Referat fra dommerseminar i Horsens
den 31. august 2013

 

Seminaret startede med en præsentationsrunde, så de tilstedeværende kunne sætte ansigter på navnene.

 

Indsendelser til kalenderen
Rasmus holdt et oplæg omkring, hvordan de gerne ser resultaterne indsendt.

Husk navn, forening, og gerne kontaktoplysninger

Der var ønske fra salen om en fast tidsgrænse for, hvornår en e-mail om et arrangement skal være sendt/modtaget, så der ikke er nogle, der får deres arrangement i kalenderen, og andre der ikke gør. Det må dog være op til folk selv at få tingene sendt ind i god nok tid, hvis man vil være sikker på at få det på kalenderen.
- vi er kommet langt til den positive side med, at vi ikke længere skal arrangere vores stævner flere måneder i forvejen for at nå at få dem i tidsskriftet, så det burde nu være muligt for arrangører at planlægge stævnet, så man kan nå fristen på 14 dage med lidt god tid til at få det lagt på kalenderen.

Det blev aftalt, at der kan gives garanti for, at alt der indsendes til kalenderen senest 48 timer før, at det skal være i kalenderen, kommer i, såfremt teksten indeholder de informationer, som den skal. Herefter er der ikke garanti for, at stævnet kan nå at komme i kalenderen.

Den nuværende frist på 14 dage fungerer godt.

Mesterskaber skal fremover være i kalederen senest 5 uger inden afholdelse.

 

Resultatindsendelser
Rasmus og Susanna havde lige en husker.
 Ved resultatindsendelser er det tit så mange fejl, at det tager flere timer at få dem klar til systemet.
Brug ”Tjek klasser” inden stævnets start og få rettet kaninnavne der er stavet forkert eller få stoppet kaniner, som er tilmeldt i forkert klasse inden stævnets start.
Da resultaterne skal være inde indenfor en bestemt frist (gælder også ved indsendelse til kalender), er det vigtigt, at man efter indsendelse tjekker sin e-mail for svar med evt. mangler.
Det faste format skal holdes, for ellers kan det ikke forstås af Hopregisteret.

Skjern-Tarm tilbød at stille et lokale til rådighed til USM, hvor der kan holdes et kursus i resultatbehandling og indsendelse, hvis der er interesse herfor.

Det kan lykkes at indsende uden fejl – også første gang – Læs venligst vejledningen og se filmen på Hopudvalget.dk!

Det opfordres til at dommere/hopansvarlige får støttet aspiranterne til at lære at indskrive og udregne resultater.

Ved åbne klasser er det vigtigt efter kaninens navn at skrive, hvilken klasse, kaninen tilhører.
Da mange glemmer dette har Rasmus forsøgt sig med, at man i tilmeldingssystemet tilmelder klassen ved at markere hvilken klasse kaninen faktisk hopper. Det vil blive brugt ved nogle af de næste stævner med åbne klasser, for at se om det fungerer.

 

Hurtig gennemgang af Tilmeldingssystemet
En opfordring til stævnearrangøren om lige at tjekke startlisten, så deltagere med flere kaniner bliver fordelt bedst muligt i klassen.
Hvis man endnu ikke benytter Tilmeldingssystemet, eller er ny arrangør og gerne vil i gang, sender man en e-mail til Rasmus. Så bliver man sat i gang og får en hjælpende hånd.

Hvis en deltager er markeret med orange eller rød i systemet, er det stævnearrangørens ansvar at kontakte Kaj Mikkelsen, og høre om betalingen er gået ind, men ikke er blevet registreret endnu, eller om deltageren slet ikke har betalt og derfor skal fremvise en kvittering for at måtte starte på dagen.

Egnsmesterskaber
De tidligere år har landsdelene klaret fordelingen af stævner selv, men med de mange nye foreninger, som er startet op med hop, kan det være svært at koordinere.
Det står i reglerne, at det skal være i samarbejde med Hopudvalget.
Der er så flere måder, at lave dette samarbejde på. En landsdel kan holde et møde og så indsende det aftalte, eller man kan som forening indsende en ansøgning, hvor Hopudvalget så uddeler klasser til de interesserede klubber.
Der var ønske om, at Sjælland står for det selv, som de gjorde tidligere, med et fællesmøde i regionen og uden at have det ind igennem Hopudvalget.

