Kaninhopkalender for danske
kaninhopkonkurrencer

Se her vedr. indsendelse til kalenderen

Vedr. forsamlingsloftet ifm. kaninhopstævner og -træning:
Vi er i Hopudvalget blevet opmærksomme på de præciseringer, som er kommet fra Kulturministeriet omkring Covid-19-tiltag. Vedr. forsamlingsloftet vil vi specielt henlede opmærksomheden på, at det generelle udendørs forsamlingsloft er på 10 personer – og for foreningsaktiviteter er det på 50 personer udendørs, men for at vi kan bruge forsamlingsloftet på 50 personer, så forudsætter det, at der kun er udøvere, dommere, hjælpere og trænere til stede. Derfor betyder det også, at tilskuere, forældre o.l. desværre ikke pt. kan være en del af kaninhopaktiviteterne, medmindre de falder ind under de førnævnte kategorier. Vi vil derfor opfordre alle arrangører til at gøre deres deltagere opmærksomme på dette og være opmærksomme på dette under arrangementerne, så der ikke er risiko for bøder. Befinder man sig på en offentlig plads, hvor der kan ske at opholde sig andre mennesker, anbefaler vi, at man opsætter tydeligt afgrænsning af stævnepladsen.
Det er også fra Kulturministeriets side præciseret, at hvis man ønsker at gøre brug af telte og pavilloner, som en del af en aktivitet/arrangement, så vil det ”betragtes som udendørs, hvis 3 af 4 sider i et telt f.eks. er taget af”.
Læs mere på https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19

HopudvalgetOpdateret information vedr. COVID-19, kaninhopstævner og kaninhoptræning gældende fra 28. marts 2021:
Som følge af regeringens og hovedbestyrelsens seneste udmeldinger, er det pr. 1/3-21 igen tilladt at afholde stævner og træninger i foreningsregi, såfremt dette foregår udendørs med god afstand og senest at forsamlingen ikke overskrider 50 personer. Vær dog opmærksom på, at mange haver o.l. i en coronatid ikke egner sig til at være 50 personer samtidig, men måske kun 20 eller 25 personer – vi opfordrer derfor til, at man for hvert arrangement inden annoncering tager stilling til, hvor mange personer der kan være til stede samtidig, når alle skal have mulighed for at holde god afstand til hinanden.
Derfor kan der igen annonceres stævner og træninger på Hopudvalgets hjemmeside, men selvfølgelig med det forbehold, at de til en hver til gældende retningslinjer fra myndighederne skal følges (f.eks. at restriktionerne igen strammes yderligere og at arrangementer alligevel ikke kan afholdes, eller at enkelte kommuner lukkes ned og deltagere fra disse kommuner ikke må deltage alligevel).
Da der som tidligere nævnt kun må afholdes udendørsarrangementer med god afstand, er dette et forbehold for at stævnet eller foreningstræningen må og kan afholdes. Med udendørs menes, at der ikke må gøres brug af lader, garager, telte, pavilloner o.l.
Vi opfordrer til, at du som deltager holder dig i din egen landsdel. Derudover skal håndsprit være tilgængelig på stævnepladsen. Hold evt. kortere stævner med færre klasser, eller sørg for faste medhjælpere, så kontaktfladerne minimeres bedst muligt.
Det er vigtigt at coronaforholdsreglerne, specielt om afspritning og afstand, overholdes af alle parter, både deltagere og arrangører. Overholder personer ikke dette krav, vil det være bortvisningsgrund.
Med et nuværende forsamlingsloft på 50 personer, er det et krav at alle som har til hensigt at opholde sig på stævnepladsen tilmeldes og vi opfordrer til kun at have maks. en ekstra person med, såfremt dette ikke kan undgås.
Det er kun tilladt at sortere i antal deltagere ved brug af tilmeldingsrækkefølgen og dermed efter “først til mølle”-princippet. Hopudvalget giver midlertidig dispensation til, at der ved arrangementer kan annonceres en begrænsning på antal deltagere på ned til 20 personer (baseret på tilmeldingsrækkefølge), såfremt der er begrænset plads på stævnepladsen (eller andre praktiske forhold) og der dermed ikke kan holdes tilstrækkelig afstand ved mange deltagere.
