Referat fra møde i Hopudvalget den 22. marts 2015Tilstedeværende: Kirsten Bjerg, Aase Bjerner, Lone Arildskov, Karen Frederiksen, Christina Andersen, Heidi Mønsted og Lisa HeinKøb af startnumre
Pengene, der kommer ind for startnumre, kan bruges til at hjælpe lokalforeninger i gang med at holde hop. Dette kan være med lån til spring og udgifter til at få dommere ud til stævnerne.
Der skal laves et punkt på hopudvalgets hjemmeside, som fortæller mere om denne mulighed og hvordan, der ansøges om dette.

Mindste tilladte maksimumtid
Det blev vedtaget på dommerseminar, at denne skulle ændres, derfor er
§ 20 ændres fra
Anbefalet maks. tid er 2 minutter. Der kan tildeles op til 4 minutter, såfremt banen er krævende. Kortest tilladte maks. tid ved banehop er 1 minut. Ved overskredet maks. tid tillægges fejl jf. § 28F.
Til
Anbefalet maks. tid er 2 minutter. Der kan tildeles op til 4 minutter, såfremt banen er krævende. Kortest tilladte maks. tid ved banehop er 1:30 minutter. Ved overskredet maks. tid tillægges fejl jf. § 28F.

Korrektioner
Løber kanin forbi et spring og sættes ned efter springet, er dette ikke en korrektion, men en fejl jf. §28C.

Kaninen skal løftes over eller hen langs springet, og må ikke gå udenom springet

Kaninlege
To paragraffer tilføjes
§66A
I konkurrencer, der kommer op på en højde over 45 cm eller længde over 60 cm, må kaniner under 9 måneder ikke deltage.
§66B
Kaninlege skal dømmes af uddannede dommere. Disse må gerne skiftes ud undervejs og selv deltage i klassen.

Aspiranter
Fremover skal de, der ønsker at være aspirant, til en skriftlig prøve med regelsæt, inden de kan begynde aspirantuddannelsen. Denne prøve går ud på at kunne slå op i reglerne. Da flere aspiranter har problemer med at skrive resultater ind, skal de også fremover have undervisning i dette. Denne skal så vidt muligt ligge umiddelbart efter den skriftlige prøve, inden aspiranten selv skal til at sende resultater ind.
Aspiranter skal have mulighed for at få en mentor, der kan hjælpe dem med spørgsmål gennem aspirantuddannelsen. Vi skal have lavet en liste over dommere, der kan være interesseret i at være mentor for aspiranter.

§140 ændres fra
For at blive dommer skal man være aspirant i 3 lige, 3 kroget, 2 højde- og 2 længdekonkurrencer…

Til
For at blive dommer skal man først tage en skriftlig prøve. Bestås denne, skal man være aspirant i 3 lige, 3 kroget, 2 højde- og 2 længdekonkurrencer…

Certifikater og point til Årets Hopkanin
Som vedtaget på dommerseminar, omskrives paragraffen om point til Årets Hopkanin fra deltagere til gennemførende kaniner, det samme gælder for certifikater

§129 omskrives fra
Certifikat uddeles for sejr i elite klasse lige bane, elite kroget bane, højdehop og længdehop i konkurrencer, der i forvejen er annonceret på Hopudvalgets hjemmeside med fast tid, sted og klasse.
Lige og kroget bane: Mindst 10 elitekaniner med 3 forskellige førere skal have deltaget. Kaninen må have maks. 2 fejl i gennemsnit pr. gennemløb.
Højde- og længdehop: Mindst 10 kaniner (ikke nødvendigvis elitekaniner) med 3 forskellige førere skal have deltaget. Kaninen skal have klaret mindst 70/170 cm. i højden/-længden.
Ved mere end 25 deltagere uddeles der ét certifikat pr. påbegyndt 25 startende til de efterfølgende placerede, som opfylder ovenstående krav.
Ved Dansk Mesterskab uddeles certifikat til mindst de 3 bedst placerede kaniner, der opfylder ovenstående krav.