Konklusionen blev, at det regionale medlem i Hopudvalget indkalder til et årligt møde, hvor mesterskaberne planlægges. Herefter orienteres til Hopudvalget om det aftalte.

 

Bestilling af dommere
Stævnearrangøren må stå for at finde dommere. Da der er dommere, som er blevet kontaktet af flere personer angående det samme stævne, vil det være rart om kun én person er ansvarlig for at finde dommere.
Da mange nyopstartede foreninger ikke har en dommer, og da man nu kan afholde stævner med 14 dages varsel, bliver dommere tit kontaktet med meget få dages varsel, hvor det er rigtigt ærgerligt, hvis stævnet ikke bliver til noget pga. manglende dommer.

Der var snak om, om der kunne laves et punkt i Tilmeldingssystemet, hvor der skal indskrives dommeraftaler for at stævnet kan oprettes. På den måde sikres det, at der er lavet aftaler, og stævnearragøren ikke kommer i bekneb, og dommere ikke kun får 3 dages varsel til stævnet.
Det skal derved ikke være muligt at oprette et stævne uden der er en dommeraftale.

Man skal blive bedre til at planlægge, og dommere skal ikke være kede af at være nødt til at sige nej. 

Opfordring til mere officielle henvendelser omkring dommerforespørgsler og ikke løse beskeder på Facebook og lignende.

 

Framelding til stævner
Det er OK at opkræve betalingen, hvis hoppere framelder til stævner.
Foreningerne har ret til at opkræve pengene efter sidste tilmelding
De må godt fortælle det til naboforeningerne, hvis en hopper ikke har betalt for udeblevne starter.

Der opfordres til at tage betaling inden stævnet starter.

 

Veterankaniner
Der forslag om, at veteranalderen bliver hævet til 5 år, da en 4-årig kanin sjældent er en gammel kanin. Veteranklassen bliver derfor skævt fordelt med relativt unge tidligere elitekaniner, der ikke lige kan hoppe elitehøjden, skadede kaniner og ældre kaniner, som ikke længere har samme energi og fart som tidligere.

Afstemning omkring alderen i veteran hæves til 5 år:

Ja: 11

Nej: 10

Alderen for veteran hæves til 5 år, med snævert flertal.

De nuværende veteraner forbliver veteraner.

 

Veteranklassen skal laves til mellem let og middelsvær niveau.


Omkring fastsættelse af, hvordan veterankaniner optjener point blev det til;
I veteranklassen modtager kaninerne point.
I almindelige klasser deltager de stadig udenfor konkurrence.

 

Miniklassen
Der var en snak omkring, hvor forskelligt folk havde det med om kaninerne var klar til let som 4 måneders, og om at erfarne hoppere sikkert sagtens kan vurdere, om deres kaniner er klar til let, eller om de skal vente. Det kan flere nye hoppere ikke, reglen om 6 måneder er sat for at beskytte kaninerne. Det skal ikke først være når de kommer til stævner, der bliver gjort opmærksom på, kaninen bliver trænet på en højde den ikke er klar til.
Miniklassen er lavet for at hjælpe nye hoppere og for at sende et signal udad til, om at kaninerne skal have lov at vokse færdige, inden de sættes til at springe højt og langt.

Der var stemning for at den øvre aldersgrænse på mini fjernes. På den måde kan nye hoppere starte ud med nogle positive stævneoplevelser og derved måske trække nogle flere medlemmer til DK.

 
Forslaget om, at aspiranter skal kunne dømme mini, blev afvist.

 

Middelsvær klasse
Da man i 2012 ændrede højder og længder, blev der ikke ændret på den middelsvære højde. Der blev stemt om højderne nu skal revurderes.

Ja: 5

Nej: 12

Middelsvær forbliver uændret.

 

Da det i svær hedder, at man får pind med 0 og 1 fejl, virker det meget nemt at få pind i de mindre klasser med 2 fejl. Det ville kun være rimeligt, at kaninen skulle vise mindst 1 fejlfrit gennemløb, for at fortjene sin pind.

Skal maks. fejl for pind i middelsvær og let nedsættes til 1 fejl på 2 gennemløb.

