Kaninhopkalender for danske
kaninhopkonkurrencer

Se her vedr. indsendelse til kalenderen


April 2020
9.

AFLYST
Stævnet er aflyst pga. myndighedernes anbefaling ifm. COVID-19.
Øst- og Midtfyns Kaninforening inviterer til stævne, skærtorsdag den 9. april i ridehuset i Ørbæk, på adressen Nyborgvej 42, 5853 Ørbæk.
Der hoppes mini lige, let kroget, middelsvær kroget åben med begrænsning (kun åben for kaniner med mindst 1 pind på let kroget) og højdehop (aspirantklasse) med start på 40 cm, derefter hoppes der 50, 60, derefter øges der med 5 cm.
Vi starter konkurrencerne kl. 9:00.
Tilmelding senest den 5. april på http://tilmelding.kaninhop.dk/OeMKpaaskeoerbaek2020/
Pris 10 kr. pr. start. Det er muligt at eftertilmelde på dagen til dobbelt betaling.
Ved spørgsmål kontakt Maja Semberg på 23 90 23 05.



11.

AFLYST
Stævnet er aflyst pga. myndighedernes anbefaling ifm. COVID-19.
Roskilde og Omegns Kaninforening inviterer til Krokuscuppen 2020 lørdag den 11. april, mere information kommer.



18.-19.

AFLYST
Stævnet er flyttet pga. myndighedernes anbefaling ifm. COVID-19. Stævnet afholdes den 31. oktober - 1. november.
DM 2020



26.

Roskilde og Omegns Kaninforening inviterer til Tulipancuppen 2020 søndag den 26. april, mere information kommer.



Maj 2020
8.

Roskilde og Omegns Kaninforening inviterer til Solsikkecuppen 2020 fredag den 8. maj, der konkurreres i elite lige og elite kroget. Mere information kommer.


21.

Sydvestjyske Kaniner inviterer til vores første aftenstævne den 21. maj. Ved Vilsmøllegården, på Vigsmindevej 3, 6670 Holsted. Vi starter kl. 18:30 med mulighed for at komme fra kl. 18.
Klasser til stævnet er let lige, svær lige åben.
Pris pr. start 10 kr.
Tilmelding på http://tilmelding.kaninhop.dk/aftenstaevne1iholsted2020/
Sidste tilmelding den 17. maj.
Ved spørgsmål kan Karina kontaktes på SMS 40 43 92 70 eller via Facebook.



23.

Horsens og Haderslev Kaninavlerforening inviterer til stævne ved den årlige sportsfest i Jordrup. Vi er inviteret igen i år til at komme og holde stævne.
Det bliver lørdag den 23. maj på sportspladsen, ved Fynslundhallen, Fynslundvej 104, 6064 Jordrup.
Nærmere info om tidspunkt og klasser kommer senere.
Ved spørgsmål kan i kontakte Anita Frederiksen 20 77 83 57 eller Anne-Mette Fogh på sms 26 11 12 64 eller via Facebook.



24.

Sydvestjyske Kaniner inviterer til helddagsstævne søndag den 24. maj. Ved Vilsmøllegården, på Vigsmindevej 3, 6670 Holsted. Vi starter kl. 9:30 med mulighed for at komme fra kl. 9:00.
Klasser til stævnet er mini lige, let, middelsvær, svær og elite kroget.
Pris pr. start 10 kr.
Tilmelding på http://tilmelding.kaninhop.dk/heldagsteavnenr1holsted2020/
Sidste tilmelding den 20. maj.
Ved spørgsmål kan Karina kontaktes på SMS 40 43 92 70 eller via Facebook.




Juni 2020
4.

Sydvestjyske Kaniner inviterer til aftenstævne den 4. juni. Ved Vilsmøllegården, på Vigsmindevej 3, 6670 Holsted. Vi starter kl. 18:30 med mulighed for at komme fra kl. 18.
Klasser til stævnet er mini, let og middelsvær lige.
Pris pr. start 10 kr.
Tilmelding på http://tilmelding.kaninhop.dk/aftenstaevnenr2holsted2020/
Sidste tilmelding den 1. juni.
Ved spørgsmål kan Karina kontaktes på SMS 40 43 92 70 eller via Facebook.



