Referat fra møde i Hopudvalget den 16. april 2016


Tilstedeværende: Poul Erik Kristensen, Aase Bjerner, Karen Frederiksen, Christina Andersen og Rasmus Bjerner

Fraværende: Lisa Hein og Heidi Mønsted (orlov pga. sygdom)

Referent: Rasmus Bjerner

Følgende blev drøftet:

·         EM 2016

o   Hver person må ifølge arrangørerne maks. have 3 kaniner pr. klasse.

o   Sidste tilmelding til bindende forhåndstilmelding er den 10. juli.

o   I forbindelse med bindende forhåndstilmelding indbetales 150 kr. pr. mand i depositum til Rasmus Bjerner.

o   Sidste halve års resultater tæller, hvis vi er nød til at sortere i kaniner.

o   Aase undersøger overnatningsmuligheder til udsendelse i nyhedsbrev og melder tilbage til Rasmus.

o   DK giver et lille kørselstilskud til turen derned.

o   Reglerne er anderledes ved et europamesterskab end når vi konkurrerer her hjemme, specielt omkring korrektioner.

·         Dommeruddannelse

o   Det er blevet forespurgt, om ikke også Hopudvalget skal have indflydelse på godkendelse af nye aspiranter, ligesom Dommerudvalget har for udstillingsdommere.

o   Det blev besluttet, at reglerne ændres, så det er både lokalforening og Hopudvalget, som skal godkende nye kaninhopdommeraspiranter.

·         Nyhedsbrev

o   Vi skal huske hinanden på i udvalget, at alle skal bidrage til nyhedsbreve

o   Næste nyhedsbrev

§  EM 2016 – detaljer om tilmelding og kvalifikation (RB)

§  Til dommerne

·         Om at have aspiranter (PE)

·         Sig fejl når der hoppes skrå ud over springet og ved vandgrav (RB)

§  Tak til arrangørerne af DM (PE)

§  Aase skriver leder (AB)

§  Dyrskuerne (AB)

§  Referat fra Hopudvalgsmøde (RB)

§  Kalender og resultater – jobopslag (RB)

§  DM 2017 (KF)

§  Tidsskriftet (RB)

·         EM 2018

o   Hopudvalget foreslår at EM 2018 i Kaninhop ligger i pinsen 2018, fordi der er brug for hjælp på tværs mellem udstillere og hoppere til Europaudstillingen i Herning i november 2018. Dette forslag sendes videre til Hovedbestyrelsen, for at høre, om det kan lade sig gøre.

o   Vi skal på udkig efter et sted, hvor der er mere plads end bare 1 hal, så burene ikke skal stå i samme hal.

·         Dommeruddannelse

o   Der har ikke været nogle faste procedurer for aspiranter der dumper og heller ikke for dommere, som ikke har været aktive og som vil være aspiranter igen.

o   Fremover gælder følgende for aspiranter, som dumper slutprøven:

§  De skal gennemgå følgende:

·         4 klasser – 2 forskellige dommere, heraf 1 længde, 1 højde, 1 lige, 1 kroget

·         1 slutprøve

o   Fremover gælder følgende for dommere, som ikke har været aktive og som vil være aspiranter igen:

§  De skal gennemgå følgende:

·         6 klasser – 3 forskellige dommere, heraf 1 længde, 1 højde, 2 lige, 2 kroget

·         5 indsendelse

·         1 forprøve

·         1 slutprøve

o   Dommerseminar

§  § 142 præciseres således, at det tydeligt fremgår, at aspiranttiden også tæller med i mødepligten til mindst et arrangement for hver 5 år, så der ikke er nogen tvivl.

·         Hop til DM/LU

o   Forslag fra Poul Erik om, at vi til LU laver en kombineret konkurrence mellem hop og udstilling.

o   Poul Erik forslår det til Holbæk.

·         Klager over dommere og hoppere

o   Hopudvalget tager sig af klager over dommere og hoppere, så er der situationer ude fra stævnerne, som man gerne vil have behandlet, skal det indsendes til Hopudvalget hurtigst muligt til behandling.

·         Nedsættelse af antal spring på elite

o   Vi har fået flere henvendelser om, at der ofte afholdes elitekonkurrencer, hvor der kun er 10 spring på banen, selvom der er plads til flere spring. Det har aldrig været hensigten, at dette skal finde sted med mindre pladsen er meget trang.

o   Fremover kan der kun dispenseres ned til 10 spring udelukkende, hvis det på ingen måde er muligt at have 12 spring på elitebanen.

o   Hvis man fremover afholder elitekonkurrence, hvor man ved at pladsen er trang og man ønsker nedsættelse af antal spring, så skal man senest dagen før stævnet informere Hopudvalget, for at der kan uddeles certifikater.

o   Dette formuleres til en regelændring.