Ja: 16

Nej: 1

Metode A fejlfri

 

Klasseprøve i forbindelse med åben klasse
Man har ikke krav på sit andet gennemløb i klasseprøven ved finaler.
Det skal af arrangørerne oplyses, om der kan være klasseprøve i en åben klasse,  inden klassen går i gang.
Som udgangspunkt bliver der ikke tilbudt klasseprøver.

- Ønskes klasseprøve i åben klasse skal det aftales med dommer og arrangør inden klassens start.

 

Højde- og længdehop
Er det for nemt at komme i elite? Skal man som i Sverige indfører et pindesystem, så kaniner ikke bliver eliteklasseret bare ved 1 godt hop? Hvis man til stævner ønsker at begrænse antallet af deltagere, kan man vælge at afholde en klasse kun for elitekaniner. Men da der i dag er rigtigt mange som klarer elitekravene, vil der til sådanne stævner stadig kunne komme rigtigt mange deltagere.
Stemningen i salen var, at det var fint, som det er med elitekravene nu, og ønskes klassen begrænset, kan man starte klassen højere eller længere og derved hurtigere komme igennem klassen.
Vi ser derfor ingen grund til at ændre på elitegrænserne.

 

Certifikat
Forslag oppe omkring ændring af kravene til at uddele certifikat, så det i stedet for at være 3 fører i klassen skal være 3 ejere.

3 fører som det er idag: 13

3 Ejere: 8

 

Husk regler/vejledning ved rekordforsøg.
Slå den nu med 1 cm eller 2 og ikke kun 0,5 cm.

 

Juniordommere
Alderen på deltagerne ved stævner er steget en del de sidste år, og det kan derfor være svært for et ungt menneske at danne den autoritet omkring dommergerningen, som man kunne ønske. Det er måske for tidligt så at kunne blive dommer allerede som 14 årig. Skal aldersgrænsen hæves, eller skal juniordommer begrebet helt fjernes.
Det er godt nok, at juniordommerne kan uddannes (også for at hjælpe de nye foreninger), men der skal være en voksen hopansvarlig til stede.

Juniordommere må ikke være den eneste dommer tilstede til en konkurrence.

Afstemning: Juniordommere ændres til 16 år
ja: 23

§ 140 ændres alderen.  De igangværende fortsætter.

 

Usportslig optræden

Vi vil ikke have ”linjedommere”. Dommere skal til at benytte paragraffen om "Usportslig optræden", hvis der er behov for dette.

Bliv bedre til at benytte § 4. Fortsætter kritikken af stævnet efterfølgende, skal det indberettes til Hopudvalget.
Der tilføjes en linje omkring fnider/provokation i § 4.

Hvis hjælpere ikke vil hjælpe, skal vi så bare blive ved med at kalde på hjælperne?.
Mange kommer kun til de klasser, de hopper i, og så kører de hurtigt igen.
Hvis hjælperen gentagne gange ikke når at være til stede når pindende skal sættes op, kan "Usportslig optræden" benyttes.

 

Årets Hopkanin
Der har de sidste år været efterlyst nogle nye regler for uddeling af årets hopkanin.
Vi modtager meget gerne nye forslag til disse regler.

Uvilje mod hop
Bid er uvilje mod hop (tydelig aggressive kaniner).
Da der var bred enighed om dette i salen tilføjes det til reglerne.

 

Mindre Regelændringer

- Tilføjelse af maksimal maksimumstid: Maks. 4 min.  

- 77A foreslås laves om til Skal.

- 112 afstanden lodret (i stedet for bør) ikke overstige 8 cm. Det med længden prøver Hopudvalget at formulere på en fornuftig måde.

Skal det være en høringsperiode på reglerne, så der ikke laves hurtige uforståelige regler, og så alle dommere har haft mulighed for at komme med kommentarer, inden reglerne vedtages?
Reglerne vil fremover sendes til gennemlæsning og kommentering, så snart de er klar og vil efter 8 dages høringsperiode rettes til og være klar til at træde i kraft 1. oktober.

 

Staldnavne
Et kriterium på oprettelse af et staldnavn kan være, at man har avlet en kanin, der har startet til et hopstævne.
Der er jo ingen grund til at have et staldnavn, hvis man ikke er avler. En regel hvor det er påkrævet, at man har avlet unger, som deltager til stævner kan måske få nogle til at lave et kuld bare for at få sit staldnavn.

