Nyheder

Årets Hopkanin 2023 er online

  Tilføjet 19. maj 2024
Resultaterne af Årets Hopkanin 2023 kan ses under "Årets Hopkanin" i menuen.

Årets Hopkanin 2022 er online

  Tilføjet 14. marts 2023
Resultaterne af Årets Hopkanin 2022 kan ses under "Årets Hopkanin" i menuen.

Årets Hopkanin 2021 er online

  Tilføjet 2. februar 2022
Resultaterne af Årets Hopkanin 2021 kan ses under "Årets Hopkanin" og under "Resultater" > "2021" i menuen.

Ny udgave af "Konkurrenceregler for Kaninhop"

  Tilføjet 31. december 2021
Den nye udgave af "Konkurrenceregler for Kaninhop" gældende fra 1. januar 2022 ligger klar til onlinelæsning under "Regler" og til download under "Downloads".

Opdateret information vedr. coronarestriktioner og -anbefalinger ifm. kaninhopstævner og -træning

  Tilføjet 18. december 2021
Fra 19. december træder myndighedernes seneste coronarestriktioner i kraft. For kaninhopstævner og -træning betyder det en anbefaling om, at man kun ses med nærmeste familie i juleferien og at der ikke afholdes indendørs foreningsaktiviteter i juleferien frem til 5. januar. Ved tidligere nedlukning er "indendørs" undersøgt og præciseret af hovedbestyrelsen, som alt der har tag og vægge, hvor det kun er at betragte som udendørs under helt åben himmel eller et telt kun med tag og en side.
Hvad der kommer til at gælde af restriktioner og anbefalinger fra 5. januar er der pt. ingen der ved, men vi melder nærmere ud, når der er nyt.
Dog er det meldt ud, at der frem til 15. januar er krav om mundbind eller visir i lokaler, hvor der udøves fritids- og foreningsaktiviteter. Det er ikke meldt nærmere præcist ud med undtagelser endnu i denne omgang, men det antages at det ligesom tidligere ikke gælder under aktiviteten og når man sidder ned.
Læs mere om gældende retningslinjer pr. 19. december på Kulturministeriets hjemmeside: https://kum.dk/aktuelt/nyheder/hoej-smitte-medfoerer-nye-restriktioner-for-kultur-og-idraetslivet
Hopudvalget

Yderligere forsøg med nye regler for højde- og længdehop

  Tilføjet 1. oktober 2021
På det nyligt afholdte dommerseminar blev det besluttet, at ændre reglerne for højde- og længdehop, primært omkring at afskaffe 1-meter-stregen og indføre korrektioner. En revideret procedureguide kan findes på nedenstående link. Vi forventer, at der bliver afholdt flere konkurrencer for at teste det af inden reglerne træder endeligt i kraft. Se nærmere i kalenderen for, hvilke konkurrencer det gælder.
Detaljer om de nye procedurer kan læses i denne PDF.
Hopudvalget

Forsøg med nye regler for højde- og længdehop

  Tilføjet 15. september 2021
Der har ved forskellige lejligheder været snakket om ønske om nye regler for højde- og længdehop, og dette skal derfor drøftes til det kommende dommerseminar. I den forbindelse bliver der afholdt et par konkurrencer på Sjælland og i Jylland med afprøvning af oplægget til de nye procedurer, som det kan afprøves, om det fungerer i praksis. Se nærmere i kalenderen for, hvilke konkurrencer det gælder.
Detaljer om de nye procedurer kan læses i denne PDF.
Hopudvalget

Vedr. coronarestriktioner ifm. kaninhopstævner og -træning

  Tilføjet 3. august 2021
Fra 1. august er det generelle forsamlingsloft på 500 personer og dette når vi ikke ved enkeltstående kaninhopevents, men vær opmærksom på, hvilke regler der er gældende, hvis I afvikler stævner i forbindelse med andre events, hvor den samlede forsamling kan risikere at overstige 500 personer.
Fra 1. august vil der heller ikke længere gælde krav om coronapas i lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter. Det er derfor heller ikke nødvendigt med coronapas i forbindelse med træning eller stævner.
Vær opmærksom på, at restriktionerne måske kan blive strammet igen i efteråret, hvis smitten stikker af. Annoncerede stævner er derfor forsat med det forbehold, at de til en hver til gældende retningslinjer fra myndighederne skal følges (f.eks. at arrangementer alligevel ikke kan afholdes, eller at enkelte kommuner lukkes ned, og deltagere fra disse kommuner ikke må deltage alligevel).
Vær stadig opmærksom på, at der fortsat skal være god plads til stævner og træninger.
Arrangørere skal også fortsat sørge for, at der er sprit tilgængeligt ved alle arrangementer, og tænk gerne på at mindske kontaktfladerne mellem deltagere.
Læs mere om gældende retningslinjer pr. 1. august på Kulturministeriets hjemmeside: https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19/kulturlivet-fra-1-august
Hopudvalget

