Kaninhopkalender for danske
kaninhopkonkurrencer

Se her vedr. indsendelse til kalenderen

Vedr. coronarestriktioner ifm. kaninhopstævner og -træning:
Fra 1. august er det generelle forsamlingsloft på 500 personer og dette når vi ikke ved enkeltstående kaninhopevents, men vær opmærksom på, hvilke regler der er gældende, hvis I afvikler stævner i forbindelse med andre events, hvor den samlede forsamling kan risikere at overstige 500 personer.
Fra 1. august vil der heller ikke længere gælde krav om coronapas i lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter. Det er derfor heller ikke nødvendigt med coronapas i forbindelse med træning eller stævner.
Vær opmærksom på, at restriktionerne måske kan blive strammet igen i efteråret, hvis smitten stikker af. Annoncerede stævner er derfor forsat med det forbehold, at de til en hver til gældende retningslinjer fra myndighederne skal følges (f.eks. at arrangementer alligevel ikke kan afholdes, eller at enkelte kommuner lukkes ned, og deltagere fra disse kommuner ikke må deltage alligevel).
Vær stadig opmærksom på, at der fortsat skal være god plads til stævner og træninger.
Arrangørere skal også fortsat sørge for, at der er sprit tilgængeligt ved alle arrangementer, og tænk gerne på at mindske kontaktfladerne mellem deltagere.
Læs mere om gældende retningslinjer pr. 1. august på Kulturministeriets hjemmeside: https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19/kulturlivet-fra-1-august

HopudvalgetSeptember 2021
18. Vejle om Omegns Kaninforening inviterer til stævne den 18. september hos Charlotte på Staksrodevej 35, 7150 Barrit kl 10:00. Der konkurreres i højde med start på 50 cm, længdehop med start på 120 cm og elite kroget. Prisen er 10 kr. pr. start og tilmelding sker på http://tilmelding.kaninhop.dk/Vejle18sep2021/ senest den 13. september. Tilmelding er bindende efter sidste tilmelding og eftertilmelding er mulig til dobbelt takst.
På længdehop vil der blive forsøgt ny bedømmelsesmetode (se mere på Hopudvalget.dk).
Ved spørgsmål kontakt da Charlotte Elleby på 40 12 91 04.19. Roskilde og Omegns Kaninforening inviterer til stævne søndag den 19. september på ridebanen eller i ridehuset (afhængig af vejret) ved Vilvorde, Søndermarksvej 2, 4000 Roskilde.
Med start kl. 10:00 og mulighed for at komme fra kl. 09:30 hoppes klasserne elite kroget x 2, svær kroget, middelsvær kroget og let kroget.
Pris pr. start er 15 kr.
Ved tilmelding på elite regner vi med at kaninen starter begge klasser, er dette ikke tilfældet, bedes dette skrives i kommentarfeltet.
Tilmelding skal ske på http://tilmelding.kaninhop.dk/01SeptemberRoskilde2021/ senest torsdag den 16. september.
Eftertilmeldinger modtages frem til klassernes start, dette dog til dobbelt takst.
Ved spørgsmål kan Patricia kontaktes på tlf. 20 99 69 44 eller Camilla kontaktes på tlf. 41 82 99 08.23. Roskilde og Omegns Kaninforening inviterer til forberedelsesstævne torsdag den 23. september 2021 i ridehuset eller ridebanen på Vilvorde, Søndermarksvej 2, 4000 Roskilde. Med start kl. 17.00 og mulighed for at komme fra kl. 16.30 afholdes klasserne højde med start på 50cm. og elite kroget. Pris pr. start er 10kr.
Tilmelding skal ske på: http://tilmelding.kaninhop.dk/ForberedelseRoskildeSeptember2021/ senest mandag den 20. september 2021.
Eftertilmeldinger modtages frem til klassernes start til dobbelt takst.
OBS! Vi afprøver ny bedømmelsesmåde på højde, der må derfor forventes lidt snakken frem og tilbage under klassen, mellem forsøgene. Vi er to dommere på højde og besvare spørgsmål undervejs ved tvivl. Guide til bedømmelse kan ses på Hopudvalget.dk. Der uddeles præmier, certer og point som vanligt.
