Kaninhopkalender for danske
kaninhopkonkurrencer

Se her vedr. indsendelse til kalenderen

Opdateret information vedr. COVID-19, kaninhopstævner og kaninhoptræning gældende pr. 24. september 2020: Regeringens forsamlingsbegrænsning er sænket til 50 personer for hele landet. Det betyder, at vi skal tilbage til at stævner og træningsstævner skal være annonceret med begrænsning på maks. 50 personer og med krav om tilmelding af alle deltagere (forældre, familie m.f., som tager ophold på stævnepladsen skal også tilmeldes), så man som arrangør er sikker på at kunne overholde forsamlingsbegrænsning – der gælder først til mølle med tilmeldingerne – husk at skrive dette ifm. annoncering af stævnet. Almindelige stævner skal overholde de almindelige regler om annoncering og tilmelding. Træningsstævner skal have sidste tilmelding af deltagere dagen før, men kaniner og klasser kan stadig besluttes på dagen. Træning behøver ikke at have tilmelding, hvis man forventer at antallet af deltagere vil ligge langt under 50 personer.
I forbindelse med indendørs arrangementer, vær derudover opmærksom på regeringens arealkrav, som siger, at der skal være 4 m² gulvareal tilgængelige pr. deltager - banearealet tæller ikke med her, da det ikke er tilgængelig til at fordele deltagerne over. Sørg for som arrangør at beregne præcist inden stævnestart, hvor mange der må være indendørs ad gangen til stævnet. Vær også opmærksom på, om der er nogle specifikke forholdsregler for brug af jeres indendørs lokaler.
Og husk i denne tid at være ekstra grundig med at overholde de forholdsregler, som vi alle kender: Hold afstand (mindst 1 meter, gerne 2 meter), vask hænder, brug håndsprit, bliv hjemme hvis du er syg osv. - dvs. ingen krammere, ingen der sidder tæt osv.
Hopudvalget

Hopudvalget

Oktober 2020
24.-25. I forbindelse med Oktoberudstillingen i Søndermarkshallen (Åkirkebyvej 136, 3700 Rønne) den 24.-25. oktober indbyder Bornholms Racekaninforening til 2. afdeling af Bornholmsmesterskaberne i kaninhop 2020.
Fredag aften er der indkvartering fra kl. 18-20.
Lørdag begynder vi klokken 10 med let kroget, bornholmsmesterskab i mini kroget og bornholmsmesterskab i længdehop med start på 40 cm.
Søndag begynder vi klokken 10 med let lige, bornholmsmesterskab i mini lige og bornholmsmesterskab i højdehop med start på 40 cm.
Præmieoverrækkelsen bliver søndag eftermiddag (tidspunkt kommer efter sidste tilmeldingsfrist).
Det koster 10 kr. pr. start for de lette klasser, og 20 kr pr. start for højde/længde/mini og 10 kr pr. bur.
De enkelte klasser gennemføres kun ved flere end tre tilmeldte starter. Der kan forventes andre bedømmelsesmetoder end D2, men vi forsøger så vidt det er muligt at sørge for 2 gennemløb til alle i det omfang det er muligt. Der er vandrepokaler Bornholmsmestrene.
Overnatning kan arrangeres, hvis man kommer langvejs fra.
Vandrepokalerne kan kun vindes af medlemmer af Bornholms Racekaninforening.