Til

Certifikat uddeles for sejr i elite klasse lige bane, elite kroget bane, højdehop og længdehop i konkurrencer, der i forvejen er annonceret på Hopudvalgets hjemmeside med fast tid, sted og klasse.
Lige og kroget bane: Mindst 10 elitekaniner med 3 forskellige førere skal have gennemført. Kaninen må have maks. 2 fejl i gennemsnit pr. gennemløb.
Højde- og længdehop: Mindst 10 kaniner (ikke nødvendigvis elitekaniner) med 3 forskellige førere skal have gennemført. Kaninen skal have klaret mindst 70/170 cm. i højden/-længden.
Ved mere end 25 gennemførerne kaniner uddeles der ét certifikat pr. påbegyndt 25 gennemførende kaniner til de efterfølgende placerede, som opfylder ovenstående krav.
Ved Dansk Mesterskab uddeles certifikat til mindst de 3 bedst placerede kaniner, der opfylder ovenstående krav.

§133 omskrives fra

Den kanin, som i løbet af et kalenderår har erobret flest point, udnævnes til Årets Hopkanin. For at der kan uddeles point til Årets Hopkanin, skal der have deltaget mindst 5 kaniner fordelt på 3 førere i klassen, og konkurrencen skal være annonceret med angivelse af gren/klasse. Kun indsendte resultatlister tæller med.

Til

Den kanin, som i løbet af et kalenderår har erobret flest point, udnævnes til Årets Hopkanin. For at der kan uddeles point til Årets Hopkanin, skal mindst 5 kaniner fordelt på 3 førere have gennemført klassen, og konkurrencen skal være annonceret med angivelse af gren/klasse

Omløb
Hvis dommeren vælger, at der er omløb, skal alle implicerede deltagere spørges. Ønsker en deltager ikke omløb, bliver denne dårligst placeret i omløbet. Følgende tilføjes til §21:

Ved omløb skal alle implicerede deltagere spørges, ønsker en deltager ikke omløb, bliver denne dårligst placeret i omløbet.


Stress af kaniner
Flere steder opleves problemer med førere, som stresser deres kaniner. Dette kan være
gentagende klik med tungen, eller på anden måde verbalt at stresse kaninen
Hånd på bagdelen næsten hele banen igennem (på hurtige selvgående kaniner)
Fører der går meget tæt på kaninen for på den måde at stresse kaninen til at løbe.
Det er selvfølgelig okay at påvirke sin kanin til at gå fremad både verbalt og fysisk, så længe kaninen ikke stresses af dette. Det er en dommervurdering, om kaninen bliver stresset. Dommeren kan også nogle gange se noget, man som en deltager ikke selv kan vurdere.
Det er okay ved et stævnes begyndelse at sige, at man ikke vil se stressede kaniner og så efterfølgende give en advarsel, hvis kaninen stresses under gennemløbet

Medhjælpere
Til flere stævner har der været problemer med, at der manglede pindeopsættere, fordi flere ikke kan hjælpe pga. dårlig ryg. Men kan man hoppe med kaniner, kan man også sætte pinde op. Det er derfor okay at forlange/forvente, at deltagere med flere end 3 kaniner sætter pinde op. Dette kan evt. skrives i annonceringen

Dommere som ikke har været til sidste 2 dommerseminarer
Dommere, som ikke har været til 2 dommerseminarer inden for de sidste 5 år, skal, hvis de ønsker at beholde deres dommerbevis, være aspirant i 3 klasser (en lige, en kroget og en højde eller længde) samt til en skriftlig prøve i emner, der er blevet diskuteret på de sidste 2 dommerseminarer for at sikre, at de er med på de ændringer, der er kommet inden for de seneste 5 år.

Hopudvalget
Skriv til
Hopudvalget© Copyright - Hopudvalget.dk
Design og layout: Maria Banke og Rasmus Bjerner
Der tages forbehold for fejl og mangler.