Referat fra Hopudvalgsmøde den 29. oktober 2016 hos Karen ved Ringe


Tilstedeværende: Poul Erik Kristensen (PE), Aase Bjerner (AB), Karen Frederiksen (KF), Lisa Hein (LH), Rasmus Bjerner (RB) og Janni Brenholdt (JB)

Fraværende: Lisa S. Gress (LG)

Referenter: RB, LH og AB

 

Følgende blev drøftet:

·         Fordelingen af Hopudvalgets individuelle arbejdsopgaver er justeret til fremover at være følgende:

o   AB: Dommeruddannelsen, dommerlister, hop i udlandet

o   RB: Hjemmesiden, nyhedsbrev, beregning af Årets Hopkanin

o   LH: Opsætning af regler, referater, Beregning af samlede resultater til DM

o   PE: Styr på indkomne sager og opfølgning på besvarelse, registrering af betaling for startnumre (vikar når Kirsten har ferie), kontakt til HB

o   JB: Beregning af samlede resultater til DM

o   KF: Championater, diplomer til årets hopkanin, bestilling af plader til årets hopkanin

o   Kirsten (udenfor udvalget): Registrering af betaling for startnumre

o   Henvendelser på e-mail: Den der første lige har tid svarer tilbage, at sagen behandles

·         Championater

o   Det skal skrives på hjemmesiden, at det er Karen der tager imod indmeldinger om Championater, som uddeles til næstkomne DM. KF tager gerne imod løbende. RB skriver det på hjemmesiden. Frist: 1. december.

·         Egnsmesterskaber

o   Sjællandsmesterskaber: JB og LG sørger for at indkalde til koordinationsmøde senest 1. december hvert år – gerne lidt tidligere.

o   Jyske Mesterskaber: Ansøgning senest 1. oktober til PE.

o   Fynske Mesterskaber: Ansøgning senest 1. oktober til KF.

o   RB lægger det på hjemmesiden. Frist: 1. december.

·         Regelændringer fra sidst

o   LH har/laver et oplæg til formulering til § 37-38 og sender det rundt efter mødet, så det kan komme med ud i nyhedsbrevet. Frist: 1. november.

o   Tidtagning med 1 eller 2 ure på højde- og længde: Udsættes til dommerseminaret

·         Nyhedsbrev

o   Vi skal prøve at gøre dem lidt kortere, og derved eventuelt oftere, i stedet for at samle så meget sammen.

o   RB skal arbejde med layoutet, så det er lettere læseligt, bl.a. på mobilen.

§  Ikke fast bredde

o   Emner til næste nyhedsbrev:

§  Egnsmesterskaber

§  Championater

§  Høring om nedsat antal spring på elite (ændring af § 37-38)

§  DM 2017 – opfordring til nytænktning (PE)

§  Skribenter til TfK.

§  Dommerseminar i marts 2017

§  Leder – slettes

·         Aktive og engagerede dommere (eller det modsatte)

o   Tages op til dommerseminar

o   Dommeren må ikke forstyrres under bedømmelse. LH laver et oplæg til omformulering til §153 og sender det rundt efter mødet, så det kan komme med ud i nyhedsbrevet. Frist: 1. november.

o   Snak med dommeren om det, når du ser det

·         Svenskerne godkender ikke pinde og certifikater fra Danmark for importerede kaniner

o   Det er beklageligt - det er noget, som dem der importerer kaniner til Sverige må tage op med det svenske forbund

o   For hopkaniner der importeres til Danmark gælder fremover følgende:

§  Pinde og klasser bevares mod forevisning af dokumentation

§  Kræves der 5 pinde for oprykning i den pågældende klasse i landet, som der importeres fra, vil pindene konverteres på følgende måde: 1-2 pinde giver 1 pind i Danmark, 3-4 pinde giver 2 pinde i Danmark.

§  Man skal rette henvendelse til RB med dokumentation for klassering, for at få det registreret i Hopregisteret.

§  Ovenstående skrives på hjemmesiden under ofte stillede spørgsmål

o   AB skriver til det svenske forbund, hvordan vore regler om svenske klasser og pinde er ved import, og skriver, at vi håber de vil acceptere vore klasser og pinde ved eksport til dem.

·         Skribenter til TfK.

o   Vi mangler nogen til at skrive hoprelateret stof i TfK.

§  Vi skriver lidt om det i nyhedsbrevet

o   Ungdoms- og Stampeudvalget er på udkig efter en redaktør til ungdomssiderne i TfK. RB spørger om Hopudvalget har nogen bud, men det var ikke umiddelbart tilfældet.

·         EM 2018

o   Vi planlægger at EM i kaninhop skal afholdes i pinsen 2018 (18.-21. maj). RB tilføjer det i Hopkalenderen.

o   RB undersøger snarest, om det er en mulighed at låne Torstedhallerne i Horsens.

o   RB kommer med oplæg til beskrivelse af arrangementet senest til 10. januar.

o   Evt. følgende klasser: middelsvær, svær, elite, højde og længde

·         Ny hoppere – hvordan hjælper vi dem bedst i gang

o   Link fra Kaniner.dk til Hopudvalget.dk

o   Send papir ud med, hvordan man kommer i gang, til nye medlemmer, fra hovedkontoret.

o   LH kigger på brev til at sende med ud til nye medlemmer med udgangspunkt i det der ligger på Hopudvalget.dk. Frist: 1. december.

