Referat fra Skype-møde i Hopudvalget den 11. november 2017


Tilstedeværende: Aase Bjerner (AB), Karen Frederiksen (KF), Rasmus Bjerner (RB), Lisa S. Gress (LG), Janni Brenholdt (JB) og Lisa Hein (LH)

Referat: RB og LH

Hvad gør vi fremover, når minimumskravene til en bane ikke har været overholdt?

Til nyhedsbrev: Opfordre alle dommere til at få målt op og talt grundigt efter, når banen bygges, så den lever op til minimuskravene i reglerne.
Bliver vi gjort opmærksomme på, at minimumskravene ikke er overholdt tæller pinde og point ikke med.
Deltagerne må meget gerne spørge, hvis de er i tvivl om, om noget ikke overholder reglerne.

 

Minimumslængden på vandgraven

Tilføj længderne i reglerne ved næste opdatering (middelsvær 28 cm, svær 43 cm, elite 53 cm), og på “læsevejledningen på hjemmesiden”. Også omkring øvrige minimumslængder ved lavere spring til hjemmesiden.
AB laver beskrivelse til hjemmesiden, senest 25. november og sender til RB til hjemmesiden.

 

Uden for konkurrence

Der har været forskellige måder at tolke på, hvornår en kanin kan stille op uden for konkurrence efter reglerne. Det er fremover op til arrangøren, hvordan §92A tolkes.

 

Hvordan uddeles pinde ved f.eks. bedømmelsesmetode C3?

Der uddeles pinde til de kaniner, der ligger indenfor pinderækken og for begge gennemløb kun har det maks. antal fejl, der skal til, for at få pind. Dvs. har nr. 1 tre fejl sammenlagt, men nr. 2 og 3 0-2 fejl sammenlagt, får når 1 ikke pind, men nr. 2 og 3 gør. For svær er det alle kaniner med sammenlagt 0 eller 1 fejl, der får pind.
RB laver eksempel til hjemmesiden.

 

Diskvalificeret - hvordan skal de placeres?

Hvis kaninen diskvalificeres efter §30G (Uagtsom behandling af kaninen) eller §30J (2. gang kaninen løftes i snoren over et spring i samme konkurrence), placeres kaninen som “Uplac.” sidst i konkurrencen. På samme måde som alle andre kaniner, der diskvalificeres i “indledende runder”.
Hvis kaninen diskvalificeres i en finale, placeres den sidst i finalen med mindre diskvalifikationen skyldes §30G og §30J.
Lægges på hjemmesiden.

 

Mellemlanding under passage på spring

På bane må kaninerne gerne mellemlande mellem pindene, uden at det giver fejl, hvis ikke pindene rives ned, og springet passeres i sin fulde længde.
På højde- og længdehop, må kaninerne ikke mellemlande mellem pindene, sætte af på pindene eller sætte af på springet. Kaninerne må dog gerne snitte springet.

 

Hop på LU 2018

Hopudvalget er blevet forespurgt at hjælpe til med hop ved DM/LU 2018. Vi overlader det til lokalforeningerne, at stå for arrangementet og opfordrer til at spørge dommere, som forventes at komme til arrangementet.

 

Hjælp til kalenderen

JB vil gerne hjælpe til med kalenderen også. LH hjælper fortsat på forespørgsel.

 

Kalenderen

Forespørgsel på at indsendelse til kalenderen kan nedsættes 14 dage til 7 dage. Der er ikke opbakning fra Hopudvalget til dette forslag.
Der kan evt. annonceres træning med mulighed for konkurrencer. Dette skal i kalenderen senest 14 dage inden, men der behøver ikke annonceres klasser på forhånd eller klasserne kan annonceres f.eks. 7 dage inden.

 

Løbende opfølgning på dommere

Den dommeransvarlige skal cirka en gang månedligt, tjekke dommer- og aspirantlister, for at se, om der er dommere, som er ved at “løbe ud” ved bedømmelse af for få konkurrencer eller aspiranter, som har brug for hjælp til at komme videre.
Der skal sendes e-mail ud til alle dommere, aspiranter og hopansvarlige, når der er nye aspiranter og nye dommere - dette står den dommeransvarlige også for.

 

Kommunikation på e-mail og svartider

Ved mindre emner forsøger vi, om kommunikationen kører bedre ved at drøfte emnerne via Facebook Messenger. Ved større emner strammer vi op med en svarfrist på f.eks. 3 dage og efterfølgende opsamling.

 

Skal der være regler for, transportkassernes udformning i forhold til kaninernes størrelser og vandskåle i kasserne?

Vi tager det op til næste dommerseminar.

 

Dispensation for maks. højde

“Derudover kan der i alle klasser dispenseres med + 1 cm, såfremt man har købte spring, der ikke kan overholde højderne.”
ændres ved næste regelændringer til
“Derudover kan der i alle klasser dispenseres med +1 cm på maks. 3 spring på banen.”
Dette kan evt. finpudses yderligere i formulering inden det sendes ud til høring i forbindelse med næste gang der er regelændringer.

 

EM 2018 i Kaninhop

RB informerede om de udfordringer, som arbejdsgruppen for EM er løbet ind i. Desværre har det vist sig, at de andre Europæiske lande vil blande sig i detaljer omkring afholdelse af EM i kaninhop, som går ud over de regler og aftaler der allerede er lavet. Arbejdsgruppen arbejder på at opnå et kompromis, for at det kan lade sig gøre at afholde EM 2018 i Kaninhop i Danmark.

 

DM 2018

Efterlysning i nyhedsbrev. LH skriver tekst til nyhedsbrevet og Facebook, senest 25. november.

 

Årets Hopkanin


Årets Hopkanin sættes i gang igen.
Der mistænkes og konstateres af og til udbrud af kaninsygdomme, og i den senere periode i et større omfang end vi tidligere har set. Hvis vi fremover skal lukke ned for Årets Hopkanin, hver gang der er mistanke og sygdomsudbrud et sted i landet, vil det sandsynligvis betyde, at vi må holde pointuddelingen lukket ned det meste af året. Derfor vil vi fremover have en lidt mere tilbageholdende tilgang til, hvornår der lukkes ned for point til Årets Hopkanin.

 

Nyhedsbrev

RB kommer med oplæg til rammerne til nyhedsbrev, senest 18. november.
Følgende emner er p.t. noteret:
- Nye dommere og nye aspiranter (RB)
- Efterlysning til DM 2018 (LH)
- EM 2018
- Læsevejledning til reglerne
- Årets Hopkanin (RB)
- Minimumskrav til baner
- Ny hjælp på kalenderen

 Hopudvalget
Skriv til
Hopudvalget© Copyright - Hopudvalget.dk
Design og layout: Maria Banke og Rasmus Bjerner
Der tages forbehold for fejl og mangler.