Sidste tilmeldingsfrist den 17. oktober til staldajtak snabela hotmail.com
Ved spørgsmål kontakt Nina Poulsen på 60 22 99 06 eller Katja P. Honnens 50 58 62 44 (kun sms).25. Sydfyn og Øernes Kaninavlerforening inviterer til Kaninhullets Mini og Let Cup i forbindelse med kassebedømmelsen hos Charlotte på Søgård på adressen Fjellerupvej 4, 5854 Gislev søndag den 25. oktober. Stævnet starter kl. 9, og det er muligt at komme fra 8.30. Der hoppes mini lige, let lige, mini kroget og let kroget. For at deltage i Mini Cuppen, der er en samlet vinder af mini lige og mini kroget, skal samme kanin deltage i både mini lige og mini kroget. For at deltage i Let Cuppen, skal der deltages i både let lige og let kroget. Pris 10 kr. pr. start. Deltagelse i Cuppen koster yderligere 10 kr. pr. kanin. En kanin kan ikke deltage i mini og let samme dag. Tilmelding via http://tilmelding.kaninhop.dk/Sydfyn2020KaninhulletsCup/ senest den 18. oktober. Mini Cup tilmeldes med afkrydsning i feltet ”Terrænhop” og Let Cup tilmeldes i feltet ”Duelhop”. Der kan tilkøbes frokost (varm mad med drikkelse) til 60 kr. pr. person. Tilmelding til mad anføres i bemærkningsfeltet, og betales kontant til Rene eller Jørgen ved kassebedømmelsen på dagen. Som udgangspunkt hoppes udenfor på græs. Om der kan rykkes ind i tilfælde af dårligt vejr, vil afhænge af de på det tidspunkt gældende Covid-19 retningslinjer. Af hensyn til eventuelt ændrede begrænsninger i forsamlingsantallet på stævnetidspunktet, bedes ledsagere anføres i bemærkningsfeltet. Ved spørgsmål, kontakt hopansvarlig Charlotte på tlf. 51 34 16 29.
Bemærk: Pga. stor tilslutning og gældende forsamlingsantal og restriktioner pga Covid-19 er stævnet skilt fra kassebedømmelsen og flyttet til adressen Fjellerupvej 4, 5854 Gislev, samme tid. Fællesspisning er desværre aflyst for hopstævnet.25. Storstrøms Kaninavlerforening inviterer til stævne søndag den 25. oktober i Ridehuset i Søllested, på adressen Strædet 19, 4920 Søllested. Der hoppes let lige, middelsvær lige, svær lige, elite lige og højdehop med start på 50 cm.
Vi starter konkurrencerne kl. 10.00 med mulighed for at komme fra kl. 9.30.
Tilmelding sker på http://tilmelding.kaninhop.dk/StorstroemOktober252020/ senest onsdag den 22. oktober. Pris pr. start er 15 kr.
Vi gør opmærksom på at kaninerne skal stå på pressinger, eller andet pga. vi ikke ønsker halm/hø på underlaget.
Vi gør også opmærksom på den nuværende situation omkring Covid-19, og derfor skal alle der møder op til stævnet (også forældre, chauffører mv.) tilmeldes, så vi er sikre på at vi overholder forsamlingsforbuddet.
For mere information eller spørgsmål kontakt Mia på SMS 29 80 52 35, Tanja på SMS 25 71 33 14 eller Emil på SMS 60 77 52 24.25. Horsens og Omegns Kaninavlerforening inviterer til drivhusstævne søndag den 25. oktober kl. 9:00.
Klasserne er højdehop med start på 40 cm., længdehop med start på 80 cm. og middelsvær kroget.
Pris: 10 kr. pr. start.
Adressen er: Gartneriet Rousing, Vitved Bakker 4a, 8660 Skanderborg.
Tilmelding senest den 21. oktober. på http://tilmelding.kaninhop.dk/aspirantdrivhus2020/
Pga. den aktuelle forsamlingsbegrænsning, er der til stævnet en begrænsning på 50 personer efter først til mølle. Derfor skal alle deltagere inkl. forældre/chauffører også tilmeldes, så vi sikrer, at vi ikke bliver over 50 personer.
Spørgsmål kan stilles til Kirsten Bjerg på 30 12 47 73.28. Vejle og Omegns Kaninforening inviterer til aftenstævne den 28. oktober kl. 18:00. Det foregår hos Louise Hansen på adressen Ålkærgårdvej 2, 8700 Horsens. Der konkurreres i elite lige og svær lige i angivne rækkefølge. Prisen er 10 kr. pr start og tilmelding sker senest den 25 oktober på: http://tilmelding.kaninhop.dk/Vejle28oktober2020/
Vi gør opmærksomme på at der fortsat er begrænsning på 50 deltagere og alle der kommer til stævnet skal tilmeldes. Vi råder til at have maks. 1 ledsager pr. deltager. Eftertilmelding er muligt til dobbelt takst.