Der kan også stadig afholdes “Drop-in-stævner”, hvor man som stævnearrangør annoncerer med de klasser, der er plads til at stille op samtidig (f.eks. en let og en elite), og så kan deltagerne komme på skift i løbet af dagen. Drop-in-stævnet afholdes med almindelig tilmelding, men med efterfølgende uddelte tidsrum, hvori de tilmeldte deltagere må komme, sådan at maks. antal til stede samtidig ikke overskrides - tilmeldte deltagere inddeles altså i hold eller med individuelle tidsrum efter sidste tilmelding, og det er arrangørernes ansvar at sikre, at der ikke på noget tidspunkt er mere end 50 personer til stede ved arrangementet (og færre, hvis området er lille).
Årets Hopkanin er igen også kørende pr. 1. marts 2021.

Hopudvalget

April 2021
16. Vejle og Omegns Kaninforening inviterer til træning og træningsstævne den 16. april fra kl. 15:30-19:30. Det foregår hos Charlotte på Staksrodevej 35, 7150 Barrit. Der hoppes som udgangspunkt let og middelsvær lige, kan mere nåes så bestemmes det på dagen. Prisen er 10 kr. pr. start. Tilmelding sker på http://tilmelding.kaninhop.dk/Vejle16april2021/ senest den 16. april kl. 12. Kommer man kun for at træne, så giv lyd på på 40 12 91 04 til Charlotte Elleby.


17. Horsens og Omegns Kaninavlerforening indbyder til aprilstævne på Skovgården, Vandværksvej 32, Egebjerg, 8700 Horsens lørdag den 17. april kl. 10:00. Vi hopper let kroget og middelsvær kroget åben. Pris 10 kr. pr. start. Tilmelding på http://tilmelding.kaninhop.dk/aprilstaevnehorsens2021/ senest den 12. april. Hvis der bliver mere end 20 personer tilmeldt, planlægger vi stævnet, så deltagerne får tildelt et tidsrum, man må være på stævnepladsen. Chauffører og andre der er med, skal tilmeldes i en separat tilmelding. Der er en absolut maks. begrænsning på 40 personer. Spørgsmål kan stilles til Bente Bøje på FB eller 27 50 13 62 eller Alison på FB eller 42 37 02 30.


17. Hørsholm-Lyngby afholder klasseprøver (og træning) lørdag den 17. april på det Grønne område for enden af Drosselvej, 4600 Køge.
Klasseprøverne har første prioritet, men det er også muligt at træne med sine andre kaniner.
Det koster ikke noget at være med.
Tilmelding sker på http://tilmelding.kaninhop.dk/KlasseproeverKoege17apr2021/ senest den 15. april. Herefter er der tilmelding til Mette på sms.
Vi starter kl. 10:00 med at sætte bane op, og jeg forventer alle giver en hånd med.
Spørgsmål kan stilles til Mette Wind på tlf. 30 23 96 63.
Forældre er velkomne, hvis de giver en hånd med :)18. Roskilde og Omegns Kaninforening inviterer til stævne søndag den 18. april på ridebanen ved Vilvorde, Søndermarksvej 2, 4000 Roskilde.
Med start kl. 10.00 og mulighed for at komme fra kl. 9.30 afholdes klasserne let lige, middelsvær lige, svær lige og elite lige.
Prisen pr. start er 15 kr.
Tilmelding skal ske på http://tilmelding.kaninhop.dk/AprilRoskilde2021/ torsdag den 15. april.
Vi gør opmærksomme på at der grundet de nuværende begrænsninger på forsamlinger på maks. 50 personer tilmeldes efter ”først til mølle ”-princippet og at ALLE med hensigt til at opholde sig på stævnepladsen SKAL tilmeldes, dette er ikke gældende for chauffører, der bliver i bilen og køre igen straks efter afsætning. Vi beder til at man så vidt muligt kun kommer som deltager og ikke har mere end en ekstra person med, hvis dette kan undgås.