·         Midlertidigt handicappet

o   Både dommere og arrangører kan give lov. Dette præciseres i regler. LH laver et oplæg til omformulering til §7 og sender det rundt efter mødet, så det kan komme med ud i nyhedsbrevet. Frist: 1. november.

·         Korrektioner ved nedrevne/forkert opsatte spring

o   Trækkes ikke tilbage. RB skriver det i bedømmelsesvejledningen. Frist: 1. december.

·         Afstand fra nederste pind

o   Vi skal have lavet en afstandsmålingsvejledning til bedømmelsesvejledningen på Hopudvalget.dk. AB laver billeder og tegninger. Frist: 1. december.

·         Forslag fra Camilla á Argjum:

o   Forslag om at ændre højderne til at være højere på let og middelsvær:

§  De danske højder ligger til grund for flere andre europæiske landes højder, bl.a. Tyskland, som de senere år har vist mere interesse i samarbejde end f.eks. Sverige og Norge har - derfor finder vi det uhensigtsmæssigt at justere efter de svenske og norske højder.

§  Det er rigtigt at højderne på nogle spring købt fra udlandet ikke altid passer med de danske mål. I nogle tilfælde kan man bestille springene efter danske mål og alternativt kan man selv let sætte ekstra kramper i efter de mål, som man ønsker. Derudover kan man let justere springes højder med nogle plader under, så højderne på de enkelte spring er mere dynamiske.

§  Vi har som planlagt på de to tidligere dommerseminarer påtaget os at afholde EM 2018. De andre lande er i den forbindelse gået med til at justere de europæiske reglers højder efter tabellen i § 36 i de danske regler. Derfor vil det være meget uhensigtsmæssigt at ændre vores højder, når vi skal hoppe efter disse til EM 2018.

§  Vi giver en uddybende forklaring på dommerseminaret på, hvordan man kan løse disse problemer.

o   Certifikatreglerne

§  Certifikatreglerne som de er nu, blev lavet efter hvad der var ønske og opbakning til på seneste dommerseminar. Vi skriver punktet på til dagsordenen til næste dommerseminar.

o   Uddeling af flere certifikater

§  Vi skriver punktet på til dagsordenen til næste dommerseminar.

·         Dommerseminar

o   Punkter til drøftelse

§  Højder på spring – vi skal forklare og vise med eksempler, hvordan spring kan tilpasses med ekstra kramper og plader under

§  Dommere der ikke koncentrerer sig om deres bedømmelse

§  EM 2018

§  Tidtagning på højde- og længdehop

§  Certifikater og champions

·         Championtitler – evt. ultra-champion

·         Certifikatreglerne (e-mail fra Camilla á Argjum)

·         Uddeling af flere certifikater (e-mail fra Camilla á Argjum)

o   Arbejdsopgaver til dommerseminar

§  Forslag skal være indsendt til Hopudvalget senest 1. februar

§  Lokale: AB har bestilt Dagnæsskolen i Horsens. Vi starter kl. 9.30.

§  Bespisning: AB vil gerne købe ind, men skal have lidt hjælp til hvor meget der skal købes. AB spørger Jonna, om hun kan vejlede lidt til, hvor meget der skal købes ind. Vi spørger Henrik fra Horsens, om han kan hjælpe med lidt praktiske opgaver under mødet.

§  Dagsorden og tidsplan: RB

§  Powerpoint: LH

§  Liste over kørselsgrupper: LH

§  Tilmeldinger og oversigt over tilmeldte: LH. Sidste tilmelding 10. februar.

§  Tekst til nyhedsbrev og kalender: RB

·         Aspiranter

o   Udsættelse for aspiranter

§  Vi har fået forespørgsel på, om aspiranter får ekstra tid til gennemførsel pga. den aktuelle situation med VHD. Hopudvalgets holdning er, at det beror på en vurdering i den enkelte sag og må derfor behandles på konkrete henvendelser. Generelt er det dog Hopudvalgets holdning, at 2 år til gennemførsel af dommeruddannelsen er lang tid, hvor der allerede er sat tid af til, at man kan have kortere og længere perioder, hvor man ikke er aktiv som aspirant.

·         Årets Hopkanin

o   Vi afventer og ser, hvordan sygdommen udvikler sig videre, før vi åbner for Årets Hopkanin igen.

o   Det er endnu for tidligt at se, hvordan det fremover bliver med VHD, men ind til videre ser vi på HB’s anbefalinger. Bor der hoppere indenfor en radius af 30 km fra et udbrud uddeles der ikke point i 30 dage.

·         Næste møde

o   5. marts 2017 (dagen efter dommerseminar – aftalt på sidste møde)


Hopudvalget
Skriv til
Hopudvalget© Copyright - Hopudvalget.dk
Design og layout: Maria Banke og Rasmus Bjerner
Der tages forbehold for fejl og mangler.