Kaninhopkalender for danske
kaninhopkonkurrencer

Se her vedr. indsendelse til kalenderen

Vedr. forsamlingsloftet ifm. kaninhopstævner og -træning:
Som følge af regeringens seneste udmeldinger, er det pr. 21. april 2021 igen tilladt at samles 50 personer udendørs. Derfor er det nu igen muligt, at afholde stævner og træninger i foreningsregi, med 50 personer uden yderligere forbehold for, hvem disse 50 personer er. Det er dermed muligt for andre end udøvere, hjælpere mm. at være med til foreningsarrangementer. Vær dog opmærksom på, at mange haver o.l. i en coronatid ikke egner sig til at være 50 personer samtidig, men måske kun 20 eller 25 personer – vi opfordrer derfor til, at man for hvert arrangement inden annoncering tager stilling til, hvor mange personer, der kan være til stede samtidig, når alle skal have mulighed for at holde god afstand til hinanden.
Ud fra regeringens plan om udfasning af forsamlingsforbudet vil følgende datoer gøre sig gældende for udendørsstævner: D. 6. maj -> tilladt 75 personer til stede, d. 21. maj -> 100 personer til stede, d. 11. juni -> det lille forsamlingsloft fjernes.
Der kan annonceres stævner og træninger på Hopudvalgets hjemmeside, med det forbehold, at de til en hver til gældende retningslinjer fra myndighederne skal følges (f.eks. at restriktionerne igen strammes yderligere og at arrangementer alligevel ikke kan afholdes, eller at enkelte kommuner lukkes ned, og deltagere fra disse kommuner ikke må deltage alligevel).
Da der som tidligere nævnt kun må afholdes udendørsarrangementer med god afstand, er dette et forbehold for at stævnet eller foreningstræningen må og kan afholdes. Med udendørs menes, at der ikke må gøres brug af lader, garager, osv. Det er fra Kulturministeriets side præciseret, at hvis man ønsker at gøre brug af telte og pavilloner, som en del af en aktivitet/arrangement, så vil det ”betragtes som udendørs, hvis 3 af 4 sider i et telt f.eks. er taget af”.
Det er vigtigt at coronaforholdsreglerne, specielt om afspritning og afstand, overholdes af alle parter, både deltagere og arrangører. Overholder personer ikke dette krav, vil det være bortvisningsgrund.
Arrangørere skal sørge for, at der er sprit tilgængeligt ved alle arrangementer, og tænk gerne på at mindske kontaktfladerne mellem deltagere.
Med et nuværende forsamlingsloft på 50 personer, er det et krav at alle, som har til hensigt at opholde sig på stævnepladsen, tilmeldes, og vi opfordrer til maks. at have en ekstra person med, såfremt dette ikke kan undgås.
Det er kun tilladt at sortere i antal deltagere ved brug af tilmeldingsrækkefølgen og dermed efter “først til mølle”-princippet. Hopudvalget giver midlertidig dispensation til, at der ved arrangementer kan annonceres en begrænsning på antal deltagere på ned til 20 personer (baseret på tilmeldingsrækkefølge), såfremt der er begrænset plads på stævnepladsen (eller andre praktiske forhold) og der dermed ikke kan holdes tilstrækkelig afstand ved mange deltagere.
Der kan også stadig afholdes “Drop-in-stævner”, hvor man som stævnearrangør annoncerer med de klasser, der er plads til at stille op samtidig (f.eks. en let og en elite), og så kan deltagerne komme på skift i løbet af dagen. Drop-in-stævnet afholdes med almindelig tilmelding, men med efterfølgende uddelte tidsrum, hvori de tilmeldte deltagere må komme, sådan at maks. antal til stede samtidig ikke overskrides - tilmeldte deltagere inddeles altså i hold eller med individuelle tidsrum efter sidste tilmelding, og det er arrangørens ansvar at sikre, at der ikke på noget tidspunkt er flere personer til stede ved arrangementet, end forsamlingsforbudet tillader (og færre, hvis området er lille).
Årets Hopkanin er kørende pr. 1. marts 2021.

HopudvalgetJuni 2021
22. Bornholms Racekaninforening indbyder den 22. juni til aftenstævne på Skovgård i Vestermarie. Adressen er Skovgårdsvejen 20, Vestermarie, 3700 Rønne.