Vedr. forsamlingsloftet ifm. kaninhopstævner og -træning

  Tilføjet 24. april 2021
Som følge af regeringens seneste udmeldinger, er det pr. 21. april 2021 igen tilladt at samles 50 personer udendørs. Derfor er det nu igen muligt, at afholde stævner og træninger i foreningsregi, med 50 personer uden yderligere forbehold for, hvem disse 50 personer er. Det er dermed muligt for andre end udøvere, hjælpere mm. at være med til foreningsarrangementer. Vær dog opmærksom på, at mange haver o.l. i en coronatid ikke egner sig til at være 50 personer samtidig, men måske kun 20 eller 25 personer – vi opfordrer derfor til, at man for hvert arrangement inden annoncering tager stilling til, hvor mange personer, der kan være til stede samtidig, når alle skal have mulighed for at holde god afstand til hinanden.
Ud fra regeringens plan om udfasning af forsamlingsforbudet vil følgende datoer gøre sig gældende for udendørsstævner: D. 6. maj -> tilladt 75 personer til stede, d. 21. maj -> 100 personer til stede, d. 11. juni -> det lille forsamlingsloft fjernes.
Der kan annonceres stævner og træninger på Hopudvalgets hjemmeside, med det forbehold, at de til en hver til gældende retningslinjer fra myndighederne skal følges (f.eks. at restriktionerne igen strammes yderligere og at arrangementer alligevel ikke kan afholdes, eller at enkelte kommuner lukkes ned, og deltagere fra disse kommuner ikke må deltage alligevel).
Da der som tidligere nævnt kun må afholdes udendørsarrangementer med god afstand, er dette et forbehold for at stævnet eller foreningstræningen må og kan afholdes. Med udendørs menes, at der ikke må gøres brug af lader, garager, osv. Det er fra Kulturministeriets side præciseret, at hvis man ønsker at gøre brug af telte og pavilloner, som en del af en aktivitet/arrangement, så vil det ”betragtes som udendørs, hvis 3 af 4 sider i et telt f.eks. er taget af”.
Det er vigtigt at coronaforholdsreglerne, specielt om afspritning og afstand, overholdes af alle parter, både deltagere og arrangører. Overholder personer ikke dette krav, vil det være bortvisningsgrund.
Arrangørere skal sørge for, at der er sprit tilgængeligt ved alle arrangementer, og tænk gerne på at mindske kontaktfladerne mellem deltagere.
Med et nuværende forsamlingsloft på 50 personer, er det et krav at alle, som har til hensigt at opholde sig på stævnepladsen, tilmeldes, og vi opfordrer til maks. at have en ekstra person med, såfremt dette ikke kan undgås.
Det er kun tilladt at sortere i antal deltagere ved brug af tilmeldingsrækkefølgen og dermed efter “først til mølle”-princippet. Hopudvalget giver midlertidig dispensation til, at der ved arrangementer kan annonceres en begrænsning på antal deltagere på ned til 20 personer (baseret på tilmeldingsrækkefølge), såfremt der er begrænset plads på stævnepladsen (eller andre praktiske forhold) og der dermed ikke kan holdes tilstrækkelig afstand ved mange deltagere.
Der kan også stadig afholdes “Drop-in-stævner”, hvor man som stævnearrangør annoncerer med de klasser, der er plads til at stille op samtidig (f.eks. en let og en elite), og så kan deltagerne komme på skift i løbet af dagen. Drop-in-stævnet afholdes med almindelig tilmelding, men med efterfølgende uddelte tidsrum, hvori de tilmeldte deltagere må komme, sådan at maks. antal til stede samtidig ikke overskrides - tilmeldte deltagere inddeles altså i hold eller med individuelle tidsrum efter sidste tilmelding, og det er arrangørens ansvar at sikre, at der ikke på noget tidspunkt er flere personer til stede ved arrangementet, end forsamlingsforbudet tillader (og færre, hvis området er lille).
Årets Hopkanin er kørende pr. 1. marts 2021.
Hopudvalget

Vedr. forsamlingsloftet ifm. kaninhopstævner og -træning

  Tilføjet 28. marts 2021
Vi er i Hopudvalget blevet opmærksomme på de præciseringer, som er kommet fra Kulturministeriet omkring Covid-19-tiltag. Vedr. forsamlingsloftet vil vi specielt henlede opmærksomheden på, at det generelle udendørs forsamlingsloft er på 10 personer – og for foreningsaktiviteter er det på 50 personer udendørs, men for at vi kan bruge forsamlingsloftet på 50 personer, så forudsætter det, at der kun er udøvere, dommere, hjælpere og trænere til stede. Derfor betyder det også, at tilskuere, forældre o.l. desværre ikke pt. kan være en del af kaninhopaktiviteterne, medmindre de falder ind under de førnævnte kategorier. Vi vil derfor opfordre alle arrangører til at gøre deres deltagere opmærksomme på dette og være opmærksomme på dette under arrangementerne, så der ikke er risiko for bøder. Befinder man sig på en offentlig plads, hvor der kan ske at opholde sig andre mennesker, anbefaler vi, at man opsætter tydeligt afgrænsning af stævnepladsen.
Det er også fra Kulturministeriets side præciseret, at hvis man ønsker at gøre brug af telte og pavilloner, som en del af en aktivitet/arrangement, så vil det ”betragtes som udendørs, hvis 3 af 4 sider i et telt f.eks. er taget af”.
Læs mere på https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19