5.-7.

Roskilde og Omegns Kaninforening og Storstrøms Kaninavlerforening arrangerer kaninhop i forbindelse med Roskilde Dyrskue 2020 den 5.-7. juni. Mere information kommer når vi nærmer os, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.


6.

Sydvestjyske Kaniner inviterer til anden del af sommercup den 6. juni. Ved Vilsmøllegården, på Vigsmindevej 3, 6670 Holsted. Flere informationer om klasser og andet kommer senere.


6.

Sydvestjyske Kaniner inviterer til første del af sommer cup den 6. juni. Ved Vilsmøllegården, på Vigsmindevej 3, 6670 Holsted. Vi starter kl. 9 med mulighed for at komme fra kl. 8:30.
Klasser til stævnet er let, veteran, middelsvær, svær, elite kroget.
Pris pr. start 10 kr.
Tilmelding på http://tilmelding.kaninhop.dk/sommercupdel1holsted2020/
Sidste tilmelding den 31. maj.
Cuppen er delt i tre konkurrencer, hvor der dystes i lille sol - stor sol.
Lille sol - Er let og middelsvær kaniner
Stor sol - Er for svær og elite kaniner
Fældes for begge sol er at kanin skal ha deltager i både en lige og kroget, hved lighed så er resultater for kroget afgørende for plaseringen i solen.
Ved spørgsmål kan Karina kontaktes på SMS 40 43 92 70 eller via Facebook.



13.-14.

I forbindelse med Det Fynske Dyrskue inviterer De Fælles Fynske Kaninavlere til stævne lørdag den 13. og søndag den 14. juni.
Mere om klasserne og tidsplan kommer, når vi når lidt tættere på.
Indgang er nemmest via børnedyrskuet, indgang Vest, Broløkkevej 2, 5250 Odense sv.
Dyrskuets åbningstid er lørdag fra 9-18 og søndag fra 9-16. Vi forsøger at fremvise hop i det meste af dette tidsrum.
Der gives indgangs billet til tilmeldte førere. Chauffører og andre må betale ved indgangen til dyrskuet.



18.

Sydvestjyske Kaniner inviterer til aftenstævne den 18. juni. Ved Vilsmøllegården, på Vigsmindevej 3, 6670 Holsted. Vi starter kl. 18:30 med mulighed for at komme fra kl. 18.
Klasser til stævnet er let kroget, svær kroget åben.
Pris pr. start 10 kr.
Tilmelding på http://tilmelding.kaninhop.dk/aftenstaevnenr3holsted2020/
Sidste tilmelding den 15. juni.
Ved spørgsmål kan Karina kontaktes på SMS 40 43 92 70 eller via Facebook.



20.

Sydvestjyske Kaniner inviterer til anden del af sommer cup den 20. juni. Ved Vilsmøllegården, på Vigsmindevej 3, 6670 Holsted. Vi starter kl. 9 med mulighed for at komme fra kl. 8:30.
Klasser til stævnet er let, veteran, middelsvær, svær, elite lige.
Pris pr. start 10 kr.
Tilmelding på http://tilmelding.kaninhop.dk/sommercupdel2holsted2020/
Sidste tilmelding den 14. juni.
Cuppen er delt i tre konkurrencer, hvor der dystes i lille sol - stor sol.
Lille sol - Er let og middelsvær kaniner
Stor sol - Er for svær og elite kaniner
Fælles for begge sol er, at kaninen skal have deltaget i både en lige og kroget, ved lighed er resultater for kroget afgørende for placeringen i solen.
Ved spørgsmål kan Karina kontaktes på SMS 40 43 92 70 eller via Facebook.



27.