Ved spørgsmål kan Line kontaktes på tlf. 61 78 40 24, Patricia kontaktes på tlf. 20 99 69 44 eller Camilla kontaktes på tlf. 41 82 99 08.25. Odense Kaninavlerforening inviterer til forårsstævne den 25. april på Cirkuspladsen i Søndersø, lige overfor adressen Industrivej 8, 5471 Søndersø. Stævnet starter kl 09:00, med mulighed for at ankomme kl 08:30. Der hoppes let lige, middelsvær lige, svær lige og elite lige. Pris pr. start er 15 kr.
Tilmelding skal ske på følgende link senest torsdag den 22 april: http://tilmelding.kaninhop.dk/ForaarsstaevneOdense2021/
Det er tilladt at sætte egne telte op på pladsen, da der ikke er mange muligheder for læ og skygge til kaninerne, vær dog opmærksom på myndighedernes anbefalinger omkring dette.
Der er begrænsning på maks. 50 personer til stævner, og det er desværre ikke tilladt for andre end de deltageende ekvipager og dommere at opholde sig til stævnet. Derfor er det nødvendigt at forældre og chauffører kun sætter af og kører igen, eller bliver i bilerne.
Ved spørgsmål kan Marie kontaktes på 31 61 86 72.27. Roskilde og Omegns Kaninforening inviterer til aftenstævne tirsdag den 27. april på ridebanen ved Vilvorde, Søndermarksvej 2, 4000 Roskilde.
Med start kl. 16.00 og mulighed for at komme fra kl. 15.30 afholdes klasserne let kroget og svær kroget åben.
Prisen pr. start er 10 kr.
Tilmelding skal ske på­­­ http://tilmelding.kaninhop.dk/AftenApril2021Roskilde/ senest lørdag den 24. april.
Vi gør opmærksomme på at der grundet de nuværende begrænsninger på forsamlinger på maks. 50 personer tilmeldes efter ”først til mølle” -princippet og at ALLE med hensigt til at opholde sig på stævnepladsen SKAL tilmeldes, dette er ikke gældende for chauffører, der bliver i bilen og køre igen straks efter afsætning. Vi beder til at man så vidt muligt kun kommer som deltager og ikke har mere end en ekstra person med, hvis dette kan undgås.
Ved spørgsmål kan Line kontaktes på tlf. 61 78 40 24, Patricia kontaktes på tlf. 20 99 69 44 eller Camilla kontaktes på tlf. 41 82 99 08.30. Vejle og Omegns Kaninforening inviterer til bededagsstævne den 30. april.
Det foregår på Englystskolens fodboldbaner med start kl. 9:00. Adressen er Skolebakken 1, 7080 Børkop. GPS link til parkering nærmest banerne er her: http://goo.gl/maps/V8BV8hUqgnLmxy4p6
Der hoppes 2x elite lige (bed A), svær lige (bed. C), middelsvær lige (bed C), 2x let lige (bed A)
Prisen er 15 kr. pr. start og tilmelding sker senest den 24. april på http://tilmelding.kaninhop.dk/Vejle30april2021/
Der er maks. begrænsning på 50 deltagere. Kun deltagere må opholde sig på stævneområdet. Forældre og andre tilskuere kan desværre ikke tilbydes en plads.
Ved tilmelding på let og elite tilmelder man sig automatisk i begge.
Ved spørgsmål kontakt Lisette Kongerslev på 60 17 00 31.
Maj 2021
1. Øst- og Midtfyns Kaninforening inviterer til stævne lørdag den 1. maj kl. 9.30 på gården i Hillerslev.
Der hoppes middelsvær lige, veteran lige, let lige og mini lige. 10 kr. pr. start. Ved mange tilmeldte kan der forekomme finaler.
Stævnet afholdes på Øvre Hillerslev 2, 5450 Ringe.
Tilmelding senest den 28. april via http://tilmelding.kaninhop.dk/OestMidtMaj2021/
De på det tidspunkt gældende corona-restriktioner vil blive overholdt.
Ved spørgsmål kan Karen kontaktes på 28 88 06 84.1. Holbæk kaninavlerforening inviterer til 1. maj-stævne den 1. maj. Stævnet bliver afholdt i Jannis have på adressen, Kløvervænget 30, 4300 Holbæk. Med start kl. 10 og mulighed for at komme ind fra kl. 9.30.
Vi afholder følgende klasser: Længdehop med start på 40 cm, let lige og svær lige åben.
