Referat fra møde i Hopudvalget den 1. september 2013



Tilstedeværende: Kirsten Bjerg, Aase Bjerner, Lone Arildskov, Karen Frederiksen og Lisa Hein

Mødets formål var at få gennemgået og formuleret reglerne på baggrund af, hvad der var besluttet på dommerseminaret dagen før og hvad der tidligere var besluttet i Hopudvalget.
Klik her for at læse referatet fra dommerseminaret.

Derudover blev regelsættet gennemgået for andre mulige forbedringer.
For at få et mere præcist regelsæt blev regler med "må" og "bør" så vidt muligt omskrevet.
Dette gælder § 79, 101, 103, 105 og 138.
Enkelte steder står der stadig "må" og "bør", da disse må regnes for retningslinjer i det omfang det er muligt at følge dem.

Nogle regler er rettet rent sprogligt, for at præcisere, hvad er er ment. Dette gælder § 11, 37, 68, 83, 121, 129, 155 og 157.


Følgende er bemærkninger til regelændringerne, som blev gennemgået:

§ 4: Her er medtaget usportslig optræden, for at have hel overensstemmelse med § 31A.

§ 11: Den øvre aldersgrænse for mini klassen er fjernet, for at nye hoppere med ikke helt unge kaniner også kan få lov at starte på en lavere klasse end let, som kan være noget høj at starte på for flere "baghavekaniner".

§ 20: Der ikke kan tildeles højere maksimumstid end 4 minutter på bane. Dette kan f.eks. bruges ved en meget svær og lang elitebane med mange spring.

§ 26-27: Her er indført omhop på enkelte spring, for at gøre det mere retfærdigt ved konkurrencer i blæsevejr og fejlopsat bane. Ved klarede forhindringer er det en dommervurdering, om omhop er nødvendigt. Sidder den nederste pind forkert på et ligeopretstående spring, som kaninen klarer, behøver det ikke give anledning til omhop.

§ 28: Lød før på fejl ved pinde sparket ind i "forrige spring", dette er præciseret til "andre spring".

§ 30B: Når en kanin bider eller på anden måde udviser aggressiv adfærd, er det dens måde at sige fra på, derfor er der ingen grund til at fortsætte med at hoppe den dag og det bedømmes med reglerne som uvilje mod at hoppe. Dette er også en dommervurdering, og afhænger ikke bare af, om føreren når at trække hånden til sig eller ej.

§ 31A: "Usportslig optræden" har før været lidt udefinerbart, derfor er der nu kommet nogle eksampler, bl.a. er dette bevidst at unddrage sig tildelte arbejdsopgaver – det er nødvendig med fælles hjælp for at afvikle stævner. I det hele taget skal der være god sportsånd og hensyntagen til alle til stævner.

§ 36: Vi har vedtaget en minimumshøjde på mini, denne er på 10 cm.

§ 76: Der er ændret på antallet af fejl på let og middelsvær, for at kunne optjene pind, der var bred enighed om, at kaniner med mange fejl ikke var klar til oprykning i en højere klasse.

§ 87: Der har aldrig stået på skrift, hvordan man skulle forholde sig med klasseprøver, når de tages under konkurrencer – det gør der nu.

§ 93: Alderen for veterankaniner er sat op til 5 år, de kaniner der er 4 år og allerede i veteran, forbliver i veteran.

§ 94,1: Til dommerseminar, talte vi om at veteraner ikke kan stille op i miniklassen, uden egentlig at drage en konklusion, da vi efterfølgende rettede reglerne til, blev vi enige om i Hopudvalget at det kan veteraner godt, også fordi der nu ikke er nogen øvre aldersgrænse på mini, men selvfølgelig uden for konkurrencen, som i alle andre klasser.

§ 94,4: Fremover optjener veteraner point til Årets Hopkanin, når de deltager i veteranklasser, men ikke når de deltager i almindelige konkurrencer, hvor de heller ikke indgår i de ordinære placeringer.

§ 101: Løft over slutspringet er præciseret, kaninen skal stadig selv gå hent til springet, men er det helt håbløst at få den til at hoppe over springet, må den løftes. Det er ligeledes tilladt at løfte over startspringet.

§ 109: Lød på, at mindste afstand til indhegningen skulle være på 150 cm, dette er flere steder urealistisk at have, og heller ikke en nødvendighed. Derfor er denne regel omskrevet til, at føreren uhindret skal kunne passere på begge sider af forhindringen.

§ 121 Egnsmesterskaber skal annonceres tidligere, end alm. stævner, så man har en mulighed for at planlægge, efter at kunne deltage.

§ 140 Der skal nu være mindst 20 starter i en klasse for at det kan gælde som en aspirant klasse, det er vigtigt at aspiranterne har en del forskellige kaniner at bedømme, for at højne deres erfaring, inden de skal stå alene som dommer.

§143 Alderen for at kunne begynde dommeruddannelsen er hævet til 16 år, da det kræver en vis modenhed at stå som dommer. Juniordommere og aspiranter under 16 år, der er uddannet eller under uddannelse, får lov at fortsætte.


For fremover at undgå uheldigt formulerede regler, som kan misforstås, og regelændringer, som kan have konsekvenser, vi ikke selv har tænkt på, vil reglerne blive sendt i høring hos samtlige dommere.

Hopudvalget




Skriv til
Hopudvalget



© Copyright - Hopudvalget.dk
Design og layout: Maria Banke og Rasmus Bjerner
Der tages forbehold for fejl og mangler.