Hopudvalget

Opdateret information vedr. COVID-19, kaninhopstævner og kaninhoptræning

  Tilføjet 28. marts 2021
Som følge af regeringens og hovedbestyrelsens seneste udmeldinger, er det pr. 1/3-21 igen tilladt at afholde stævner og træninger i foreningsregi, såfremt dette foregår udendørs med god afstand og senest at forsamlingen ikke overskrider 50 personer. Vær dog opmærksom på, at mange haver o.l. i en coronatid ikke egner sig til at være 50 personer samtidig, men måske kun 20 eller 25 personer – vi opfordrer derfor til, at man for hvert arrangement inden annoncering tager stilling til, hvor mange personer der kan være til stede samtidig, når alle skal have mulighed for at holde god afstand til hinanden.
Derfor kan der igen annonceres stævner og træninger på Hopudvalgets hjemmeside, men selvfølgelig med det forbehold, at de til en hver til gældende retningslinjer fra myndighederne skal følges (f.eks. at restriktionerne igen strammes yderligere og at arrangementer alligevel ikke kan afholdes, eller at enkelte kommuner lukkes ned og deltagere fra disse kommuner ikke må deltage alligevel).
Da der som tidligere nævnt kun må afholdes udendørsarrangementer med god afstand, er dette et forbehold for at stævnet eller foreningstræningen må og kan afholdes. Med udendørs menes, at der ikke må gøres brug af lader, garager, telte, pavilloner o.l.
Vi opfordrer til, at du som deltager holder dig i din egen landsdel. Derudover skal håndsprit være tilgængelig på stævnepladsen. Hold evt. kortere stævner med færre klasser, eller sørg for faste medhjælpere, så kontaktfladerne minimeres bedst muligt.
Det er vigtigt at coronaforholdsreglerne, specielt om afspritning og afstand, overholdes af alle parter, både deltagere og arrangører. Overholder personer ikke dette krav, vil det være bortvisningsgrund.
Med et nuværende forsamlingsloft på 50 personer, er det et krav at alle som har til hensigt at opholde sig på stævnepladsen tilmeldes og vi opfordrer til kun at have maks. en ekstra person med, såfremt dette ikke kan undgås.
Det er kun tilladt at sortere i antal deltagere ved brug af tilmeldingsrækkefølgen og dermed efter “først til mølle”-princippet. Hopudvalget giver midlertidig dispensation til, at der ved arrangementer kan annonceres en begrænsning på antal deltagere på ned til 20 personer (baseret på tilmeldingsrækkefølge), såfremt der er begrænset plads på stævnepladsen (eller andre praktiske forhold) og der dermed ikke kan holdes tilstrækkelig afstand ved mange deltagere.
Der kan også stadig afholdes “Drop-in-stævner”, hvor man som stævnearrangør annoncerer med de klasser, der er plads til at stille op samtidig (f.eks. en let og en elite), og så kan deltagerne komme på skift i løbet af dagen. Drop-in-stævnet afholdes med almindelig tilmelding, men med efterfølgende uddelte tidsrum, hvori de tilmeldte deltagere må komme, sådan at maks. antal til stede samtidig ikke overskrides - tilmeldte deltagere inddeles altså i hold eller med individuelle tidsrum efter sidste tilmelding, og det er arrangørernes ansvar at sikre, at der ikke på noget tidspunkt er mere end 50 personer til stede ved arrangementet (og færre, hvis området er lille).
Årets Hopkanin er igen også kørende pr. 1. marts 2021.

Hopudvalget

Opdateret information vedr. COVID-19, kaninhopstævner og kaninhoptræning

  Tilføjet 1. marts 2021
Som følge af regeringens og hovedbestyrelsens seneste udmeldinger, er det pr. 1/3-21 igen tilladt at afholde stævner og træninger i foreningsregi, såfremt dette foregår udendørs med god afstand og at forsamlingen ikke overskrider 25 personer.

Derfor kan der igen annonceres stævner og træninger på Hopudvalgets hjemmeside, men selvfølgelig med det forbehold, at de til en hver til gældende retningslinjer fra myndighederne skal følges (f.eks. at restriktionerne igen strammes yderligere og at arrangementer alligevel ikke kan afholdes, eller at enkelte kommuner lukkes ned og deltagere fra disse kommuner ikke må deltage alligevel).

Da der som tidligere nævnt kun må afholdes udendørsarrangementer med god afstand, er dette et forbehold for at stævnet eller foreningstræningen må og kan afholdes. Med udendørs menes, at der ikke må gøres brug af lader, garager, telte, pavilloner o.l.

Vi opfordrer til, at du som deltager holder dig i din egen landsdel. Derudover skal håndsprit være tilgængelig på stævnepladsen. Hold evt. kortere stævner med færre klasser, eller sørg for faste medhjælpere, så kontaktfladerne minimeres bedst muligt.

Det er vigtigt at coronaforholdsreglerne, specielt om afspritning og afstand, overholdes af alle parter, både deltagere og arrangører. Overholder personer ikke dette krav, vil det være bortvisningsgrund.

Med et nuværende forsamlingsloft på 25 personer, er det et krav at alle som har til hensigt at opholde sig på stævnepladsen tilmeldes og vi opfordrer til kun at have maks. en ekstra person med, såfremt dette ikke kan undgås.

Det er kun tilladt at sortere i antal deltagere ved brug af tilmeldingsrækkefølgen og dermed efter “først til mølle”-princippet. Hopudvalget giver midlertidig dispensation til, at der ved arrangementer kan annonceres en begrænsning på antal deltagere på ned til 20 personer (baseret på tilmeldingsrækkefølge), såfremt der er begrænset plads på stævnepladsen (eller andre praktiske forhold) og der dermed ikke kan holdes tilstrækkelig afstand ved mange deltagere.

Der kan også stadig afholdes “Drop-in-stævner”, hvor man som stævnearrangør annoncerer med de klasser, der er plads til at stille op samtidig (f.eks. en let og en elite), og så kan deltagerne komme på skift i løbet af dagen. Drop-in-stævnet afholdes med almindelig tilmelding, men med efterfølgende uddelte tidsrum, hvori de tilmeldte deltagere må komme, sådan at begrænsning på maks. 25 personer ikke overskrides - tilmeldte deltagere inddeles altså i hold eller med individuelle tidsrum efter sidste tilmelding, og det er arrangørernes ansvar at sikre, at der ikke på noget tidspunkt er mere end 25 personer til stede ved arrangementet.

Årets Hopkanin er igen også kørende pr. 1. marts 2021.

Hopudvalget

Årets Hopkanin 2020 er online

  Tilføjet 2. januar 2021
Resultaterne af Årets Hopkanin 2020 kan ses under "Årets Hopkanin" og under "Resultater" > "2020" i menuen.

Opdateret information vedr. COVID-19, kaninhopstævner og kaninhoptræning

  Tilføjet 20. december 2020
Opdateret information vedr. COVID-19, kaninhopstævner og kaninhoptræning gældende til og med 3. januar: Da alle kommuner nu er lukket ned, betyder det desværre også, at der ikke kan afholdes kaninhoptræning og -stævner indtil videre frem til 3. januar – vi opfordrer til at holde kaninerne i form med løbetræning og hoptræning i egen have.
Hopudvalget

