Referat fra møde i Hopudvalget den 3. oktober 2015


Tilstedeværende: Poul Erik Kristensen, Aase Bjerner, Rasmus Bjerner, Karen Frederiksen, Christina Andersen, Heidi Mønsted og Lisa Hein

Nyhedsbrev
Vi har besluttet, at vi vil forsøge os med at sende et nyhedsbrev om kaninhop ud 3-4 gange om året. Dette skal være med bl.a. oplysninger om DM, egnsmesterskaber og andre større stævner, samt oplysninger om evt. indstilling af point til årets hopkaniner, nyt på Hopudvalgets hjemmeside (staldstafetten, referater m.m.), aktuelle emner fra Hopudvalget eller fra lokalforeningerne. Der vil ikke være nogen fast ”udgivelsesdato” for dette nyhedsbrev. Emner er meget velkomne.
Præcisering i reglerne
Næste gang, der skal ændres i reglerne (2016) omformuleres §40 fra
Til
Da kravene for uddeling af certifikat på højde- og længdehop er angivet i §129. Der er derfor ikke tale om nogen ændring i praksis, men bare et ønske om ikke et have tingene til at stå dobbelt.
Udlændinges deltagelse til stævner under DK
Hvis udlændinge ønsker at deltage i stævner under DK, skal de være medlem af en søsterorganisation. Om der er tale om en søsterorganisation vurderes i de enkelte tilfælde, og lokalforeninger kan tage kontakt til Hopudvalget, hvis de selv er i tvivl om, om der er tale om en søsterorganisation. Det samme gør sig gældende, hvis man ønsker at deltage i udlandet og ønsker sine resultater anerkendt i Danmark, så skal deltagelse også foregå hos søsterorganisationer.

Mobning
Er noget mobning relateret til hop, vil vi i Hopudvalget gerne gå ind i det. I nogle tilfælde er det dog bedre, at en lokalforening tager sig af det. En begrundet mistanke om mobning er nok til at tage en snak med de involverede. Vi vil gerne opfordre alle hoppere og lokalforeninger til at tage sig af de problemer med mobning og/eller chikane, der opstår. Vi bistår også gerne fra Hopudvalget.

Baner som ikke er godkendte
Tidligere i år, er det blevet vedtaget, at opdages det halvvejs gennem klassen, at banen ikke lever op til kravene til en godkendt bane, skal der bare hoppes videre på samme bane (da der havde været problemer med for svære baner). Vi finder det dog ikke rimeligt, at der uddeles pinde og certifikater på baner, der går under minimumsmål. Er der hoppet på baner, som ikke opfylder de i reglerne fastsatte minimumsmål, kan der ikke uddeles pinde, certifikater og point til årets hopkanin i klassen.
Bygger dommere ikke baner, som ikke er godkendte (for svære eller lette i forhold til reglerne) bør de mindes om at måle banen efter og/eller læse op på reglerne.

Kalender
Arrangører har selv et ansvar for at sikre sig, at deres arrangementer er lagt i kalenderen. Har Rasmus eller Susanna ikke svaret på deres mail med arrangement til kalenderen indenfor 48 timer, skal man selv tjekke at det er blevet lagt ind, og rykke for, at det kommer på, hvis det ikke er der. Dette tilføjes også på hjemmesiden på siden med oplysninger om indsendelse til kalenderen.

Pokaler til DM
De to nyeste DM-pokaler (samlet vinder og samlet vinder af veteran) er ikke skrevet ind i reglerne eller vejledningen til afholdelse af DM. Det skrives ind i vejledningen, at disse pokaler findes, og det er valgfrit, om man vil uddele dem. Der skrives også ind i vejledningen, at ved pointlighed for pokalerne for samlede resultater (gren A, gren B, samlet vinder og samlet vinder af veteran) placeres der efter klassernes størrelse.

Aspiranter
På Hopudvalgsmødet efter dommerseminaret blev det besluttet, at aspiranter skal have undervisning i at skrive resultater ind. Denne undervisning skal så vidt muligt være lige efter aspirantprøven. Der blev på dommerseminaret besluttet, at aspiranterne skal have en mentor. Denne mentors opgave er at forklare tvivlsspørgsmål i reglerne og at følge op på indskrivning af resultater, hvis aspiranten har flere spørgsmål til dette.
Bestås aspirantprøven ikke, kan den tages igen 3 måneder efter, og vi opfordrer til, at man tager ud til flere stævner inden man tager den igen.
Ordblinde aspiranter kan få læst spørgsmål i aspirant- og dommerprøver højt, og der må (selvfølgelig) gerne være stavefejl i besvarelserne.

Klasseprøver i åbne klasser
Hvis en fører ønsker at tage klasseprøve i en åben klasse, kaninen river ned i første gennemløb, og føreren så ombestemmer sig, må føreren godt til 2. gennemløb sige, at det ikke skal være en klasseprøve alligevel, fordi man har konstateret, at kaninen ikke som forventet er klar til oprykning.

Europamøde i Tyskland
Poul Erik, Aase og Rasmus har deltaget, de informerede om mødet og et referat fra dette kommer i tidsskriftet.

Dommerlicens
Vi har diskuteret, om det er rimeligt, at der ikke er et krav om, at man skal dømme et bestemt antal starter indenfor 2 år, for at beholde sin dommerlicens. Dette kan evt. tages op til yderligere diskussion til dommerseminaret.

DM 2016
Der er desværre ikke pr. 1. oktober modtaget nogen ansøgninger om afholdelse af DM 2016 i kaninhop. Er der interesserede klubber, bedes de kontakte os for yderligere information.

Myxomatose og VHD
Vi ser på fra gang til gang, om vi skal indstille uddelingen af point til Årets Hopkanin i forbindelse med sygdomsudbrud.

EM 2016 i Tyskland
Der bliver i 2016 afhold EM i kaninhop i Tyskland. Vi lægger det i kalenderen, så interesserede kan reservere datoen. Vi sender flere informationer ud omkring det, så snart vi får mere konkrete oplysninger fra Tyskland.

Staldstafetten
Staldstafetten på hjemmesiden har desværre været gået lidt i stå. Vi prøver at sætte den i gang igen med nogle nye skrivere på sagen.

Hopudvalget
Skriv til
Hopudvalget© Copyright - Hopudvalget.dk
Design og layout: Maria Banke og Rasmus Bjerner
Der tages forbehold for fejl og mangler.