Referat fra Hopudvalgsmøde den 5. marts 2017 hos Rasmus i Horsens


Tilstedeværende: Aase Bjerner, Karen Frederiksen, Poul Erik Kristensen, Rasmus Bjerner, Lisa S. Gress, Janni Brenholdt og Lisa Hein

Afstand til start- og slutspring

Det blev på dommerseminar vedtaget, at afstanden til start- og slutspring må afvige fra afstanden mellem de øvrige forhindringer. Derfor blev følgende tilføjet i §107:

”Afstand fra startspring og afstand til slutspring må dog gerne afvige, så længe denne stadig opfylder kravene til minimumsafstand.”

 

Certifikater

Da det på dommerseminar blev vedtaget, at der skal uddeles 1 certifikat for hver 20 gennemførende kaniner, frem for hver 25 gennemførende kaniner, ved højest 1 fejl i gennemsnit pr. gennemløb blev §129 omskrevet fra

”Kaninen må have maks. 2 fejl i gennemsnit pr. gennemløb” til

”Kaninen må have maks. 1 fejl i gennemsnit pr. gennemløb.”

Og fra

”Ved mere end 25 gennemførende kaniner uddeles der ét certifikat pr. påbegyndt 25 gennemførende kaniner til de efterfølgende placerede, som opfylder ovenstående krav” til

”Ved mere end 20 gennemførende kaniner uddeles der ét certifikat pr. påbegyndt 20 gennemførende kaniner til de efterfølgende placerede, som opfylder ovenstående krav.”

 

Kaniner, som starter udenfor konkurrencen

Efter ønske om mere åbenhed omkring start uden for konkurrencen, samt at disse kommer på resultatlisten tilføjes §92B:

”En kanin, der vurderes af ejeren til ikke at kunne klare den klasse, som den aktuelt er i, kan stille op uden for konkurrence i en lavere klasse, dog uden for præmierækken. Dette kan kun ske efter aftale med stævnearrangøren. Hver gang kaninen stiller op uden for konkurrence, skal føreren meddele dette på tilmeldingen, ved at skrive ” (U)” efter kaninens navn. Der skal altid betales almindeligt konkurrencegebyr. Resultater for kaniner, der stiller op uden for konkurrence, skal fremgå af resultatlisten, med det resultat, som hver enkelt kanin uden for konkurrence ville have fået som ordinær deltager i klassen.”

 

Resultaterne for kaniner, der starter uden for konkurrencen, skal stå nederst på resultatoversigten (efter de uplacerede). Veteranerne vil også fremover stå nederst på resultatlisterne. Vejledning for indsendelse af resultater på Hopudvalgets hjemmeside vil blive opdateret til også at omfatte indsendelse af resultater med kaniner der har deltaget uden for konkurrence.

 

Knæk på baner til mesterskaber

For at gøre det lettere at finde lokaler til afholdelse af DM og egnsmesterskaber ændres §37, så

”Ovenstående gælder ikke ved mesterskaber.” ændres til

”Ved mesterskaber må banen maks. bøjes 1 gang.”

 

Aspirantregler

Da §140 med reglerne for dommeruddannelsen er blevet meget lang, og rimelig uoverskuelig, derfor pilles nogle ting ud, og der henvises i stedet til Hopudvalgets hjemmeside. Derfor ændres §140 fra

”For at blive dommer skal man først tage en skriftlig prøve. Bestås denne skal man være aspirant i 3 lige, 3 kroget, 2 højde- og 2 længdekonkurrencer med mindst 20 starter i hver (dog kun 10 starter for elite), ved mindst 3 forskellige stævner og under mindst 3 forskellige dommere. Blandt de lige og krogede klasser, skal der være mindst én let, én middelsvær, én svær og én elite. Aspirant i miniklasse, veteran-klasse, ikke-elite-højdehop og ikke-elite-længdehop tæller ikke med i dommeruddannelsen. Når man har været aspirant i de 10 konkurrencer, skal man desuden bestå en skriftlig prøve, som er udformet af Hopudvalget. Denne del af prøven gennemføres under tilsyn af et Hopudvalgsmedlem. Hvis klassen deles i heats eller deles mellem flere aspiranter, skal hver aspirant dømme minimum 40 gennemløb, dvs. 40 kaniner ved ét gennemløb pr. kanin og 20 kaniner ved to gennemløb pr. kanin (i elite dog kun 20 kaniner ved et gennemløb pr. kanin 10 kaniner ved 2 gennemløb pr. kanin). Aspiranter må ikke selv deltage i samme konkurrence. Dommere skal have mindst 1 års erfaring som dommer, og have dømt mindst 300 starter, for at kunne have aspiranter. At være dommer med aspirant indebærer nødvendig under-visning af aspiranten under konkurrencen. Ved DM må der ikke være aspirant i elite klasserne. Aspiranttiden skal afsluttes indenfor 2 år med mindre anden aftale er truffet med Hopudvalget.”

til

”For at blive dommer skal man først tage en skriftlig prøve. Bestås denne skal man være aspirant i 3 lige, 3 kroget, 2 højde- og 2 længdekonkurrencer. Blandt de lige og krogede klasser, skal der være mindst én let, én middelsvær, én svær og én elite. Når man har været aspirant i de 10 konkurrencer, skal man desuden bestå en skriftlig prøve, som er udformet af Hopudvalget. Aspiranttiden skal afsluttes indenfor 2 år med mindre anden aftale er truffet med Hopudvalget. For yderligere bestemmelser se www.hopudvalget.dk”.

 

Da aspiranttiden også tæller med for deltagelse i dommerseminar tilføjes følgende sidst i §142:

”aspiranttiden er også inkluderet i dette.”

 

Besvarelse af e-mails til Hopudvalget

Skriv ikke bare ”modtaget”, men formuler en imødekommende besked og at beskeden er modtaget og beskriv, hvad der kan forventes af tilbagemelding.

 

Fremtidige dommerseminarer

For at planlægge næste dommerseminar bedre, snakkede vi om fremover at holde et planlægningsmøde nogle uger inden mødet.

 

Årets hopkanin

Top 3 får et indrammet diplom og nr. 4-10 lamineret diplom. Disse i A4.

Nr.1 får derudover også vandrepokal med medfølgende plade.

Rammer vil ikke blive sendt ud.

Der skal laves en oversigt over hvem, der har haft pokalerne.

 

EM

Overnatning vil foregå fællesrum på skolen eller seminariehallen. Der laves henvisning til mulighed for camping.

Ansvarlige for EM: Karen, Aase, Rasmus, Poul Erik, hvis behov Janni. Lisa og Lisa ønsker ikke at være en del af det.

Højtalere til sekretærer.

Evt. købe tæpper hjem.

Maks. 3 starter pr. deltager pr. klasse.

 

Nyhedsbrev og regelændringer

Vi går efter at sende regelændringer ud til høring med nyhedsbrev omkring 1. april, så de kan være gældende fra 1. maj.Hopudvalget
Skriv til
Hopudvalget© Copyright - Hopudvalget.dk
Design og layout: Maria Banke og Rasmus Bjerner
Der tages forbehold for fejl og mangler.