Vi hopper let lige og begynder klokken 17. Det koster 10 kr. pr. start.
Tilmelding senest den 21. juni på staldajtak snabela hotmail.com
Ved spørgsmål kontakt Nina Poulsen på 60 22 99 06 eller Katja P. Honnens 50 58 62 44 (Kun sms).22. Storstrøms Kaninavlerforening inviterer til træningsstævne tirsdag den 22. juni hos Tanja, Nørregårdsvej 44, 4990 Sakskøbing. Vi starter kl. 16:00 og det er muligt at komme fra 15:30. Klasserne vil blive besluttet på dagen. For at gøre resultatskrivning nemmere, kan der tilmeldes på - http://tilmelding.kaninhop.dk/TraeningsstaevneSakskoebing22juni2021/ senest mandag den 21. juni eller der kan tilmeldes på dagen. Pris pr. start er 10 kr. Vi gør opmærksom på at folk selv skal sørge for overdækning til deres kaniner, i form af telt eller lign. da der ikke er nogle muligheder for læ eller skygge på stævnepladsen. Maks. antal deltagere følger forsamlingsloftet på gældende tidspunkt. Ved spørgsmål kan Mia kontaktes på 29 80 52 35 eller Tanja på 25 71 33 14.


26. AFLYST
Bemærk: Stævnet er flyttet til den 10. juli
Roskilde og Omegns Kaninforening inviterer til blomstercupperne 2021 lørdag den 26. juni på ridebanen ved Vilvorde, Søndermarksvej 2, 4000 Roskilde.
Med start kl. 10.00 og mulighed for at komme fra kl. 09.30 afholdes klasserne svær lige åben, svær kroget åben, elite lige og elite kroget. Derudover konkurreres der i Tulipancuppen (svær) og Solsikkecuppen (elite).
Prisen pr. start er 15 kr. og prisen for deltagelse i cup er pr. kanin 10 kr.
Tilmelding skal ske på http://tilmelding.kaninhop.dk/Blomstercupperne2021Roskilde/ senest søndag den 20. juni. Ved tilmelding i cupperne afkrydses feltet ”duel-hop” ved tilmelding til Tulipancuppen og feltet ”eliminator” ved tilmelding til Solsikkecuppen.
For at deltage i cupperne kræves det at kaninen hopper samme klasse på både lige og kroget, altså f.eks. elite lige og elite kroget. Middelsvær-kaniner kan også deltage i svær-cuppen, såfremt den deltager i begge svær åbne klasser.
Cupplaceringerne regnes efter placeringer i lige og kroget, har flere kaniner samme totalsum, regnes herefter med antal fejl i alt og derefter muligvis samlet tid på de 2 første gennemløb.
Alle med hensigt på at opholde sig på stævnepladsen under stævnet skal tilmeldes i en separat tilmelding, maks. antal deltagere følger forsamlingsloftet på gældende tidspunkt.
Ved spørgsmål kan Line kontaktes på tlf. 61 78 40 24, Patricia kontaktes på tlf. 20 99 69 44 eller Camilla kontaktes på tlf. 41 82 99 0826. Horsens og Omegns Kaninavlerforening indbyder til junistævne den 26. juni ved Land & Fritid Hedensted, Blæsbjergvej 46, 8722 Hedensted.
Vi starter kl. 10:00 med klasserne elite lige, svær lige og højdehop med start på 40 cm.
Hvis det blæser meget, flytter vi banen om foran butikken, hvor vi har læ.
Tilmelding sker på http://tilmelding.kaninhop.dk/Hedensted26Juni2021/ senest den 21. juni.
Prisen er 10 kr. pr. start.
Butikken og WC vil være åben fra kl. 10 til 14.
Efter kl. 14 er der IKKE adgang til toiletter, men der ligger en tankstation ca. 3 km derfra. Ved spørgsmål kontakt Alison på Facebook eller Bente Bøje på tlf. 27 50 13 62 eller på Facebook.
Alle personer, der opholder sig på stævnepladsen, skal tilmeldes i separat tilmelding. Maks. antal deltagere følger forsamlingsloftet på det pågældende tidspunkt.27. Roskilde og Omegns Kaninforening inviterer til stævne søndag den 27. juni på Ridebanen ved Vilvorde, Søndermarksvej 2, 4000 Roskilde.