Ved spørgsmål kontakt Louise Hansen på 29 66 19 40 eller mail Vejlekanin snabela gmail.com31. Vejle og Omegns Kaninforening inviterer til eftermiddagsstævne i hallen på Englystskolen den 31. oktober. Det starter kl. 13:30 og vi forventer at være færdige hen på aftenen. Det foregår på adressen Skolebakken 1, 7080 Børkop.
Der konkurreres i mini kroget, let kroget, middelsvær kroget og højde med start på 50 cm. Det koster 15 kr. pr. start og tilmelding skal ske senest den 25 oktober på: http://tilmelding.kaninhop.dk/Vejle31oktober2020/
Vi gør opmærksomme på at der fortsat er begrænsning på 50 deltagere og alle der kommer til stævnet skal tilmeldes. Eftertilmelding er muligt til dobbelt takst.
Ved spørgsmål kontakt Charlotte Elleby på 40 12 91 04 eller mail Vejlekanin snabela gmail.com31.-1. AFLYST
DM 2020 er desværre aflyst pga. corona. Vi håber at kunne invitere til DM i 2021 i stedet for :-)
Kaninavlerforeningerne i Odense, Haderslev og Vejle har fornøjelsen af at kunne invitere til DM 2020 i kaninhop. Det vil finde sted den 31. oktober - 1. november i Petersmindehallen, Petersmindevej 25, 7100 Vejle. Programmet ser således ud:
Ankomst fra fredag den 30. oktober kl. 18. Der vil være sundhedstjek ved ankomst.
Lørdag afholdes følgende klasser: Elite kroget DM, veteran kroget DM, let lige, elite længdehop DM.
Søndag afholdes følgende klasser: Elite lige DM, veteran lige DM, elite højdehop DM.
Starthøjde på højdehop er 60 cm, derefter hoppes der 70, 75, 80 osv. Startlængde på længdehop er 140 cm. Derefter hoppes der 160, 180, 200 osv. Startprisen er 50 kr. for elite-klasserne og 30 kr. for let og veteran. Tilmelding foregår på http://tilmelding.kaninhop.dk/DM2020/ senest den 1. oktober. Det er ikke muligt at eftertilmelde og der kan ved dette stævne ikke deltages uden for klassen. Tilmeldinger er bindende når dagen for sidste tilmelding er passeret.
Læs mere om arrangementet bl.a. om bure, overnatning, mad og DM-trøjer på hjemmesiden for DM 2020 på http://dmkaninhop2020.weebly.com
Spørgsmål kan rettes til Charlotte Elleby på 40 12 91 04, eller Anne-Mette Fogh på 26 11 12 64. Ved tilmeldingsspørgsmål henvend jer til Anne-Mette.
November 2020
7. Horsens og Omegns Kaninavlerforening inviterer til begynderstævne lørdag den 7. november kl. 10:00.
Klasserne er mini lige og let lige.
Prisen er 10 kr. pr. start.
Adressen er: Gartneriet Rousing, Vitved Bakker 4a, 8660 Skanderborg.
Tilmelding senest den 4. november på http://tilmelding.kaninhop.dk/BegynderstaevneSkanderborgNovember2020/
Pga. den aktuelle forsamlingsbegrænsning, er der til stævnet en begrænsning på 50 personer efter først til mølle. Derfor skal alle deltagere inkl. forældre/chauffører også tilmeldes, så vi sikrer, at vi ikke bliver over 50 personer.
Spørgsmål kan stilles til Bente Bøje Jensen på 27 50 13 62.8. Roskilde og Omegns Kaninforening inviterer til Halloweenstævne søndag den 8. november i ridehuset på Vilvorde, Søndermarksvej 2, 4000 Roskilde.