Ved spørgsmål kan Camilla kontaktes på SMS 41 82 99 0825. Dommerseminar
Hopudvalget inviterer dommere, aspiranter og hopansvarlige til dommerseminar den 25. september. Der må ikke arrangeres konkurrencer på denne dato.
Mere information om seminaret vil blive udsendt, når vi nærmer os.
HOPUDVALGET
Oktober 2021
2. Horsens og Omegns Kaninavlerforening inviterer til Drivhusstævne den 2. oktober kl. 9:00. Det foregår hos Gartneriet Rousing på adressen Vitved Bakker 4A, 8660 Skanderborg. Der konkurreres i let, middelsvær, svær og elite lige. Det koster 10 kr. pr. start. Tilmelding sker senest den 27. september på http://tilmelding.kaninhop.dk/Skanderborgdrivhuset2oktober2021/
For spørgsmål kontakt Bente Bøje på FB eller på tlf. 27 50 13 62.2. Bornholms Racekaninforening indbyder den 2. Oktober til højdestævne og kaninhop opvisning hos Land og Fritid Bornholm. Adressen er Birgersvej 1, 3720 Aakirkeby.
Der hoppes opvisning fra kl. 9 til 12.30 for dem har lyst. Efterfølgende hopper vi højde med starthøjde på 40 cm omkring kl. 11.
Det koster 10 kr. pr. pr. start.
Sidste tilmeldingsfrist 1/10-21 på staldajtak@hotmail.com
Ved spørgsmål kontakt Nina Poulsen på 60 22 99 06 eller Katja P. Honnens 50 58 62 44 (Kun sms).3. Vejle og Omegns Kaninforening inviterer til Oktoberstævne og Klubmesterskab (del 2) den 3. oktober. Stævnet afholdes i Kirkebakkehallen på Kirkebakken 9, 7120 Vejle. Vi starter kl 9:00.
Der konkurreres i elite lige, svær lige, middelsvær lige, let lige og længdehop med start på 100 cm. Det koster 15 kr. pr. start. Medlemmer af Vejle kan også tilmelde sig til klubmesterskabet, hvor der kåres klubmester i alle fem klasser.
Tilmelding sker senest den 26. september på: http://tilmelding.kaninhop.dk/Vejle3Oktober2021/
Tilmlding i klubmesterskabet koster 5 kr. pr. start og sker på: http://tilmelding.kaninhop.dk/vejleklubmesterkabokt2021/ (medlemmer af Vejle tilmelder sig på begge links)
Kontakt Louise Hansen på tlf. 29 66 19 40 eller e-mail Vejlekanin snabela gmail.com for spørgsmål.6. Bornholms Racekaninforening indbyder den 6. Oktober til aftenstævne på Skovgård i Vestermarie. Adressen er Skovgårdsvejen 20, Vestermarie, 3700 Rønne.
Vi hopper Middelsvær lige åben. Vi begynder kl. 17. Det koster 10 kr. pr. pr. start.
Sidste tilmeldingsfrist 5.10.2021 på staldajtak@hotmail.com
Ved spørgsmål kontakt Nina Poulsen på 60 22 99 06 eller Katja P. Honnens 50 58 62 44 (Kun sms).10. Roskilde og Omegns Kaninforening inviterer til halloweenstævne søndag den 10. oktober på ridebanen eller i ridehuset (afhængig af vejret) ved Vilvorde, Søndermarksvej 2, 4000 Roskilde.
Med start kl. 10:00 og mulighed for at komme fra kl. 09:30 hoppes klasserne elite lige x 2, svær lige og middelsvær lige åben.
Pris pr. start er 15 kr.
Ved tilmelding på elite regner vi med at kaninen starter begge klasser, er dette ikke tilfældet, bedes dette skrives i kommentarfeltet.
Tilmelding skal ske på http://tilmelding.kaninhop.dk/HalloweenRoskilde2021/ senest torsdag den 7. oktober.
Eftertilmeldinger modtages frem til klassernes start, dette dog til dobbelt takst.
Ved spørgsmål kan Patricia kontaktes på tlf. 20 99 69 44 eller Camilla kontaktes på tlf. 41 82 99 08.14. Bornholms Racekaninforening indbyder den 14. Oktober til aftenstævne på Skovgård i Vestermarie. Adressen er Skovgårdsvejen 20, Vestermarie, 3700 Rønne.