Med start kl. 10:00 og mulighed for at komme fra kl. 9:30 hoppes klasserne let lige x 2, svær lige, elite lige og længdehop med start på 100 cm.
Ved tilmelding til let lige går vi ud fra at kaninen deltager i begge lette klasser.
Pris pr. start er 15 kr.
Tilmelding skal ske på http://tilmelding.kaninhop.dk/27JuniRoskilde2021/ senest onsdag den 23. juni.
Alle der opholder sig på stævnepladsen skal tilmeldes i seperat tilmelding. Maks. antal deltagere følger forsamlingsloftet på gældende tidspunkt.
Ved spørgsmål kan Line kontaktes på tlf. 61 78 40 24 eller Camilla kontaktes på tlf. 41 82 99 08.
Juli 2021
3. Vejle og Omegns Kaninforening inviterer til Julistævne og klubmesterskab (del 1) den 3. juli. Det foregår på Englystskolens fodboldbaner på adressen Skolebakken 1, 7080 Børkop. Der konkurreres i elite kroget, svær kroget, middelsvær kroget, let kroget og højdehop med start på 50 cm. Det koster 15 kr. pr. start. Tilmelding sker senest den 27 juni på http://tilmelding.kaninhop.dk/Vejle3juli2021/
Medlemmer af Vejle kan tilmelde sig til klubmesterskabet, hvor der kåres klubmester i alle fem klasser, det koster 5 kr. ekstra pr. start, og tilmelding til klubmesterskabet sker på http://tilmelding.kaninhop.dk/Vejleklubmesterskabkroget2021/
Efter stævnet er der klubaften, hvor tilmelding foregår på Facebook.
Kontakt Lisette Kongerslev på 60 17 00 31 for spørgsmål.6. Bornholms Racekaninforening indbyder den 6. juli til aftenstævne på Skovgård i Vestermarie. Adressen er Skovgårdsvejen 20, Vestermarie, 3700 Rønne.
Vi hopper middelsvær kroget åben og begynder klokken 17. Det koster 10 kr. pr. start.
Tilmelding senest den 5. juli på staldajtak snabela hotmail.com
Ved spørgsmål kontakt Nina Poulsen på 60 22 99 06 eller Katja P. Honnens 50 58 62 44 (Kun sms).9.-11. Horsens og Omegns Kaninavlerforening indbyder til Land & Fritid-stævne den 9., 10. og 11. juli ved Land & Fritid Hedensted, Blæsbjergvej 46, 8722 Hedensted.
Fredag starter vi kl. 16:00 med klasserne mini lige, veteran lige og længdehop med startlængde på 100 cm.
Lørdag starter vi kl 9:00 med klasserne let, middelsvær, svær og elite kroget.
Søndag starter vi kl 9:00 med klasserne let, middelsvær, svær og elite lige.
Rækkefølgen af klasserne afhænger af vejret på dagen.
Tilmelding er åben fra 15. juni til 30. juni.
Tilmelding på følgende adresser:
Til fredag: http://tilmelding.kaninhop.dk/LandogFritidFredag2021/
Til lørdag: http://tilmelding.kaninhop.dk/LandogFritidLoerdag2021/
Til søndag: http://tilmelding.kaninhop.dk/LandogFritidSoendag2021/
I forbindelse med stævnet bliver der afholdt venskabscup. Til venskabscup kan hver person tilmelde én kanin - kaninen skal være tilmeldte til både kroget lørdag og lige søndag. Blandt alle tilmeldte til venskabscup bliver der ved lodtrækning lavet hold med 2 personer på hvert hold. Cuppen består i, at placeringerne lægges sammen for de 2 kaniner, og for både lige og kroget, således at i alt 4 placeringer lægges sammen til et samlet resultat - cuppen afgøres ved at den laveste samlede placering af de 4 klasser, af 2 personer og 2 kaniner, er vinderen. Prisen er 10 kr. pr. start. Deltagelse i venskabscup koster 10 kr.
Der er mulighed for overnatning i familien Bøjes have med eget telt. Forsamlingsantallet afhænger af, hvad restriktionerne er på tidspunktet.
Ved spørgsmål kontakt Bente Bøje på tlf. 27 50 13 62 eller på Facebook.10. Roskilde og Omegns Kaninforening inviterer til Blomstercupperne 2021 lørdag den 10. juli på ridebanen ved Vilvorde, Søndermarksvej 2, 4000 Roskilde.
