Referat fra møde i Hopudvalget den 5. oktober 2014Tilstedeværende: Kirsten Bjerg, Aase Bjerner, Lone Arildskov, Karen Frederiksen, Christina Andersen, Heidi Mønsted og Lisa HeinOpstart af kaninhopafdelinger
Penge fra salg af startnumre kan bruges til at hjælpe med at starte kaninhop op i de lokalforeninger, som endnu ikke har noget hop. Dette kan f.eks. være i form af lån til spring.
Der skal være bedre information på hjemmesiden om opstart af kaninhop og afholdelse af stævner.


Ansøgning om DM 2015
Vi har fået henvendelse om DM 2015, men der kan igen ansøges.


Fejl i banebygningen
Findes der fejl på banen (f.eks. for langt eller højt spring) halvvejs gennem klassen, ændres der ikke på noget, men klassen hoppes færdig med denne fejl.


Juniordommer
På dommerseminar blev det besluttet, at juniordommere ikke må dømme til stævner, uden at der er enten en seniordommer eller en voksen hopansvarlig. Dette bliver tilføjet til reglerne
§143a
Juniordommere må gerne dømme klasser alene, men der skal være en seniordommer eller voksen hopansvarlig til stede under konkurrencen.


Aspiranter
Ud over at der skal være mindst 20 starter i en klasse, for at der kan være aspirant (10 i elite), skal et rimeligt antal gennemføre. Et rimeligt antal er minimum 15 ud af 20 og på elite 7 ud af 10. Selvfølgelig kan en aspirant ikke gøre for, at kaninerne har en dårlig dag, og så få gennemføre, men det giver ikke nok erfaring, hvis der ikke er flere gennemførte gennemløb/kaniner, som klarer starthøjden/startlængden.
For indsendelse gælder også, at et rimeligt antal skal have gennemført klassen. Dette er også 15 kaniner. Her er ingen undtagelse for eliteklasser.
Ikke alle dommere får lige meget erfaring det første år de er dommere. Derfor skal dommere ud over at have været dommer et år også have dømt mindst 300 starter for at have aspiranter. Dette tilføjes til §140


Dommerseminar
Næste dommerseminar bliver den 21. marts 2015 i Slagelse. Ligesom sidste dommerseminar vil en hopansvarlig fra hver forening blive indbudt.
Vi vil gerne minde om, at der for dommere og dommeraspiranter er mødepligt til dommerseminar, men ved rejse eller lignende er det muligt ikke at komme et enkelt år. Kravet om deltagelse hvert 5. år er sat fordi dommerseminar afholdes på forskellige tidspunkter af året, og det kan derfor blive et problem at sætte dette til 4 år, da det kan give problemer for nogen, der ikke kan deltage et enkelt år.


Import at udenlandske kaniner, klasser og pinde
Kaninen kan maks. tage 2 pinde med. Dette er for at undgå problemer med kaniner, der allerede har 3 eller 4 pinde på svær.


Formulering af pindeuddeling
I §76 omformuleres ”Udover overnævnte pinde gives der i klasserne let og middelsvær oprykningspind til 2 fejlfrie gennemløb” til ” Der gives altid oprykningspinde ved 0 fejl i alt på 2 eller flere gennemløb i klasserne let og middelsvær”


Fusk med fødselsdatoer
Der har været flere tilfælde, hvor der er blevet forsøgt at snyde med fødselsdatoer, for at kaniner kunne starte tidligere. Fremover vil der komme lås på kaninens fødselsdato i Hopregisteret, så denne ikke kan ændres. Dette vil der selvfølgelig stå tydeligt ved oprettelse af kanin.


Dommerklubben, hvad kan de gøres for os?
Dommerklubben står for valg af 2 medlemmer til Hopudvalget
Dommerklubben kan også stå for at finde faste regler/retningslinjer for afregning af dommere.


Mobning
Det er vigtigt som stævnearrangør at reagere, hvis vi ser mobning eller bliver gjort opmærksom på dette. Husk at håndhæv §1 og §36
Vi opfordrer lokalforeningerne til at gå ind i det, hvis der er problemer med mobning, da hopansvarlige og bestyrelsesmedlemmer er tættere på deres medlemmer, end vi er, og derfor bedre kan hjælpe.


Weekendstævner med overnatning i kasserne
Skal kaniner overnatte i deres kasser, skal de have adgang til vand og foder.
Kaninerne skal kunne rette sig ud i deres kasser/ligge udstrakt.
De skal tilses flere gange dagligt og skal ud og strække ben.


Vandgrav
§25 omformuleres fra
”Kaninen må ikke drikke af vandet
Kaninens poter må ikke røre vandet”
til
”Ingen dele af kaninen, snor eller fører må røre vandet”
Vandgraven må kun indeholde vand.


Køb af startnumre
Husk at lokalforeninger også kan købe startnumre til videresalg på samme måde, som lokalforeninger også købte startbøger til videresalg til medlemmer.


Hop på LU
Der vil blive arrangeret hop på LU med mulighed for overnatning af hoppere og kaniner. Mere information om dette vil komme i kalenderen.


Længde
Hopudvalget har set, at der nogle steder er øget længde med 40 cm af gangen på længdespring, vi vil derfor præcisere, at i længde sættes længderne maks. 20 cm ud af gangen, en øgning af dette er imod reglerne.


Forbedring af bedømmelser
Vi kan alle forbedre os som dommere. Vi henstiller til, at man som dommer ikke snakker under bedømmelsen, da dette både kan forringe dommerens koncentration, og forstyrre ekvipagen.
Hvis man som dommer er skadet eller på anden måde forhindret i at følge med på hele banen, er det muligt at udnævne en eller flere bisiddere (f.eks. forældre), som skal hjælpe med at holde øje med nogle ting, som de på forhånd er blevet nøje instrueret i, f.eks. om kaninen rører vandet i vandgraven.
Husk, at selvom der er pindeopsættere er det dommerens ansvar, at alle spring bliver sat korrekt op inden gennemløbet.
Husk at jo mere professionelt vi agerer som dommere, jo bedre bliver stævnet opfattet, og jo mindre snak bliver der bagefter.


Indsendelse af resultater
Fremover skal ca. tider for afholdelse af de enkelte klasser tilføjes til de indsendte resultater. Dette vil også blive tilføjet til vejledning af indsendelse af resultater.


Visioner
Vi opfordrer hoppere til at henvende sig til Hopudvalget med deres idéer, da det er den måde vi bedst kan finde ud af, hvad hoppernes ønsker og visioner for kaninhop i Danmark er.

Hopudvalget
Skriv til
Hopudvalget© Copyright - Hopudvalget.dk
Design og layout: Maria Banke og Rasmus Bjerner
Der tages forbehold for fejl og mangler.