Opdateret information vedr. COVID-19, kaninhopstævner og kaninhoptræning

  Tilføjet 9. december 2020
Opdateret information vedr. COVID-19, kaninhopstævner og kaninhoptræning gældende pr. 9. december 2020: Tingene ændrer sig hele tiden og med den nye nedlukning af mange kommuner betyder det selvfølgeligt også, at der ikke kan afholdes kaninhoptræning og -stævner i disse af regeringen definerede kommuner. Har man sin bopæl eller sin daglige gang i disse kommuner, så kan man ikke deltage i kaninhoparrangementer i andre kommuner, da det går imod regeringens anbefalinger.
Eftersom mange hoppere og foreninger holder til i de ramte kommuner, lukker vi ned for Årets Hopkanin (for hele landet), indtil videre resten af året.
For øvrige kommuner er regeringens forsamlingsbegrænsning fortsat på 10 personer og for disse kommuner gælder der derfor stadig, at der kan afholdes “drop-in-stævner” (se nedenfor) og foreningstræning med tilmelding, så der maks. er 10 personer samlet på én gang. Klasseprøver kan også holdes privat eller i forbindelse med foreningstræning.
“Drop-in-stævner” kan man som stævnearrangør afholde med de klasser der er plads til at stille op samtidig, f.eks. 2 baner (f.eks. en let og en elite), og så kan deltagerne komme på skift i løbet af dagen. Drop-in-stævnet afholdes med almindelig tilmelding, men med efterfølgende uddelte tidsrum, hvori de tilmeldte deltagere må komme, sådan at begrænsning på maks. 10 personer ikke overskrides (dommere, familie og alle andre til stede ved arrangementet tæller med i disse 10) - tilmeldte deltagere inddeles altså i hold eller med individuelle tidsrum efter sidste tilmelding, og det er arrangørernes ansvar at sikre, at der ikke på noget tidspunkt er mere end 10 personer til stede ved arrangementet.
Da dette kan være tidskrævende for arrangørerne, er det tilladt at begrænse på antal starter og på antal deltagere - begrænsningen pr. klasse må dog ikke være lavere end 25 personer og begrænsning på antal deltagere pr. klasse må ikke være lavere end 20.
Mundbind eller visir skal bæres af både deltagere og arrangørerne, når disse ikke er i aktivitet.
Drop-in-stævner skal som almindelige stævner senest være i kalenderen 14 dage før afholdelse - holdes de som træningsstævner, skal de være i kalenderen senest 5 dage før afholdelse og tilmelding er nødvendig, for at kunne sikre, at for mange ikke møder frem samtidig. Pinde og certifikater uddeles som normalt. Da der ikke kan afholdes fælles præmieuddeling, er der ikke krav om uddeling af præmier, så man kan evt. droppe præmier og lave stævnet tilsvarende billigere, eller man kan have en lille “præmie” til alle deltagere.
Da stævnerne afholdes i foreningsregi, gælder myndighedernes begrænsning, krav om værnemidler, afstand m.m. også på privat ejendom. Husk også at overveje, hvordan fælles berøringsflader håndteres bedst, f.eks. på opvarmningsbanen.
Vi opfordrer til, at I som deltagere holder jer til egen landsdel.
Ved tvivlsspørgsmål eller behov for yderligere råd, kontakt da Hopudvalget.
Hopudvalget

Opdateret information vedr. COVID-19, kaninhopstævner og kaninhoptræning

  Tilføjet 17. november 2020
Opdateret information vedr. COVID-19, kaninhopstævner og kaninhoptræning gældende pr. 17. november 2020: Regeringens forsamlingsbegrænsning er fortsat på 10 personer frem til 23. november, og alt tyder på, at det bliver forlænget. Det betyder, at det i den periode ikke er muligt at afholde stævner på almindelig vis, men vi åbner nu op for “drop-in-stævner” (se nedenfor) og der kan stadig også afholdes foreningstræning med tilmelding, så der maks. er 10 personer samlet på én gang. Klasseprøver kan også holdes privat eller i forbindelse med foreningstræning.
“Drop-in-stævner”: Da udsigterne ikke ser lyse ud for at forsamlingsforbuddet bliver hævet snarligt, åbner vi nu op for alternativ stævneafholdelse i form af “drop-in-stævner”. Vi forestiller os, at man som stævnearrangør kan afholde de klasser der er plads til at stille op samtidig, f.eks. 2 baner (f.eks. en let og en elite), og så kan deltagerne komme på skift i løbet af dagen.
Drop-in-stævnet afholdes med almindelig tilmelding, men med efterfølgende uddelte tidsrum, hvori de tilmeldte deltagere må komme, sådan at begrænsning på maks. 10 personer ikke overskrides (dommere, familie og alle andre til stede ved arrangementet tæller med i disse 10) - tilmeldte deltagere inddeles altså i hold eller med individuelle tidsrum efter sidste tilmelding, og det er arrangørernes ansvar at sikre, at der ikke på noget tidspunkt er mere end 10 personer til stede ved arrangementet.
Da dette kan være tidskrævende for arrangørerne, er det tilladt at begrænse på antal starter og på antal deltagere - begrænsningen pr. klasse må dog ikke være lavere end 25 personer og begrænsning på antal deltagere må ikke være lavere end 20.
Mundbind eller visir skal bæres af både deltagere og arrangørere, når disse ikke er i aktivitet.
Drop-in-stævner skal som almindelige stævner senest være i kalenderen 14 dage før afholdelse - holdes de som træningsstævner, skal de være i kalenderen senest 5 dage før afholdelse og tilmelding er nødvendig, for at kunne sikre, at for mange ikke møder frem samtidig. Pinde, point og certifikater uddeles som normalt. Da der ikke kan afholdes fælles præmieuddeling, er der ikke krav om uddeling af præmier, så man kan evt. droppe præmier og lave stævnet tilsvarende billigere, eller man kan have en lille “præmie” til alle deltagere.
Da stævnerne afholdes i foreningsregi, gælder myndighedernes begrænsning, krav om værnemidler, afstand m.m. også på privat ejendom. Husk også at overveje, hvordan fælles berøringsflader håndteres bedst, f.eks. på opvarmningsbanen.
Vi opfordre til, at I som deltagere holder jer til egen landsdel.
Ved tvivlsspørgsmål eller behov for yderligere råd, kontakt da Hopudvalget.
Hopudvalget