Sydvestjyske Kaniner inviterer til helddagsstævne den 27. juni. Ved Vilsmøllegården, på Vigsmindevej 3, 6670 Holsted. Vi starter kl. 9:30 med mulighed for at komme fra kl. 9:00.
Klasser til stævnet er mini, let, middelsvær, svær og elite lige.
Pris pr. start 10 kr.
Tilmelding på http://tilmelding.kaninhop.dk/heldagsstaevnenr2holsted2020/
Sidste tilmelding den 24. juni.
Ved spørgsmål kan Karina kontaktes på SMS 40 43 92 70 eller via Facebook.




Juli 2020
11.-12.

Horsens og Omegns Kaninavlerforening indbyder til Land og Fritid-stævne ved Land og Fritid Hedensted, Blæsbjergvej 46, 8722 Hedensted.
Tilmelding senest fra 1. juni til 1. juli på http://tilmelding.kaninhop.dk/LandogFritidHedenstedJuli2020/
Lørdag den 11. juli kl. 9:00 hopper vi mini, let, svær kroget åben og længdehop med start på 40 cm. Der er begrænsning på 4 kanin pr. fører på længdehop.
Søndag den 12. juli kl. 9:00 hopper vi middelsvær åben, svær, elite lige og højdehop med start på 40 cm. Der er begrænsning på 4 kaniner pr. fører på højdehop.
Priserne er 10 kr. pr. start.
Der kan overnattes i eget telt hos familien Bøje Jensen, ca. 20 km fra Hedensted.
Spørgsmål kan rettes til Bente Bøje Jensen på 27 50 13 62 eller på Facebook.
Ved stævnet får vi besøg af Libra Artic fra Sverige, som sælger spring m.m. Spring skal forudbestilles inden 1. juli, og gerne før. Se mere på www.libraartic.se




August 2020
7.-9.

Vejle og Omegns Kaninavlerforening indbyder til Høst Cup 2020 den 7.-9. august. Mere om arrangementet kommer, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Ved spørgsmål kontakt Charlotte Elleby på 40 12 91 04 eller Lisette Kongerslev på 60 17 00 31.




Oktober 2020
17.-18.

Vejle og Omegns Kaninavlerforening indbyder til Vejlemesterskaberne 2020. Det finder sted den 17.-18. oktober. Mere om stævnet kommer, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Ved spørgsmål kontakt Charlotte Elleby på 40 12 91 04 eller Lisette Kongerslev på 60 17 00 31.



31.-1.

DM 2020
Kaninavlerforeningerne i Odense, Haderslev og Vejle har fornøjelsen af at kunne invitere til DM 2020 i kaninhop. Det vil finde sted den 31. oktober - 1. november i Petersmindehallen, Petersmindevej 25, 7100 Vejle. Programmet ser således ud:
Ankomst fra fredag den 30. oktober kl. 18. Der vil være sundhedstjek ved ankomst.
Lørdag afholdes følgende klasser: Elite kroget DM, veteran kroget DM, let lige, elite længdehop DM.
Søndag afholdes følgende klasser: Elite lige DM, veteran lige DM, elite højdehop DM.
Starthøjde på højdehop er 60 cm, derefter hoppes der 70, 75, 80 osv. Startlængde på længdehop er 140 cm. Derefter hoppes der 160, 180, 200 osv. Startprisen er 50 kr. for elite-klasserne og 30 kr. for let og veteran. Tilmelding foregår på http://tilmelding.kaninhop.dk/DM2020/ senest den 1. oktober. Det er ikke muligt at eftertilmelde og der kan ved dette stævne ikke deltages uden for klassen. Tilmeldinger er bindende når dagen for sidste tilmelding er passeret.
Læs mere om arrangementet bl.a. om bure, overnatning, mad og DM-trøjer på hjemmesiden for DM 2020 på http://dmkaninhop2020.weebly.com
Spørgsmål kan rettes til Charlotte Elleby på 40 12 91 04, eller Anne-Mette Fogh på 26 11 12 64. Ved tilmeldingsspørgsmål henvend jer til Anne-Mette.







Skriv til
Hopudvalget



© Copyright - Hopudvalget.dk
Design og layout: Maria Banke og Rasmus Bjerner
Der tages forbehold for fejl og mangler.