Prisen er 15 kr. pr start. Tilmelding kan ske på: http://tilmelding.kaninhop.dk/1majstaevnehosjanni2021/ senest den 28. april.
Ved spørgsmål kontakt Janni på e-mail jannisnabelahkaf.dk eller på tlf. 42 20 40 75.
Vi gør opmærksomme på at der grundet de nuværende begrænsninger på forsamlinger, i dette tilfælde det areal vi har til rådighed, vil være en begrænsning på 25 deltagere og der tilmeldes efter ”først til mølle”-princippet. Til stævnet er det kun udøvere, dommere, hjælpere der kan være til stede til stævnet, derfor er det ikke muligt for forældre og tilskuere at være til stede ved stævnet, men kan sætte af og afhente.2. Horsens og Omegns Kaninavlerforening indbyder til havestævne ved Wiktoria Janikowska, Århusvej 34, 8382 Hinnerup søndag den 2. maj kl. 10:00. Vi hopper elite lige, svær lige og middelsvær kroget åben. Pris 10 kr. pr. start. Tilmelding på http://tilmelding.kaninhop.dk/havestaevnehinnerup2021/ senest den 26. april.
Pga. gældende coronarestriktioner er der en begrænsning på maks. 50 personer til stævnet, og det er desværre ikke tilladt for andre end de deltageende ekvipager og dommere at opholde sig til stævnet. Derfor er det desværre nødvendigt at forældre og chauffører kun sætter af og kører igen.
Spørgsmål kan stilles til Bente Bøje Jensen på FB eller 27 50 13 62 eller til Wiktoria på FB.2. Storstrøms Kaninavlerforening inviterer til stævne søndag den 2. maj hos Mia, Højskolevej 22, 4920 Søllested. Med start kl. 10:00 og mulighed for at komme fra 9:30, Der hoppes i klasserne let lige, let kroget og middelsvær kroget åben. Pris pr. start er 10 kr.
Tilmelding skal ske på http://tilmelding.kaninhop.dk/MajMiaStorstroem2021/ - senest fredag den 30. april.
Der er begrænsning på maks. 50 personer til stævner, derfor er det nødvendigt at forældre og familie, som også vil opholde sig til stævnet, bliver tilmeldt med separat tilmelding hver især. Vi anbefaler maks. 1 person ekstra pr. deltager, det er først til mølle.
Ved spørgsmål kan Mia kontaktes på 29 80 52 35, Tanja på 25 71 33 14 eller Emil på 60 77 52 24.8. Haderslev og Omegns Kaninavlerforening afholder stævne den 8. maj klokken 10.
Stævnet foregår hos Anne-Mettes forældre på adressen Tornumvej 5, 6630 Rødding.
Klasserne er Længdehop med start på 60 cm. Mini lige, let lige og svær lige åben. Ved mange starter kan der forventes at der hoppes 2 klasser på samme tid.
Prisen er 10 kroner pr start og skal betales via MobilePay til Anne-Mette.
Tilmelding sker på http://tilmelding.kaninhop.dk/MajRoedding21/ senest den 5. maj
Har man nogle spørgsmål kan man kontakte Anne-Mette på sms 26 11 12 64 eller på facebook.9. Viborg og Omegns Kaninavlerforening inviterer til Majstævne søndag den 9. maj. Stævnet bliver afholdt på Ulbjerg Skole som ligger på Ågade 8, Skals, 8832 Ulbjerg.
Med Start kl. 09.00 og mulighed for at komme 8.30.
Vi hopper let lige, middelsvær lige åben, svær lige åben og elite lige.
Prisen er 15 kr. pr. start.
Tilmelding kan ske på http://tilmelding.kaninhop.dk/majstaevnviborg2021/ senest den 6. maj.
Pga. de gældende coronaerstriktioner er der en begrænsning på maks. 50 personer, der tilmeldes efter første til mølle princippet.
Det er desværre ikke tilladt for forældre, chauffører og tilskuere at opholde sig på stævnepladsen.
Spørgsmål kan stilles til Maria Jansson på tlf. 31 13 74 78 eller Jasmin Jansson på tlf. 61 73 62 20.16. Roskilde og Omegns Kaninforening inviterer til A-dag søndag den 16. maj på ridebanen ved Vilvorde, Søndermarksvej 2, 4000 Roskilde.