Med start kl. 10.00 og mulighed for at komme fra kl. 09.30 afholdes klasserne svær lige åben, svær kroget åben, elite lige og elite kroget. Derudover konkurreres der i Tulipancuppen (svær) og Solsikkecuppen (elite).
Prisen pr. start er 15 kr. og prisen for deltagelse i cup er pr. kanin 10 kr.
Tilmelding skal ske på http://tilmelding.kaninhop.dk/Blomstercupperne2021Roskilde/ senest søndag den 4. juli. Ved tilmelding i cupperne afkrydses feltet ”duel-hop” ved tilmelding til Tulipancuppen og feltet ”eliminator” ved tilmelding til Solsikkecuppen.
For at deltage i cupperne kræves det at kaninen hopper samme klasse på både lige og kroget, altså f.eks. elite lige og elite kroget. Middelsvær-kaniner kan også deltage i svær-cuppen, såfremt den deltager i begge svær åbne klasser.
Cupplaceringerne regnes efter placeringer i lige og kroget, har flere kaniner samme totalsum, regnes herefter med antal fejl i alt og derefter muligvis samlet tid på de 2 første gennemløb.
Alle med hensigt på at opholde sig på stævnepladsen under stævnet skal tilmeldes i en separat tilmelding, maks. antal deltagere følger forsamlingsloftet på gældende tidspunkt.
Ved spørgsmål kan Line kontaktes på tlf. 61 78 40 24, Patricia kontaktes på tlf. 20 99 69 44 eller Camilla kontaktes på tlf. 41 82 99 08.16.-18. Odense Kaninavlerforening inviterer til Summer Camp den 16.-18. juli på Særslev Skoles sportsplads på adressen Rasmus Nielsensvej 14A, 5471 Søndersø.
Fredag aften starter vi kl. 16:30 med længdehop med start på 100 cm.
Lørdag starter vi kl. 09:00 med klasserne let kroget, middelsvær kroget, svær kroget og elite kroget.
Søndag starter vi kl. 09:00 med klasserne let lige, middelsvær lige, svær lige og elite lige.
Sidste tilmelding er den 8. juli.
Pris pr. start er 15 kr og der kan eftertilmeldes kaniner indtil klassens start mod dobbelt takst.
Tilmelding foregår på følgende link:
http://tilmelding.kaninhop.dk/SummerCampOdense2021/
Maks. antal deltagere følger forsamlingsloftet på daværende tidspunkt. Dog maks. 1 ledsager, hvis det er helt nødvendigt.
Der vil være mulighed for overnatning i telt 500 m fra stævnepladsen hos familien Nicolaisen, samt mulighed for bestilling af mad henover weeekenden.
Derudover er der mulighed for indkøb under 1 km fra stævnepladsen.
Information omkring dette vil blive sendt ud efter dato for sidste tilmelding.
Ved spørgsmål kan Marie kontaktes på 31 61 86 72 eller på Facebook.20. Bornholms Racekaninforening indbyder den 20. juli til aftenstævne på Skovgård i Vestermarie. Adressen er Skovgårdsvejen 20, Vestermarie, 3700 Rønne.
Vi hopper middelsvær lige åben og begynder klokken 17. Det koster 10 kr. pr. start.
Tilmelding senest den 19. juli på staldajtak snabela hotmail.com
Ved spørgsmål kontakt Nina Poulsen på 60 22 99 06 eller Katja P. Honnens 50 58 62 44 (Kun sms).30.-1. Roskilde, Hørsholm Lyngby og Holbæk Kaninavlerforening inviterer til Sommerlejr 2021.
Stævnet bliver afholdt weekenden den 30. juli og 1. august med start kl. 10 begge dage og mulighed for at komme ind fra kl. 9:30. Vi hopper ved Mørkøv Hallen, Skamstrupvej 7, 4440 Mørkøv.
Lørdag afholder vi følgende klasser: Mini kroget, let kroget, middelsvær kroget, veteran kroget, svær kroget og elite kroget.
Søndag afholder vi følgende klasser: Mini lige, let lige, middelsvær lige, veteran lige, svær lige og elite lige.