Nærmere information om klasser og tilmelding kommer snarest.8. Odense Kaninavlerforening afholder Novemberstævne. Det foregår søndag den 8. november. Stævnet afholdes i drivhuset på adressen Søhusvej 238, 5270 Allesø. Vi starter kl. 09:00, og der er mulighed for at komme ind på pladsen fra 08:30.
Der hoppes højdehop med start på 40 cm, let lige og længdehop med start på 60 cm. Vi forventer at klasserne bliver hoppet i angivet rækkefølge. Prisen er 15 kr. pr. start og tilmelding via http://tilmelding.kaninhop.dk/NovemberstaevneOdense2020/ senest den 4. november.
Grundet forsamlingsforbuddet vil tilmelding være først til mølle.
Ved spørgsmål kan Marie Floutrup kontaktes på 31 61 86 72 eller på Facebook.14. I forbindelsen med Sydvestfyns Racekaniners udstilling lørdag den 14. november i den gamle hal i Årup, Skolevej 3, 5560 Årup, afholder Øst- og Midtfyns Kaninforening kaninhopstævne.
Stævnet starter kl. 9:00 hvor der hoppes lige klasser: Let, mini, middelsvær åben og veteran.
Deltagelse koster 10 kr. pr. start. Tilmelding på http://tilmelding.kaninhop.dk/OestMidtNovember2020/ senest den 10. november
Ved spørgsmål kan Karen kontaktes på 28 88 06 84.24. Vejle og Omegns Kaninforening inviterer til aftenstævne i gymnastiksalen på Mølholm skole den 24. november kl. 18:15. Adressen er Tankegangen 1, 7100 Vejle. Der konkurreres i længdehop med start på 100 cm og let lige.
Prisen er 10 kr. pr. start og tilmelding sker senest den 20. november på: http://tilmelding.kaninhop.dk/Vejle24november2020/
Vi gør opmærksomme på, at der fortsat er begrænsning på 50 personer ved arrangementer og alle der kommer til stævnet skal tilmeldes. Dog er der i denne hal kun plads til ca. 25 deltagere. Ved flere tilmeldte, vil ikke alle kunne være i hallen samtidig. Eftertilmelding er muligt til dobbelt takst.
Ved spørgsmål kontakt da Lisette Kongerslev på 60 17 00 31 eller e-mail Vejlekanin snabela gmail.com
December 2020
8. Vejle og Omegns Kaninforening inviterer til julestævne i gymnastiksalen på Mølholm skole den 8. december kl. 18:15. Adressen er Tankegangen 1, 7100 Vejle. Der konkurreres i højdehop med start på 50 cm og middelsvær lige
Prisen er 10 kr. pr. start og tilmelding sker senest den 4. december på: http://tilmelding.kaninhop.dk/Vejle8december2020/
Vi gør opmærksomme på, at der fortsat er begrænsning på 50 personer ved arrangementer og alle der kommer til stævnet skal tilmeldes. Dog er der i denne hal kun plads til ca. 25 deltagere. Ved flere tilmeldte, vil ikke alle kunne være i hallen samtidig. Eftertilmelding er muligt til dobbelt takst.
Ved spørgsmål kontakt da Charlotte Elleby på 40 12 91 04 eller e-mail Vejlekanin snabela gmail.com
Januar 2021
16.-17. Odense Kaninavlerforeningen afholder hopstævne den 16.-17. januar i forbindelse med udstillingen i Ubberudhallen. Adressen er Ubberudvej 30, 5491 Blommenslyst.
Mere info kommer senere.
Har I nogle spørgsmål kan Marie Floutrup kontaktes på 31 61 86 72 eller på Facebook.Skriv til
Hopudvalget© Copyright - Hopudvalget.dk
Design og layout: Maria Banke og Rasmus Bjerner
Der tages forbehold for fejl og mangler.