Med start kl. 10.00 og mulighed for at komme fra kl. 9.30 afholdes klasserne let lige x 2, middelsvær lige x 2, svær lige x 2 og elite lige x 2, alle klasser afholdes med bedømmelsesmetode A og der afholdes 2 klasser samtidig.
Prisen pr. start er 15 kr.
Ved tilmelding regner vi med at tilmeldte kaniner starter begge klasser, som kaninen er klasseret i. Er dette ikke tilfældet, bedes dette skrives i bemærkninger.
Tilmelding skal ske på http://tilmelding.kaninhop.dk/A-dag2021Roskilde/ torsdag den 13. maj.
Vi gør opmærksomme på at der grundet de nuværende begrænsninger på forsamlinger på max. 50 personer tilmeldes efter ”først til mølle ”-princippet og at ALLE med hensigt til at opholde sig på stævnepladsen SKAL tilmeldes, dette er ikke gældende for chauffører, der bliver i bilen og køre igen straks efter afsætning. Vi beder til at man så vidt muligt kun kommer som deltager og ikke har mere end en ekstra person med, hvis dette kan undgås.
Ved spørgsmål kan Line kontaktes på tlf. 61 78 40 24, Patricia kontaktes på tlf. 20 99 69 44 eller Camilla kontaktes på tlf. 41 82 99 08.22. Øst- og Midtfyns Kaninforening indbyder til pinsestævne den 22. maj på Skellerup skole. Adressen er Pårupvej 25B, 5540 Ullerslev.
Vi starter kl. 9. Klasserne er let kroget, middelsvær kroget åben og elite lige, rækkefølgen bestemmes på dagen. 10 kr. pr. start.
Seneste tilmelding på http://tilmelding.kaninhop.dk/OestMidtPinse2021/ senest den 19. maj.
Ved spørgsmål kontakt Maja Semberg på 23 90 23 05.
Vi gør opmærksomme på, at der grundet Covid-19 tiltag kræves tilmelding af alle personer, som forventes at opholde sig på stævnepladsen og at der ikke er flere end én ekstra person pr. deltager, hvis denne er med som kørsel. Veninder og tilskuere må ikke medtages. Forældre eller andre, som kører til stævnet og forlader stævnepladsen efterfølgende skal Ikke tilmeldes.23. Storstrøms Kaninavlerforening inviterer til stævne søndag den 23. maj hos Tanja, Nørregårdsvej 44, 4990 Sakskøbing. Med start kl. 10:00 og mulighed for at komme fra 9:30. Der hoppes i klasserne elite lige, svær lige åben og højdehop med start på 40 cm. Pris pr. start er 10 kr.
Tilmelding skal ske på http://tilmelding.kaninhop.dk/MajTanjaStorstroem2021/ - senest torsdag den 20. maj. Vi gør opmærskom på at folk selv skal sørge for overdækning til deres kaniner, da der ikke er nogle muligheder for læ eller skygge.
Der er begrænsning på maks. 50 personer til stævner, derfor er det nødvendigt at forældre og familie, som også vil opholde sig til stævnet, bliver tilmeldt med separat tilmelding hver især. Vi anbefaler dog maks. 1 person ekstra pr. deltager, det er først til mølle.
Ved spørgsmål kan Mia kontaktes på 29 80 52 35, Tanja på 25 71 33 14 eller Emil på 60 77 52 24.24. Holbæk Kaninavlerforening inviterer til Pinsestævne den 24. maj. Stævnet bliver afholdt på græsplænen ved Janni på adressen, Kløvervænget 30, 4300 Holbæk med start kl. 10 og mulighed for at komme ind fra kl. 9.30.
Vi afholder følgende klasser: Let lige, middelsvær lige, veteran lige, svær lige og elite lige.
Prisen er 15 kr. pr start. Tilmelding kan ske på http://tilmelding.kaninhop.dk/Pinsestaevnevedjannimaj2021/ senest den 21. maj.
Ved spørgsmål kontakt Janni på e-mail jannisnabelahkaf.dk eller på tlf. 42 20 40 75.