Prisen er 15 kr. pr start. Tilmelding kan ske på: http://tilmelding.kaninhop.dk/sommerlejrjuli2021/ senest den 19. juli.
Der vil være mulighed for overnatning i eget telt. Prisen for overnatning lørdag til søndag er 10 kr. Overnatningen og spisningen foregår i Jannis have, Kløvervænget 30, 4300 Holbæk som er ca. 20 minutters kørsel væk fra stævnepladsen.
Lørdag aften vil det være muligt at være med til at spise sammen hos Janni, hvor vi bestiller pizza. Det er muligt at tilmelde sig morgenmad til søndag morgen, pris 25 kr.
Ved spørgsmål kontakt Janni på e-mail jannisnabelahkaf.dk eller på tlf. 42 20 40 75 eller Regitze på e-mail regitze.recksnabelahotmail.com eller på tlf. 61 77 51 18.
August 2021
3. Bornholms Racekaninforening indbyder den 3. august til aftenstævne på Skovgård i Vestermarie. Adressen er Skovgårdsvejen 20, Vestermarie, 3700 Rønne.
Vi hopper svær kroget åben og højdehop med start på 40 cm. Vi begynder klokken 17. Det koster 10 kr. pr. start.
Tilmelding senest den 2. august på staldajtak snabela hotmail.com
Ved spørgsmål kontakt Nina Poulsen på 60 22 99 06 eller Katja P. Honnens 50 58 62 44 (Kun sms).14.-15. Vejle og Omegns Kaninforening inviterer til Høst Cup 2021 den 14.-15. august. Der konkurreres i elite kroget x2, elite lige x 2, svær kroget x2, svær lige x2 og let lige x2.
Mere info om fordeling af klasser, sted osv. kommer senere.
Ved spørgsmål kontakt Charlotte Elleby på 40 12 91 04.17. Bornholms Racekaninforening indbyder den 17. august til aftenstævne på Skovgård i Vestermarie. Adressen er Skovgårdsvejen 20, Vestermarie, 3700 Rønne.
Vi hopper svær lige åben og længdehop med start på 40 cm. Vi begynder klokken 17. Det koster 10 kr. pr. start.
Tilmelding senest den 16. august på staldajtak snabela hotmail.com
Ved spørgsmål kontakt Nina Poulsen på 60 22 99 06 eller Katja P. Honnens 50 58 62 44 (Kun sms).21. Østhimmerlands Kaninavlerforening indbyder til Sommerferiestævne 2021 lørdag den 21. august.
Stævnet foregår ved Stald Malega, Præstevejen 7C, Mesing, 8660 Skanderborg.
Der hoppes let kroget, middelsvær kroget åben, svær kroget åben og elite kroget. Rækkefølge bestemmes på dagen.
Det koster 15 kr. pr. start og vi starter kl. 9.
I tilfælde af mange starter vil der vist muligt blive kørt 2 baner samtidig. Er det ikke muligt grundet vejret, så køres der enten finaler eller A-metoder.
Tilmelding foregår på følgende link:
http://tilmelding.kaninhop.dk/SommerOesthimmerland21/
Der er sidste frist for tilmelding den 17. august.
De gældende restriktioner fra regeringen gælder på tidspunktet.
Ved spørgsmål kontakt Maria Gadkjær på 23 24 70 94 (sms) eller under kontaktformularen.
September 2021
11. Den 11. september bliver der afholdt repræsentantskabsmøde i Danmarks Kaninavlerforening i Ullerslev Kultur- og Idrætscenter, Skolevej 2, 5540 Ullerslev.
Der bør ikke planlægges hopstævner til denne dag.25. Dommerseminar
Hopudvalget inviterer dommere, aspiranter og hopansvarlige til dommerseminar den 25. september. Der må ikke arrangeres konkurrencer på denne dato.
Mere information om seminaret vil blive udsendt, når vi nærmer os.
HOPUDVALGET
Oktober 2021
23.-24. Vejle og Omegns Kaninforening inviterer til Vejlemesterskaberne 2021 den 23.-24. oktober. Der konkurreres i alle lige klasser. Mere info kommer.
Kontakt Lisette Kongerslev for spørgsmål på 60 17 00 31.Skriv til
Hopudvalget© Copyright - Hopudvalget.dk
Design og layout: Maria Banke og Rasmus Bjerner
Der tages forbehold for fejl og mangler.