Vejledning i udarbejdelse,
udfyldelse, beregning og indsendelse
af start- og resultatlister

Klik her for at se en videovejledning med de vigtigste ting fra denne vejledning.

Arbejdet med start- og resultatlister

Når du arbejder med start- og resultatlister anbefales det kraftigt, at et af følgende programmer bruges: Når du indsender resultatlisterne, så understøtter vi at modtage resultatlisterne i følgende formater:

Udarbejdelse inden konkurrencen

Inden konkurrencestart er det vigtigt at få udfyldt startlisten/resultatlisten med minimum følgende informationer:

Startlister fra Hopudvalgets hjemmeside under ”Downloads” eller startlister fra Tilmeldingssystemet SKAL benyttes (se mere herom i sidste afsnit), da de indeholder felter til alle de nødvendige oplysninger. Husk IKKE at slette de fortrykte tekster som f.eks. ”Dommer: ”, men udfyld dommerens navn EFTER denne tekst.

Udfyldelse under konkurrencen

Når konkurrencen starter, udfyldes feltet til starttidspunktet for konkurrencen - det er vigtigt, at få dette sendt med ind, da det bruges af Hopregisteret til beregningerne i forhold til pinde og oprykning.

Under konkurrencen er det vigtigt, at få noteret alle detaljer, som der senere kan blive brug for.

Følgende ting er som minimum vigtige af få noteret:

Husk, at resultaterne altid skal føres på papir (jf. § 120). Resultaterne kan derudover også føres på PC under konkurrencen, hvis der er mulighed for det, dog skal alt altid noteres på papiret først, så ingen data mistes ved et eventuelt PC-nedbrud.

Husk også, at det under konkurrencen (jf. § 150) er dommerens ansvar (som evt. kan uddelegeres til en sekretær), at de enkelte ekvipagers resultat meddeles inden næste ekvipage kaldes til start.

Udfyld gerne tidspunktet for konkurrencens afslutning, så du har lettere ved fremover at beregne, hvor lang tid de enkelte konkurrencer tager.

Beregning efter konkurrencen

Når konkurrencen er slut og resultatlisten skal færdiggøres, er det vigtigt at huske følgende ting:

Cups, pokaler og samlede resultater

For stævner, hvor der er cups, pokaler og samlede resultater, tilbyder vi også at lægge dem online, selvom det ikke er officielle resultater. For at vi kan tilbyde at bruge tid på at indsætte dem, skal de dog være i et fast format:

Korrektur

Inden indsendelsen af resultaterne, er det vigtigt lige at læse korrektur på resultaterne og tjekke, at alle sorteringer, placeringer, pinde, point m.m. er korrekt.

Efter beregning og korrektur

Når alt beskrevet ovenfor under udarbejdelse, udfyldelse og beregning er lavet færdigt, SKAL resultaterne indsendes til brug for Hopudvalgets hjemmeside og digital startbog i Hopregisteret. Resultaterne bør indsendes hurtigst muligt og SKAL være indsendt senest 3 dage efter konkurrencerne (jf. § 120). Resultaterne bedes indsendt i det regnearksformat, der kan downloades på Hopudvalgets hjemmeside under ”Downloads”, hvis ikke andet er aftalt. Der indsendes én fil pr. arrangement med et ark pr. klasse. Filens navn skal starte med afholdelsesdatoen for stævnet i formatet ”ÅÅÅÅ-MM-DD ” efterfulgt at stævnets titel inkl. hjemforening eller lignende, så det er let at overskue og holder styr på de modtagne filer. Hvis stævnet foregår over flere dage, skal de indsendte filer starte med afholdelsesstart- og slutdato i formatet ”ÅÅÅÅ-MM-DD - ÅÅÅÅ-MM-DD ” efterfulgt at stævnets titel.

Tider der ikke tæller med i det samlede resultat behøver ikke at blive indsendt (f.eks. tider fra 1. gennemløb med bedømmelsesmetode D2), men må meget gerne indsendes. Advarsler noteret på startlisten skal ikke indsendes.

Resultaterne indsendes på (spamsikring, adressen virker).

Efter indsendelse

Når resultaterne er indsendt, vil vi behandle dem hurtigst muligt. Hold godt øje med indbakken så vi med det samme kan få afklaret, hvis der skulle være nogle ting, der er tvivl om eller fejl i.
Retter vi nogle ting i resultatlisterne, markerer vi det deri og sender dem retur, så man som arrangør har de rettede resultatlister liggende og kan tage udgangspunkt i dem, hvis der senere skulle blive behov for flere rettelser.
Er der nogen, der senere opdager fejl i resultaterne, skal man henvede sig til arrangørerne, som så har pligt til at få rettet resultatlisterne og indsende dem igen.


Bemærk: Man bør ikke indsende resultater inden man har fået en grundig introduktion til det af en dommer. Har du som aspirant brug for en introduktion til indsendelse af resultater, kontakt os da på vores e-mail og vi kan aftale nærmere om introduktion til stævne, eller via Teams/Zoom online.

Ansvarlige for modtagelse og håndtering af resultaterne er følgende:

Har du spørgsmål til denne vejledning bedes du kontakte Rasmus Bjerner.
Skriv til
Hopudvalget© Copyright - Hopudvalget.dk
Design og layout: Maria Banke og Rasmus Bjerner
Der tages forbehold for fejl og mangler.