Opdateret information vedr. COVID-19, kaninhopstævner og kaninhoptræning

  Tilføjet 24. oktober 2020
Opdateret information vedr. COVID-19, kaninhopstævner og kaninhoptræning gældende pr. 26. oktober 2020: Regeringens forsamlingsbegrænsning er sænket til 10 personer frem til 23. november. Det betyder, at det i den periode ikke er muligt at afholde stævner, men at der kan afholdes foreningstræning med tilmelding, så der maks. er 10 personer samlet på én gang. Klasseprøver kan også holdes privat eller i forbindelse med foreningstræning. Der kan annonceres stævner på Hopudvalgets hjemmeside med dato fra 23. november, men selvfølgelig med det forbehold, at de til en hver tid gældende retningslinjer fra myndighederne skal følges (f.eks. at nuværende retningslinjer forlænges og at arrangementer alligevel ikke kan afholdes).
Hopudvalget

Opdateret information vedr. COVID-19, kaninhopstævner og kaninhoptræning

  Tilføjet 24. september 2020
Opdateret information vedr. COVID-19, kaninhopstævner og kaninhoptræning gældende pr. 24. september 2020: Regeringens forsamlingsbegrænsning er sænket til 50 personer for hele landet. Det betyder, at vi skal tilbage til at stævner og træningsstævner skal være annonceret med begrænsning på maks. 50 personer og med krav om tilmelding af alle deltagere (forældre, familie m.f., som tager ophold på stævnepladsen skal også tilmeldes), så man som arrangør er sikker på at kunne overholde forsamlingsbegrænsning – der gælder først til mølle med tilmeldingerne – husk at skrive dette ifm. annoncering af stævnet. Almindelige stævner skal overholde de almindelige regler om annoncering og tilmelding. Træningsstævner skal have sidste tilmelding af deltagere dagen før, men kaniner og klasser kan stadig besluttes på dagen. Træning behøver ikke at have tilmelding, hvis man forventer at antallet af deltagere vil ligge langt under 50 personer.
I forbindelse med indendørs arrangementer, vær derudover opmærksom på regeringens arealkrav, som siger, at der skal være 4 m² gulvareal tilgængelige pr. deltager - banearealet tæller ikke med her, da det ikke er tilgængelig til at fordele deltagerne over. Sørg for som arrangør at beregne præcist inden stævnestart, hvor mange der må være indendørs ad gangen til stævnet. Vær også opmærksom på, om der er nogle specifikke forholdsregler for brug af jeres indendørs lokaler.
Og husk i denne tid at være ekstra grundig med at overholde de forholdsregler, som vi alle kender: Hold afstand (mindst 1 meter, gerne 2 meter), vask hænder, brug håndsprit, bliv hjemme hvis du er syg osv. - dvs. ingen krammere, ingen der sidder tæt osv.
Hopudvalget

Opdateret information vedr. COVID-19, kaninhopstævner og kaninhoptræning

  Tilføjet 8. september 2020
Opdateret information vedr. COVID-19, kaninhopstævner og kaninhoptræning gældende pr. 8. september 2020: Regeringens forsamlingsbegrænsning er fortsat på 100 personer (dog pt. 50 personer i nogle kommuner), og vores stævner og træning kører næsten som normalt. Vær dog stadigvæk opmærksom på, at den aktuelle grænse på maks. antal personer i kommunen ikke nås, specielt hvis arrangementet holdes i samarbejde med andre aktiviteter eller hvis det holdes et sted, hvor mange publikummer tiltrækkes. I forbindelse med indendørs arrangementer, vær derudover opmærksom på regeringens arealkrav, som siger, at der skal være 4 m² gulvareal tilgængelige pr. deltager - banearealet tæller ikke med her, da det ikke er tilgængelig til at fordele deltagerne over. Sørg for som arrangør at beregne præcist inden stævnestart, hvor mange der må være indendørs ad gangen til stævnet. Vær også opmærksom på, om der er nogle specifikke forholdsregler for brug af jeres indendørs lokaler.
Og husk stadig at være opmærksom på de forholdsregler, som vi alle kender: Hold afstand (mindst 1 meter, gerne 2 meter), vask hænder, brug håndsprit, bliv hjemme hvis du er syg osv. - dvs. ingen krammere, ingen der sidder tæt osv.
Hopudvalget

Opdateret information vedr. COVID-19, kaninhopstævner og kaninhoptræning

  Tilføjet 8. juli 2020
Opdateret information vedr. COVID, kaninhopstævner og kaninhoptræning gældende pr. 8. juli 2020: Regeringens forsamlingsbegrænsning er hævet til 100 personer, så det gør, at stævner og træning fremover kan annonceres og have tilmelding som normalt, da vi aldrig har så mange deltagere til et stævne. Og træningsstævner skal igen have mulighed for tilmelding på dagen.
Vær dog opmærksom på, at grænsen på de 100 personer ikke nås, hvis arrangementet holdes i samarbejde med andre aktiviteter eller hvis det holdes et sted, hvor mange publikum tiltrækkes.
Husk at gøre deltagerne opmærksom på de forholdsregler, som vi alle kender: Hold afstand (mindst 1 meter, gerne 2 meter), vask hænder, brug håndsprit, bliv hjemme hvis du er syg osv.
Hopudvalget

Siden er opdateret

  Tilføjet 7. juli 2020
Hjemmesiden er opdateret med referater, A5 regler til download og siden "Formål og forventninger" under "Hopudvalget".