Vi hopper middelsvær kroget åben. Vi begynder klokken 17. Det koster 10 kr. pr. pr. start.
Sidste tilmeldingsfrist 13.10.21 på staldajtak@hotmail.com
Ved spørgsmål kontakt Nina Poulsen på 60 22 99 06 eller Katja P. Honnens 50 58 62 44 (Kun sms).23.-24. Vejle og Omegns Kaninforening inviterer til Vejlemesterskaberne 2021 den 23.-24. oktober i Søndermarkshallen på adressen Søndermarksvej 119, 7100 Vejle.
Lørdag konkurreres der fra kl. 9:00 i mini lige, let lige, veteran lige, middelsvær lige, svær lige, elite lige. Tilmelding til lørdag sker på følgende link: http://tilmelding.kaninhop.dk/VejleMesterskabLoerdag2021/
Søndag konkurreres der fra kl. 9:00 i elite lige, svær lige, middelsvær lige og let lige. Tilmelding sker på følgende link: http://tilmelding.kaninhop.dk/VejleMesterskabSoendag2021/
Tilmelding sker senest den 15. oktober og koster 25 kr. pr. start. Eftertilmelding er muligt indtil klassens start til dobbelt takst. Efter sidste tilmelding, er betaling bindende ved afmelding.
Det er muligt at overnatte i hallen fra fredag aften. Dette tilmeldes på lørdagslinket.
Alle kaniner der deltager i 2x samme klasse deltager automatisk i Vejle Mesterskabet. Rykker en kanin op den ene dag, vil den have mulighed for at deltage uden for klassen på dag to, og dermed stadigvæk deltage i mesterskabet.
Kontakt Lisette Kongerslev for spørgsmål på tlf. 60 17 00 31 eller på Vejlekanin snabela gmail.com30.-31. I forbindelse med Oktoberudstillingen i Søndermarkshallen (Åkirkebyvej 136, 3700 Rønne) den 30.-31. oktober indbyder Bornholms Racekaninforening til 2. afdeling af Bornholmsmesterskaberne i kaninhop 2021.
Fredag aften er der indkvartering fra kl. 18-20.
Lørdag begynder vi kl. 10 med mini kroget, veteran kroget og i længdehop med start på 40 cm.
Søndag begynder vi kl. 10 med mini lige, veteran lige og i højdehop med start på 40 cm.
Alle weekendens klasser er Bornholmsmesterskab.
Præmieoverrækkelsen bliver søndag eftermiddag (tidspunkt kommer efter sidste tilmeldingsfrist).
Det koster 25 kr. pr. start og 10 kr. pr. bur.
De enkelte klasser gennemføres kun ved flere end tre tilmeldte starter. Der kan forventes andre bedømmelsesmetoder end D2, men vi forsøger så vidt det er muligt at sørge for 2 gennemløb til alle i det omfang det er muligt. Der er vandrepokaler Bornholmsmestrene.
Overnatning kan arrangeres, hvis man kommer langvejs fra.
Vandrepokalerne kan kun vindes af medlemmer af Bornholms Racekaninforening.
Sidste tilmeldingsfrist den 14. oktober på http://tilmelding.kaninhop.dk/BMBornholm2021/
Ved spørgsmål kontakt Nina Poulsen på 60 22 99 06 eller Katja P. Honnens på 50 58 62 44 (kun sms).
December 2021
19. Øst- og Midtfyns Kaninforening afholder Julehop Søndag den 19. december. Der afholdes følgende klasser let lige, mini lige, middelsvære lige åben samt veteran. Vi starter med at hoppe kl. 10. Det koster 10 kr. pr start. Tilmelding kan ske på http://tilmelding.kaninhop.dk/Oest-MidtJul2021/ senest den 14 december.
Stævnet finder sted i JDH Anlægs’ maskinhal Søgyden 15, 5540 Ullerslev. Ved spørgsmål kan karen kontaktes på 28880684.
Kl. 15 inviterer foreningen til Julehygge med gløgg og æbleskiver.Skriv til
Hopudvalget© Copyright - Hopudvalget.dk
Design og layout: Maria Banke og Rasmus Bjerner
Der tages forbehold for fejl og mangler.