Vi gør opmærksomme på at der grundet de nuværende begrænsninger på forsamlinger, i dette tilfælde det areal vi har til rådighed, vil være en begrænsning på 25 deltagere og der tilmeldes efter ”først til mølle ”-princippet. Til stævnet er det kun udøvere, dommere, hjælpere der kan være til stede til stævnet, derfor er det ikke muligt for forældre og tilskuere at være til stede ved stævnet, men kan sætte af og afhente.
Juni 2021
12.-13. I forbindelse med Det Fynske Dyrskue afholder de samvirkende fynske kaninavlerforeninger hopstævne lørdag og søndag den 12.-13. juni. Det hoppes i en lille ring i forbindelse med kaninudstillingen.
Lørdag den 12. juni hoppes der længdehop med start på 80 cm, middelsvær kroget åben og svær kroget.
Søndag den 13. juni hoppes der højdehop med start på 60 cm, middelsvær lige åben og svær lige.
Begge dage åbner dyrskuet kl. 9.00, så her vil der være indgang via indgang vest. Broløkkevej 2, 5250 Odense. Parkering kan godt risikere at være et pænt stykke væk, men der er mulighed for at læsse af ved indgangen.
Stævnets første klasse starter kl. 10.00. Lørdag er der åben til kl. 20.00, søndag til klokken 16. Søndag er der fælles præmieoverrækkelse kl. 15.30. Alt efter antal tilmeldte vil der blive lavet en tidsplan for afholdelse af dagens klasser. Resten af dagene fyldes ud med mærkeprøver.
Der er fri entre til dyrskuet for de deltagende hoppere. Chauffører og andre interesserede skal selv betale indgang på skuet.
Deltagelse koster 10 kr. pr. start. Tilmelding senest 21. maj pga. indgangsbilletterne. Ændring af kaninernes klasse kan ske frem til 8. juni.
Ved tilmelding acceptere man på det gældende tidspunkts corona-restriktioner, samt adgangskrav til skuet, som vi jo ikke kender noget til på nuværende tidspunkt.
Da pladsen er lille, er der ikke mulighed for at medbringe telte eller lign.
Tilmelding lørdag via http://tilmelding.kaninhop.dk/FyndyrskueL2021/
Tilmelding søndag via http://tilmelding.kaninhop.dk/FyndyrskueS2021/
Ved spørgsmål kan Karen kontaktes på 28 88 06 84.
Juli 2021
9.-11. Horsens og Omegns Kaninavlerforening indbyder til Land & Fritid-stævne den 9., 10. og 11. juli ved Land & Fritid Hedensted, Blæsbjergvej 46, 8722 Hedensted.
Fredag starter vi kl. 16:00 med klasserne mini lige, veteran lige og længdehop med startlængde på 100 cm.
Lørdag starter vi kl 9:00 med klasserne let, middelsvær, svær og elite kroget.
Søndag starter vi kl 9:00 med klasserne let, middelsvær, svær og elite lige.
Rækkefølgen af klasserne afhænger af vejret på dagen.
Tilmelding er åben fra 15. juni til 30. juni.
I forbindelse med stævnet bliver der afholdt venskabscup. Til venskabscup kan hver person tilmelde én kanin - kaninen skal være tilmeldte til både kroget lørdag og lige søndag. Blandt alle tilmeldte til venskabscup bliver der ved lodtrækning lavet hold med 2 personer på hvert hold. Cuppen består i, at placeringerne lægges sammen for de 2 kaniner, og for både lige og kroget, således at i alt 4 placeringer lægges sammen til et samlet resultat - cuppen afgøres ved at den laveste samlede placering af de 4 klasser, af 2 personer og 2 kaniner, er vinderen.Prisen er 10 kr. pr. start. Deltagelse i venskabscup koster 10 kr.
Der er mulighed for overnatning i familien Bøjes have med eget telt. Forsamlingsantallet afhænger af, hvad restriktionerne er på tidspunktet.
Ved spørgsmål kontakt Bente Bøje på tlf. 27 50 13 62 eller på Facebook.Skriv til
Hopudvalget© Copyright - Hopudvalget.dk
Design og layout: Maria Banke og Rasmus Bjerner
Der tages forbehold for fejl og mangler.