Opdateret information vedr. COVID-19, kaninhopstævner og kaninhoptræning

  Tilføjet 7. juni 2020
Opdateret information vedr. COVID, kaninhopstævner og kaninhoptræning gældende pr. 8. juni 2020: Regeringens forsamlingsbegrænsning er hævet til 50 personer, så det giver nu mulighed for, at der igen kan holdes stævner. Stævner og træningsstævner skal være annonceret med begrænsning på maks. 50 personer og med krav om tilmelding af alle deltagere (forældre, familie m.f., som tager ophold på stævnepladsen skal også tilmeldes), så man som arrangør er sikker på at kunne overholde forsamlingsbegrænsning - der gælder først til mølle med tilmeldingerne. Almindelige stævner skal overholde de almindelige regler om annoncering og tilmelding. Træningsstævner skal have sidste tilmelding dagen før, men kaniner og klasser kan stadig besluttes på dagen. Træning behøver ikke at have tilmelding, hvis man forventer at antallet af deltagere vil ligge langt under 50 personer. Træning og stævner må igen holdes indendørs, men vi opfordrer til, at de holdes udendørs, så vidt muligt. Og husk de forholdsregler, som vi alle kender: Hold afstand, vask hænder, brug håndsprit, bliv hjemme hvis du er syg osv.
Hopudvalget

Information vedr. COVID-19, kaninhopstævner og kaninhoptræning

  Tilføjet 11. maj 2020
Regeringens forsamlingsforbud på maks. 10 personer er stadig gældende, men som det ser ud lige nu, er der mulighed for at det bliver hævet til mellem 30 og 50 personer fra den 8. juni. Det betyder, at det pt. ikke er muligt at afholde stævner, men at der kan afholdes foreningstræning med tilmelding, så der maks. er 10 personer samlet på én gang. Der kan annonceres stævner på Hopudvalgets hjemmeside med dato fra 8. juni, men selvfølgelig med det forbehold, at de til en hver tid gældende retningslinjer fra myndighederne skal følges (f.eks. at nuværende retningslinjer forlænges og at arrangementer alligevel ikke kan afholdes). Når der kommer nyt fra myndighederne, vil Hopudvalget i samarbejde med hovedbestyrelsen komme med mere detaljeret vejledning bl.a. omkring mulighed for begrænsning i antal deltagere. Og husk de forholdsregler, som vi alle kender: Hold afstand, vask hænder, brug håndsprit, bliv hjemme hvis du er syg osv.

Årets Hopkanin 2019 er online

  Tilføjet 3. februar 2020
Resultaterne af Årets Hopkanin 2019 kan ses under "Årets Hopkanin" og under "Resultater" > "2019" i menuen.

Referat fra Hopudvalgsmøde tilføjet

  Tilføjet 22. september 2019
Referatet fra seneste Hopudvalgsmøde er tilføjet i menuen - det findes under "Hopudvalget".

Ny udgave af "Konkurrenceregler for Kaninhop"

  Tilføjet 15. maj 2019
Den nye udgave af "Konkurrenceregler for Kaninhop" gældende fra 1. juni 2019 ligger klar til onlinelæsning under "Regler" og til download under "Downloads".

Referater fra Dommerseminar og Hopudvalgsmøde tilføjet

  Tilføjet 28. april 2019
Referater fra seneste Dommerseminar og Hopudvalgsmøde er tilføjet i menuen - de findes under "Dommere" og "Hopudvalget".

Årets Hopkanin 2018 er online

  Tilføjet 27. januar 2019
Resultaterne af Årets Hopkanin 2018 kan ses under "Årets Hopkanin" og under "Resultater" > "2018" i menuen.

Ny staldstafet af Camilla Kirk Jensen

  Tilføjet 15. januar 2019
En staldstafet af Camilla Kirk Jensen er tilføjet under "Staldstafetten".

Referat fra Hopudvalgsmøde tilføjet

  Tilføjet 27. december 2018
Referater fra seneste Hopudvalgsmøde er tilføjet under "Hopudvalget".

Ny staldstafet af Charlotte Elleby

  Tilføjet 27. oktober 2018
En staldstafet af Charlotte Elleby er tilføjet under "Staldstafetten".

Nye medlemmer i udvalget

  Tilføjet 18. oktober 2018
Kaninhopdommerklubben har haft indkaldt til valg af klubbens repræsentanter til Hopudvalget. Der har været 3 opstillede kandidater, og ud fra disse har Charlotte Elleby og Marlene Bruhn fået flest stemmer og klubben har derfor indstillet til HB, at de bliver optaget i Hopudvalget. Vi vil derfor gerne byde Charlotte og Marlene velkommen i Hopudvalget. I kan læse hvad de 2 nye medlemmer står for på Kaninhopdommerklubbens hjemmeside. Ud af udvalget træder Lisa Sinnerup Gress, som i 2 år har siddet i Hopudvalget som repræsentant for Kaninhopdommerklubben. HB vil gerne takke Lisa mange gange for hendes indsats gennem 2 år i Hopudvalget.
Hovedbestyrelsen

Ny staldstafet af Mette Brandbyge

  Tilføjet 27. juli 2018
En staldstafet af Mette Brandbyge er tilføjet under "Staldstafetten".

Referat fra Hopudvalgsmøde tilføjet

  Tilføjet 10. december 2017
Referater fra seneste Hopudvalgsmøde er tilføjet under "Hopudvalget".

Vejledningen til reglerne opdateret

  Tilføjet 10. december 2017
"Vejledning og eksempler på bedømmelse" er opdateret under "Regler".

Årets Hopkanin er i gang igen

  Tilføjet 13. november 2017
Årets Hopkanin sættes i gang igen pr. dags dato. Der mistænkes og konstateres af og til udbrud af kaninsygdomme, og i den senere periode i et større omfang end vi tidligere har set. Hvis vi fremover skal lukke ned for Årets Hopkanin, hver gang der er mistanke og sygdomsudbrud et sted i landet, vil det sandsynligvis betyde, at vi må holde pointuddelingen lukket ned det meste af året. Derfor vil vi fremover have en lidt mere tilbageholdende tilgang til, hvornår der lukkes ned for point til Årets Hopkanin.

Årets Hopkanin er suspenderet

  Tilføjet 15. september 2017
Pga. 2 konstaterede udbrud af VHD på Sjælland og på Falster, er point suspenderet fra 15. september 2017.

Årets Hopkanin er i gang igen

  Tilføjet 20. august 2017
Point til Årets Hopkanin er aktiveret igen pr. 21. august 2017.

Årets Hopkanin er suspenderet

  Tilføjet 1. juni 2017
Pga. den begrundede mistanke om flere VHD2-udbrud i Danmark, er point suspenderet fra 31. maj 2017.

