Referat fra møde i Hopudvalget den 23. september 2012Tilstedeværende: Lone Arildskov, Kirsten Bjerg, Emilie S. Wismann, Aase Bjerner, Karen Frederiksen og Rasmus Bjerner

Referent: Emilie

 1. Kort præsentation af det nye udvalg. Vi sidder nu 2 repræsentanter fra Jylland, 1 fra Fyn, 1 fra Sjælland og 1 fra HB.

 2. Digital startbog
  Pr. 1. oktober overgår vi til helt til digitale startbøger. Der er papirstartbøger til i hvert fald året ud. Disse skal sælges ud, inden der begyndes på at sælges startnumre (titlen ændres til startnummer, da det ikke giver mening med startbogsnummer uden en egentlig startbog) på nettet.
  Rasmus fortalte om hvordan betalingen af startnumrene kommer til at forløbe, når det hele bliver digitalt. Det kommer til at forløbe sådan, at man udfylder en formular på nettet, hvor man skriver, hvor mange startbøger og hvilke numre man ønsker. Kirsten og Rasmus vil få en mail tilsendt, hver gang de bestilles. Herefter vil man få tilsendt et kontonummer, man kan overføre pengene til. Når pengene er overført, får man tildelt numrene, og man skal nu indtaste oplysninger på kaninen i Hopregistret. Både personer og foreninger kan købe startnumre på nettet. Det er således stadig muligt for foreninger at videresælge startnumre til deres medlemmer, præcis som det er med startbøgerne idag.

  Der vil komme et informationsbrev ud om, hvordan den præcise procedure kommer til at forløbe, inden køb af de ”papirløse startbøger” kommer til at være gældende. Dette sendes ud til alle, der har startet stævne inden for det sidste år, og det bliver lagt på hjemmesiden.

  Efter afholdt stævne skal resultaterne være indsendt maks. 3 dage efter stævnets afholdelse. Hvis man har problemer med, hvordan resultaterne skal udfyldes korrekt, kan man kontakte Hopudvalget eller Rasmus for evt. til kommende stævner at holde et ”mini-kursus” i, hvordan det gøres korrekt. Eller man kan se video om udfyldning af resultater, der ligger på vores hjemmeside.

 3. Regelændringer. Er markeret med rødt i den udgave af reglerne, der er at finde på hjemmesiden nu.

 4. Nye klasseinddelinger
  De sidste halve år har der været afprøvet nye klasseinddelinger. Flere mails er blevet sendt til udvalget om, hvordan det har fungeret. Udvalget kommet frem til nedenstående klasseinddelinger for fremtiden. Beslutningen er taget udfra respons fra hoppere i landet, mails tilsendt udvalget, ønsker (afstemning) fra dommerseminar, resultater fra forårets/sommerens stævner samt en vurdering af niveauet klasserne imellem.
  KlasseMiniLetMiddelsværSværElite
  Min. højde020283537
  Maks. Højde2028354550
  Længde2030456070
  Min antal forhindringer88101012
  Maks. antal forhindringer812141416
  Halvdelen skal være1024-2830-3537-4544-50
  Længden ml. springene180180200220250

  Desuden er der foretaget ændringer i forhold til kaninernes alder. Det er besluttet at for at deltage i lette klasser skal kaninen nu være fyldt 6 måneder. For at deltage eller tage klasseprøve til elite skal kaninen være fyldt 9 måneder.
  Grænserne er rykket for at beskytte kaniner. Når let-klassen gøres sværere, så er det i kaninernes interesse, at de får lov at vente lidt, inden de skal ud på alt for krævende baner. En kanin på 4 måneder er ikke ordentligt udvokset og gennemgår en enorm forandring i disse måneder. Derfor er det mere fair overfor dyrene, at de får lov til at vente et lille stykke tid, så de er næsten udvoksede, inden man begynder at kræve for meget af dem.
  Grænsen på elite er rykket ud fra et skøn om, at en 6 måneders kanin på ingen måde bør være klar til sådanne baner. Grænsen rykkes derfor til 9 måneder, den samme alder, som kaninen skal være for at deltage i højde og længde.

  For at det stadig er muligt at komme ud med unge kaniner, er der indført en ny klasse kaldet miniklassen. Denne er åben for kaniner mellem 4 og 8 måneder. Formålet med klassen er at give en mulighed for unge kaniner at være med til stævner, men at det samtidig foregår på et niveau, der matcher deres udvikling.
  Kaniner der stiller til start, må ikke deltage i en let-klasse på samme dag og må desuden ikke have nogen form for pinde i de lette-klasser. Man kan ikke være dommeraspirant i en miniklasse.