·         Hjælp til kalender og resultater

o   Susanna har ikke længere tid til at hjælpe med indsættelse af resultater fra stævnerne og tilføjelse i kalenderen omkring kommende stævner og har derfor trukket sig fra denne opgave.

o   Vi skal derfor have fundet 1-2 personer, som har lyst til at hjælpe med dette fremover.

o   Rasmus laver jobbeskrivelse til det kommende nyhedsbrev.

o   Der skal laves en vejledning i, hvordan resultater og kalender lægges ind, så det er let for de nye at komme i gang.

·         Hopansvarlige

o   Rasmus får oversigt over alle hopansvarlige fra hovedkontoret og kontakter foreninger, hvor der kan være glemt indsendelse. Derefter lægges alle hopansvarlige i træningskalenderen, så det er let at finde kontaktpersoner i lokalområdet.

·         Evaluering af DM 2016

o   Til DM-vejledningen:

§  Tæpper min. 100 kvm til elite kroget og min. 90 kvm til svær kroget – arrangørerne skal sørge for i god tid inden arrangementet at måle op, at der er tilstrækkeligt med antal tæpper

§  Mindst 30 gode pæne og rengjorte spring (såfremt der skal hoppes på 2 baner) – arrangørerne skal sørge for i god tid inden arrangementet at tælle op at der er tilstrækkeligt med antal spring

§  Rasmus skriver lidt om arbejdsopgaver og arbejdsfordelinger til vejledningen.

o   Hopudvalget kontakter fremover arrangørerne en måneds tid inden og hører, om der er styr på alt

·         Dommerens opgaver med aspiranter

o   Som dommer er man underviser for sine aspiranter, hver gang man har aspirant – det skal alle dommere være opmærksom på og sørge for at give aspiranter en grundig undervisning, hver gang, hvilket bl.a. betyder at dommer og aspirant skal følges gennem banen, så de undervejs kan snakke sammen om de ting der sker

o   Dommeren har lov til ikke at skrive under, hvis ikke dommeren synes, at aspiranten har optrådt tilfredsstillende.

o   Poul Erik skriver til nyhedsbrevet om dette.

·         Hurtige kaniner, som ser skræmte ud og ikke ser villige ud

o   Poul Erik laver et oplæg til dommerseminaret.

o   Vi efterlyser videoer til brug til dommerseminaret.

·         Årets Hopkanin 2015

o   Poul Erik laver diplomer til nr. 1-3 i rammer, og lamineret nr. 4-10.

o   Karen bestiller små mindepokaler og lille metalplade til følgepladen. Rasmus sender bestillingsskabelon til Karen.

·         Tidsskriftet

o   Vi søger nogle hoppere, som ønsker og kan skrive positive og engagerede artikler om kaninhop til Tidsskriftet. F.eks. fra et par stævner om året og måske også lave et par “portrætter” eller staldbesøg.

·         Næste dommerseminar

o   4. marts 2017 i Jylland

o   Hopudvalgsmøde dagen efter den 5. marts

o   Rasmus og Aase undersøger mulige steder at afholde det

·         Forkert opsatte spring

o   Hvis en kanin på en bane kommer til et forkert opsat spring, har man altid ret til at løfte kaninen over springet og så skal det efterfølgende hoppes om.

·         Tidtager på højde- og længdehop

o   Reglerne rettes til, at der kun behøver at være en tidtager til højde- og længdehop. I praksis har det altid fungeret sådan ved næsten alle konkurrencer.

·         Regelændringer

o   Der arbejdes videre med formulering af regelændringerne, som sendes ud til høring hos dommerne inden de indsættes i det gældende regelsæt.

·         Valg til Hopudvalget

o   Christina og Heidi har nu snart siddet 2 år i Hopudvalget, valgt af dommerne gennem Kaninhopdommerklubben.

o   Det forventes, at der afholdes nyt valg i løbet af sommeren.

o   Christina og Heidi bedes overveje, om de genopstiller.

·         Næste møde

o   29. oktober 2016 hos Karen.


Hopudvalget
Skriv til
Hopudvalget© Copyright - Hopudvalget.dk
Design og layout: Maria Banke og Rasmus Bjerner
Der tages forbehold for fejl og mangler.