Ny udgave af "Konkurrenceregler for Kaninhop"

  Tilføjet 29. april 2017
Den nye udgave af "Konkurrenceregler for Kaninhop" gældende fra 1. maj 2017 ligger klar til onlinelæsning under "Regler" og til download under "Downloads".

Opdaterede vejledninger

  Tilføjet 29. april 2017
I forbindelse med den nye udgave af "Konkurrenceregler for Kaninhop", er der lavet opdaterede vejledninger om indsendelse af resultater og hvordan man bliver dommer. Find dem under "Resultater" og under "Dommere" i menuen.

Referater fra Dommerseminar og Hopudvalgsmøde tilføjet

  Tilføjet 10. april 2017
Referater fra seneste Dommerseminar og Hopudvalgsmøde er tilføjet i menuen - de findes under "Dommere" og "Hopudvalget".

Årets Hopkanin er i gang igen

  Tilføjet 31. december 2016
Point til Årets Hopkanin er aktiveret igen pr. 1. januar 2017.

Ny udgave af "Konkurrenceregler for Kaninhop"

  Tilføjet 31. december 2016
Den nye udgave af "Konkurrenceregler for Kaninhop" gældende fra 1. januar 2017 ligger klar til onlinelæsning under "Regler" og til download under "Downloads".

Referat fra Hopudvalgsmøde tilføjet

  Tilføjet 14. november 2016
Referater fra seneste Hopudvalgsmøde er tilføjet i menuen.

Situationen omkring VHD

  Tilføjet 28. september 2016
Følg den aktuelle situation og seneste anbefalinger omkring VHD på www.kaniner.dk. Aflyste hopstævner vil stå som aflyst i kalenderen.

Årets Hopkanin er fortsat suspenderet

  Tilføjet 28. september 2016
Pga. situationen omkring VHD i Danmark, er point suspenderet på ubestemt tid.

Udskiftning i Hopudvalget

  Tilføjet 1. september 2016
Kaninhopdommerklubben har haft indkaldt til valg af klubbens repræsentanter til Hopudvalget. Der har kun været 2 opstillede kandidater og klubben har derfor uden valg indstillet disse 2 til Hopudvalget. Udskiftningen i Hopudvalget sker pr. 1. september 2016. Det er Lisa Gress og Janni Brenholdt, som er de 2 nye kandidater. I kan læse hvad de 2 nye står for på Kaninhopdommerklubbens hjemmeside. Lisa og Janni udskifter Heidi Mønsted og Christina Andersen, som i 2 år har siddet i Hopudvalget som Kaninhopdommerklubbens repræsentanter. HB vil gerne takke Heidi og Christina mange gange for deres indsats gennem 2 år i Hopudvalget.
Hovedbestyrelsen

Årets Hopkanin er suspenderet

  Tilføjet 26. august 2016
Pga. den tiltagende situation med VHD 2 i Danmark (konstateret på Bornholm) og hos vores nabolande, er point suspenderet fra dags dato og indtil videre frem til 1. oktober.

Referat fra Hopudvalgsmøde tilføjet

  Tilføjet 7. maj 2016
Referater fra seneste Hopudvalgsmøde er tilføjet i menuen.

Årets Hopkanin er igang igen

  Tilføjet 19. november 2015
Point til Årets Hopkanin er aktiveret igen pr. 19. november 2015.

Ny staldstafet af Dorthe og Emma Veggerby Laustsen

  Tilføjet 11. november 2015
En staldstafet af Dorthe og Emma Veggerby Laustsen er tilføjet under "Staldstafetten".

Referat fra Hopudvalgsmøde tilføjet

  Tilføjet 1. november 2015
Referater fra seneste Dommerseminar og Hopudvalgsmøde er tilføjet i menuen.

Årets Hopkanin er suspenderet

  Tilføjet 9. september 2015
Pga. flere tilfælde med stærk formodning om myxomatose langs de Østsjællandske kystområder, har Hopudvalget besluttet, at indstille uddeling af point til "Årets Hopkanin 2015". Dette er gældende fra dags dato (9. september) og indtil ny udmelding fra Hopudvalget.

Nye medlemmer i Hopudvalget

  Tilføjet 30. juni 2015
I forbindelse med Hovedbestyrelsens nedsættelse af nye udvalg efter repræsentantskabsmødet, har Kirsten Bjerg og Lone Arildskov ønsket at udtræde af Hopudvalget. Som ny hopudvalgsformand indtræder Poul Erik Kristensen og derudover indtræder Rasmus Bjerner i udvalget.

Nye "Konkurrenceregler for Kaninhop"

  Tilføjet 30. juni 2015
De nye "Konkurrenceregler for Kaninhop" gældende pr. 1. juli kan findes under "Regler" og under "Downloads", samt forklaring under "Info til hopperne".

Referater fra Dommerseminar og Hopudvalgsmøde tilføjet

  Tilføjet 16. juni 2015
Referater fra seneste Dommerseminar og Hopudvalgsmøde er tilføjet i menuen.

Nye "Konkurrenceregler for Kaninhop"

  Tilføjet 1. december 2014
De nye "Konkurrenceregler for Kaninhop" gældende pr. 1. december kan findes under "Regler" og under "Downloads", samt forklaring under "Info til hopperne".

Vejledningen for indsendelse af resultater er opdateret

  Tilføjet 6. november 2014
Vejledning for indsendelse af resultater er opdateret under "Resultater" > "Vejledning og indsendelse".

Referat fra Hopudvalgsmøde den 5. oktober

  Tilføjet 5. november 2014
Referat fra Hopudvalgsmøde den 5. oktober 2014 er tilføjet under "Hopudvalget" > "Mødereferater".

Siden "Ny hopper?" er tilføjet

  Tilføjet 2. april 2014
Henvis gerne nye hoppere til siden, så de kan læse om, hvordan man kommer godt i gang med træning og konkurrencer.