Som det er nu kan man få en stald oprettet når man har startet 10 gange.  

Det kunne være en god idé om staldregistreringen flyttes til DK regi, så man har et samlet register for avlere i DK. Dette register vil så være for både udstillere og avlere. Så kunne der være et registreringsbeløb, og man var på den måde sikret, at man som den eneste i DK bruger dette navn. – Skal komme som forslag til Repræsentskabsmødet.

 

Annoncering af hopkaniner i Hopregisteret
Dette vil være for tungt at administrere, og der er i forvejen mange sider, hvor man kan annoncere sine kaniner. Ingen stemning for annoncering af kaniner til salg i Hopregisteret.

EM 2018 (9.-11. nov.)
Da kaninhop nu er optaget i Europaforeningen, kunne vi i forbindelse med udstillingen afholde EM i hop. Der er nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge mulighederne for dette:

Rasmus, Poul Erik, Lene, Emilie (Helena)

 

Dommerklub
Da der flere gange er ytret holdning om, at hoppere mangler indflydelse er dette en mulighed for at dommerne kan samles og koordinere og på den måde tale med 1 stemme. Et forum til at tage sig af at hjælpe nye foreninger i kontakt med dommere. Tage sig af klager over dommere.

Afstemning om at oprette en hop-dommerklub Ja:19

Der afholdes Stiftende generalforsamling efter Dommerseminaret.

 

Evt.
Dommere, husk at sende en e-mail til Aase Bjerner, når man flytter, så dommerlisten hele tiden er opdateret.

 

Kaninen skal efter gennemløbet hoppe nedblæste og forkert opsatte spring. Der er stemning for at det indskrives i reglerne.
Hvis pinden, som er faldet ned ikke har betydning for højde og længde på springet, kan omhop fravælges fra dommerens side.


Vælger føreren ikke at tage omhoppet efter dommerens ønske fås fejl på forhindringen.

 

Må man løfte over slutspring. Efter ca. 20 sek. må man hjælpe kaninen over. Den skal dog selv gå hele banen, og må ikke løftes den sidste meter.  Indskrevet i reglerne at kaninen efter længere tøven må løftes over.

 

Husk at spørge de respektive lokalklubber om lov hvis man vil træne, opvise eller afholde stævner i deres område. Det kan være fordi man bor i dette område, eller er blevet kontaktet omkring opvisning.

Disk ved modvilje mod at hoppe.
Hvis kaninen hopper, men ikke kommer over 4-5 spring eller løber igennem må kaninen diskes. Lægger kaninerne sig, stopper efter 1 spring og står/ligger længe er dette nok også uvilje mod at hoppe. Dommeren bør påtale/advarer inden man disker.
En kanin der hopper, og smider sig lige derefter hvorefter den skal sættes i gang, hopper og smider sig – har denne kanin lyst til at hoppe? Alt efter situation – må være en dommervurdering.

 

Lige efter vendespringet har man en gratis korrektion til at vende kaninen ind på retningen, da banen jo skulle være lige. Indskrevet i reglerne

 

Vises kaninen springet på ”førerens” side (ved den før aftalte opdeling af området mellem springene) påvirkes kaninen positivt, og derved for kaninen en forbedring af tilløb og derved en korrektion.
Forøges kaninens chance for at klare springet gives korrektionen.

Diskussion omkring DM, hvor den krogede bane virkelig havde lagt op til denne manøvre. Vi regner med at det bare bliver en engangsforestilling, da banen var bygget som den var.

 

Har folk en kvittering for at have betalt, er de medlem. Man behøver ikke at have fået medlemsnummeret tilsendt.

 

Guideline for betaling for dommere:
Det er op til foreningen selv.

Dommer udefra – transport dækket

Dommer, der kommer til stævnet – X antal startere

 

Tak for en hyggelig dag med god ro og orden og en tidsplan som blev holdt flot J

Skriv til
Hopudvalget© Copyright - Hopudvalget.dk
Design og layout: Maria Banke og Rasmus Bjerner
Der tages forbehold for fejl og mangler.