 5. Hjemmesiden
  Vi arbejder på en side omkring ”Gode råd til stævner” således at især nye foreninger kan printe denne ud og bruge den som hjælp, når de skal til at afholde stævner.
  Eventuelle ”huskelister” man kan gennemgå inden afholdelse af klassen kan også blive lagt op.

  Der kommer mere information om de nye digitale startnumre.
  Vi har snakkede om, hvilke spørgsmål vi ofte får ind på mail. ”Jeg vil gerne gå til kaninhop, hvor kan jeg det?” – dem vil vi arbejde på at få på hjemmesiden snarest.

 6. Dommerliste
  Dommerlisten er opdateret. Hvis man mangler oplysninger på en dommer (fx telefonnummer eller mail-adresse) kan man kontakte Aase eller Rasmus for at få dem. Det er vigtigt, at Aase får alle ændringer på dommere og aspiranter (flytning, foreningsflytning, ny e-mailadresse, da det ellers er svært at holde dommerlisten ájourført.
  På Hopregistret er der lavet lister, hvor man kan se hvor mange klasser, man har dømt. Desuden er der en liste med, hvor mange klasser aspiranterne mangler at dømme. Dette kan også give lokalforeningerne et praj om, hvilke klasser deres aspiranter mangler at dømme, og derved hjælpe dem til at blive færdige.

 7. Staldstafetten
  Det blev besluttet, at flere godt kan skrive sideløbende indlæg, sådan at siden opdateres lidt oftere. Der er sat nye skribenter i gang.

 8. Aspirantuddannelsen
  Der er lavet nogle ændringer i aspirantuddannelse i forbindelse med overgangen til digitale startbøger.
  Aspiranten skal indsende resultater fra 5 forskellige klasser til Rasmus eller Susanna. Det behøver ikke at være klasser, aspiranten har været med til at dømme. Ændringen skyldes, at der desværre er mange fejl i udfyldningen af resultaterne fra mange af dem, der sender dem ind nu. Det skaber noget ekstraarbejde til Susanna og Rasmus, som egentlig ikke er nødvendigt. Vores mål er at aspiranterne skal lære, hvordan det gøres på den rigtige måde, samt oparbejde lidt rutine i at indsende resultater.

  Efter at aspiranten har været føl i en klasse, skal dommer og aspirant udregne placeringer, eventuelle pinde og point til årets hopkanin for den pågældende klasse. Aspiranten kan ikke få underskrift på sit papir, hvis dette ikke er sket. Dette er igen en ordning, der vil give aspiranten et større indblik i, hvordan klasserne er opbygget (pind, placering, oprykning mm).

 9. Afgift på nye startbøger
  På dommerseminar 2011 blev det besluttet, at afgiften på et startnummer er 40 kr. Vi har gjort os nogle tanker om, hvad nogle af disse penge kunne gå til. Vores fokus er især på, hvordan vi hjælper nye foreninger i gang. Et forslag er sendt af sted til HB (se svar i referat fra hovedbestyrelsesmøde i decembernummret af TfK.).

 10. Der er kommet en ansøgning omkring afholdelse af DM 2013 i dagene d. 29. og 30. marts 2013. Vi er positivt stemt. Mere info kommer snarest.

 11. Sydvestfyn har ansøgt om afholdelse af Fynsmesterskaber i alle lige klasser og længdehop. Tilladelse er givet.

 12. Vi har siden sidst modtaget flere mails fra utilfredse hoppere om bestemte episoder til stævner. Vi henviser til, at man altid har ret til at spørge dommeren omkring bedømmelser ude i lokalforeninger. Hvis man mener, at der er tale om fejlbedømmelser fra dommerens side, må man gå til stævnearrangørerne og få deres hjælp.

 13. Championater – der er kommet ny skabelon, som Hopudvalget fremover bruger ved uddeling af championater.

 14. Næste Hopudvalgsmøde er den 24. februar 2013.
  Næste dommerseminar bliver den 31. august 2013. Der vil være Hopudvalgsmøde dagen efter den 1. september 2013. Stedet er højst sandsynlig i Horsens.

Hopudvalget
Skriv til
Hopudvalget© Copyright - Hopudvalget.dk
Design og layout: Maria Banke og Rasmus Bjerner
Der tages forbehold for fejl og mangler.