Ny staldstafet af Christina Andersen

  Tilføjet 9. februar 2014
En staldstafet af Christina er tilføjet under "Staldstafetten".

Nye "Konkurrenceregler for Kaninhop" m.m. er online

  Tilføjet 1. oktober 2013
De nye "Konkurrenceregler for Kaninhop" er online på siden sammen med referat fra dommerseminaret, Hopudvalgsmødet, samt brev til alle hoppere.

Årets Hopkanin sættes igang igen

  Tilføjet 29. september 2013
Point til Årets Hopkanin er aktiveret igen pr. 12. oktober 2013, da det omtalte VHD-udbrud viste sig at være falsk alarm.

Årets Hopkanin er suspenderet

  Tilføjet 20. september 2013
Point til Årets Hopkanin er suspenderet pr. 19. september 2013, pga. VHD-udbrud i Greve og den dermed følgende anbefaling om ikke at samles med kaniner eller transportere kaniner på Sjælland.

Ny staldstafet af Charlotte Christiansen

  Tilføjet 1. september 2013
En staldstafet af Charlotte er tilføjet under "Staldstafetten".

Ny side tilføjet under "Regler"

  Tilføjet 30. august 2013
En ny side for vejledning og eksempler på bedømmelse er tilføjet under "Regler".

Ny staldstafet af Nicole Andersen

  Tilføjet 3. august 2013
En staldstafet af Nicole Andersen er tilføjet under "Staldstafetten".

Hopudvalget opdateret

  Tilføjet 18. juni 2013
Det nye Hopudvalg kan nu ses under "Hopudvalget" > "Medlemmer".

Ny staldstafet af Poul Erik Kristensen

  Tilføjet 28. april 2013
En staldstafet af Poul Erik Kristensen er tilføjet under "Staldstafetten".

Ny staldstafet af Lisa Hein

  Tilføjet 28. april 2013
En staldstafet af Lisa Hein er tilføjet under "Staldstafetten".

Referat fra Hopudvalgsmøde

  Tilføjet 17. marts 2013
Referatet fra Hopudvalgsmøde den 23. februar ligger nu under "Hopudvalget" > "Mødereferater" i menuen.

Uddeling af championater

  Tilføjet 9. marts 2013
Førere til kaniner, der har opnået championat (siden sidste gang de blev uddelt) og ønsker et officielt championat, bedes kontakte Karen Frederiksen hurtigst muligt. Championater koster 10 kr. pr. stk. (for udprint og laminering) og de vil blive uddelt i forbindelse med DM 2013.

Ny staldstafet af Karen Frederiksen

  Tilføjet 1. marts 2013
En staldstafet af Karen Frederiksen er tilføjet under "Staldstafetten".

Startbøger udsolgt hos Dan

  Tilføjet 7. januar 2013
Kirsten har et lager, som hun sælger ud af. Se mere under "Info til hopperne" > "Køb af startbøger".

Ny staldstafet af Lisa Sinnerup Gress

  Tilføjet 29. december 2012
En staldstafet af Lisa Sinnerup Gress er tilføjet under "Staldstafetten".

Referat fra Hopudvalgsmøde

  Tilføjet 4. december 2012
Referatet fra seneste Hopudvalgsmøde er tilføjet under "Hopudvalget" > "Mødereferater".

Ny staldstafet af Betina Miller

  Tilføjet 24. november 2012
En staldstafet af Betina Miller er tilføjet under "Staldstafetten".

Opdateret regelsæt

  Tilføjet 30. september 2012
"Konkurrenceregler for Kaninhop" er blevet opdateret og kan ses under "Konkurrenceregler" og kan downloades til udskrift under "Download".

Information om indførelse af digital startbog

  Tilføjet 29. september 2012
Se del 3 af information om indførelsen af digital startbog under "Digital startbog" i menuen.

Information om indførelse af digital startbog

  Tilføjet 29. februar 2012
Se del 2 af information om indførelsen af digital startbog under "Digital startbog" i menuen.

Årets Hopkanin træder ikraft igen

  Tilføjet 24. november 2011
Efter en pause i Årets Hopkanin p.g.a. myxomatose flere steder i landet, træder Årets Hopkanin ikraft igen pr. 24. november 2011.

Mere detaljeret referat fra dommerseminar

  Tilføjet 24. november 2011
Et mere detaljeret referat fra dommerseminaret er lagt under "Dommere" > "Referat fra dommerseminar".

Årets Hopkanin er suspenderet

  Tilføjet 14. oktober 2011
På grund af sandsynlige udbrud af myxomatose flere steder i landet, er point til Årets Hopkanin suspenderet pr. 14. oktober 2011.

Referat fra dommerseminar

  Tilføjet 10. oktober 2011
Referat fra dommerseminaret er lagt online under "Dommere" > "Referat fra dommerseminar".

Opdaterede regler og vejledninger

  Tilføjet 10. oktober 2011
Pr. 1. oktober er reglerne gældende pr. 1. oktober 2011 lagt online her på hjemmesiden. Ligeledes er vejledningerne for indsendelse til kalender og træningsoversigt og for indsendelse af resultater blevet opdateret.

Årets Hopkanin træder ikraft igen

  Tilføjet 1. september 2011
Efter en pause i Årets Hopkanin p.g.a. VHD på Bornholm, træder Årets Hopkanin ikraft igen pr. 1. september 2011.

Annoncering af konkurrencer

  Tilføjet 1. august 2011
Hopudvalget gør opmærksom på, at kaninhopkonkurrencer forsat skal annonceres i TfK., indtil nye retningslinier for annoncering er blevet drøftet på dommerseminaret til september.

Årets Hopkanin er suspenderet

  Tilføjet 30. maj 2011
Point til Årets Hopkanin er suspenderet pr. 30. maj 2011, p.g.a. VHD udbrud på Bornholm og den dermed følgende anbefaling om ikke at samles med kaniner på Bornholm.
Skriv til
Hopudvalget© Copyright - Hopudvalget.dk
Design og layout: Maria Banke og Rasmus Bjerner
Der tages forbehold for fejl og mangler.