Indsendelse til kalender og træningsoversigt

Annoncering af træning og officielle stævner under Danmarks Kaninavlerforening foregår på Hopudvalgets hjemmeside. Det annoncerede SKAL ligge på Hopudvalgets hjemmeside senest 14 dage inden stævnet OG mindst 7 dage inden sidste tilmelding - for træningsstævner SKAL det ligge på Hopudvalgets hjemmeside senest 5 dage inden stævnet. Indsendelse skal derfor foretages i god tid inden, så der er tid til at få det lagt på, samt evt. korrespondance frem og tilbage. Det tilrådes derfor kraftigt, at indsende mindst 3 uger inden stævnet og 2 uger inden sidste tilmelding - for træningsstævner mindst 1 uge inden stævnet.
Vi garanterer, at tekst indsendt til kalenderen er online maks. 48 timer senere, såfremt teksten er uden fejl og mangler, som måtte kræve uddybning og tilrettelse af arrangøren.
Send gerne ind til kalenderen så snart datoen for et stævne er fastlagt (meget gerne med sted eller bare postnr. og by) og indsend derefter en detaljeret beskrivelse, når det hele for stævnet er fastlagt. Husk at skrive i teksten, hvis der kommer mere information om stævnet senere. Indsendelse til kalenderen og træningsoversigten kan kun foretages af de hopansvarlige i de enkelte lokalforeninger, der står som arrangør for arrangementerne.

Stævner

Når det endelige program for et stævne indsendes til kalenderen bør det som minimum indeholde følgende:
Derudover kan følgende ting være værd, at tage stilling til:
Husk at lave en seperat tekst for hvert stævne, hvor teksten er tilpasset til Hopudvalgets hjemmeside, så det lige er klar til at sætte ind i kalenderen. Husk at få nogen i foreningen til at læse korrektur på teksten inden indsendelse.

Skulle stævnet eller enkelte konkurrencer blive aflyst bedes dette også indsendt, som beskrevet nedenfor, så der ikke er tvivl om, hvilke konkurrencer, der kan forventes resultater fra.

Træning

Indsendelse om træning bør som minimum indeholde følgende:

E-mail-adresser vises kun på siderne, hvis der eksplicit udtrykkes et ønske om det.

Informationer om stævner og træning bedes sendt på (spamsikring, adressen virker) eller via kontaktformularen her.


Ansvarlige for modtagelse og indsættelse af stævner m.m. til kalenderen er følgende:


Har du spørgsmål til denne vejledning bedes du kontakte Rasmus Bjerner.
Skriv til
Hopudvalget© Copyright - Hopudvalget.dk
Design og layout: Maria Banke og Rasmus Bjerner
Der tages forbehold for fejl og mangler.