Referat fra møde i Hopudvalget den 17. marts 2012Tilstedeværende: Lone Arildskov, Kirsten Bjerg, Lisette Kongerslev, Mette Wind og Emilie S. Wismann

Referent: Emilie

Linjer med steg under er dagsordenpunkterne
 1. Generel opfølgning af dommerseminar
  Forrige gang vi havde dommerseminar, var der afsat 2 dage. Her var dag 2 dog lidt spild af tid, da det var meningen, vi skulle have været på Skovgården og ”fremprovokere” korrektionsfejl mm. Dette lykkedes ikke så godt. Derfor blev der til dommerseminaret 2011 kun afsat en enkelt dag. Det var et meget godt seminar, men mange gode diskussioner blev desværre afkortet pga. tidsmangel. En af grundene til tidsmanglen var blandt andet, at der gik meget tid med at præsentere de digitale startbøger. Både hvad det gik ud på og inputs til, hvordan det skulle til at fungere. Hopudvalget vil derfor i fremtiden stadig indkalde til dommerseminar hvert andet år, men hvis der i fremtiden i et år uden dommerseminar opstår vigtige begivenheder, som DK hopdommere skal diskutere, vil vi overveje at indkalde til et ekstraordinært dommerseminar.

 2. Dommeruddannelsen
  Forslag til aspiranter/dommerlicens:
  • Man skal som dommer dømme mindst tre konkurrencer pr. løbende to år for at bibeholde sin dommerlicens.
  • Som aspirant skal man afslutte sin aspiranttid indenfor to år med mindre anden aftale er truffet med Hopudvalget/den dommeransvarlige.

  Mht. om der skal være et minimum antal bedømmelser pr. år, blev vi enige om at indsendte forslag lød meget fornuftigt. Dette vil blive indskrevet i reglerne pr. 1. oktober 2012.

  De aspiranter, der d. 1. oktober 2012 har været i gang med deres uddannelse i mere end et år, vil kun have et år tilbage til at færdiggøre denne.

 3. Bedre information omkring brugen af tilmeldingssystemet
  Alle lokalforeninger benytter tilmeldingssystemet.

 4. Digital startbog
  Digital startbog kører rigtig fint. En af de ting, der stadig mangler, er, hvordan betalingen af bøgerne skal forløbe. Vi snakkede om at oprette en konto, hvor pengene kunne overføres på. Det skulle være muligt både for enkeltpersoner og lokalforeninger at købe startbøger.
  Vi vil i samråd med Rasmus Bjerner og Kaj Mikkelsen finde ud af hvordan det skal laves, så det kan være klar til 1. oktober.

 5. Inputs fra arbejdsgruppen ift. regelændringer
  Arbejdsgruppens inputs skal sendes til os senest d. 1. august, så de kan nå at komme i tidsskriftet.
  Hopregistret – hvad mangler der?
  Hopregistret fungerer meget fint, og det kan rigtig meget. En ting, der kunne mangle, er en boks/knap, hvor man kan sætte sin kanin til at være veteran i de forskellige klasser. Altså noget tilsvarende de afkrydsningsfelter, der er på startbøgerne nu.

 6. Køb af digitale startbøger
  Udgår. Se punkt 4.

 7. Tilmelding med medlemsnumre
  I fremtiden skal man i sin tilmelding skrive medlemsnummer sådan, at man kan tjekke tilmeldte førere er medlem af DK. Rasmus vil få info om medlemsnumre fra Kaj Mikkelsen en gang i kvartalet, og udfra denne liste lave noget snedigt i tilmeldingssystemet, så listen krydstjekkes med det medlemsnummer, der er tilmeldt med.

 8. Konklusion på uddeling af årets hopkanin 2011
  I år 2011 er der 3 kaniner, der har opnået ens antal point. Vi besluttede, at de alle kåres som årets hopkanin 2011. Alle vil få indgraveret deres navn på pokalen samt tildelt diplom og en lille mindepokal.

 9. Årets hopkanin
  Skal der ændres på pointsystemet (jvf vores diskussion på dommerseminar)
  I 2012 uddeles årets hopkanin på normal vis. Ellers kan der nedsættes et udvalg til at udregne en ny metode, hvorpå man kan kåre kaninen. Vi vil kontakte de personer der skal være med i gruppen.

 10. Skal vi lave retningslinier for uddeling af årets hopkanin i lokalforeningerne
  Der var dog enighed om, at det må være noget, lokalforeningerne selv styrer. Vi opfordrer til, at reglerne til hvordan årets hopkanin udregnes i lokalforeningen, gøres offentlig kendte (eksempelvis lægges på lokalforeningens hjemmeside) inden årets start, sådan at alle medlemmer er klar over, hvordan man vinder titlen.

 11. Bevis på championat
  Vi trænger til noget flot, vi kan uddele.
  Lige nu sker der ikke rigtig noget specielt, hvis en kanin opnår championtitlen.
  Derudover snakkede vi om, at alle champions i løbet af et år, kunne modtage deres championat til DM.
  Pris og fremgangmåde følger på hjemmesiden.

 12. Korrektioner og uvilje mod hop
  Der arbejdes videre med kommentarer til de videoklip, vi så på dommerseminar, da der, stadig er meget forskel på hvordan der dømmes korrektioner.

 13. Pindesystemet på let og middelsvær
  På let og middelsvær er der ingen grænse for, hvor mange fejl, man må have for at få pind. Det har gjort, at der i en del konkurrencer har været især middelsvære kaniner med mange fejl, der har fået pind til svær. Det er ikke ønskeligt.
  En tilføjelse til pindeuddeling på let og middelsvær bliver derfor, at uanset hvordan kaninen er placeret i klassen, vil den ikke kunne opnå pind, hvis den har mere end 1 fejl i gennemsnit pr. gennemløb. Dette vil være gældende fra 1. oktober 2012.

 14. Klasseopdeling - opfølgning på beslutninger taget på dommerseminar
  Ønsket på dommerseminar var at gøre skellet mellem svær og elite mindre, for det er simpelthen for svært at gå fra svær til elite.
  Sværhedsgraden for eliteklassen bevares for ud fra resultaterne er denne klasse svær nok i sig selv.

  Ellers udarbejdede vi følgende højder/længder til klasserne:
  Min. højdeMax. højdeMax. længde
  Let20 (17)28 (25)30 (25)
  Middelsvær28 (25)38 (35)45 (40)
  Svær35 (30)45 (40)60 (55)
  Elite375070
  Tallene i parentes refererer til de tidligere højder.

  Dette er et udkast, men da det er en ret drastisk ændring, ønsker vi, at lokalforeningerne prøver de nye højder af og ser, om det fungerer ude til stævnerne. Derfor er det muligt fra dette referats offentliggørelse at anvende de nye klasseinddelinger ude til stævnerne. Det er selvfølgelig også muligt at køre med de gamle højder, hvis man ønsker det. Hopudvalget ønsker meget gerne feedback. Omkring august vil vi vurdere hvordan højderne/længderne fungerer, og om de skal tilpasses.

  DM vil blive afholdt efter de gamle regler.

 15. Udvalgets rolle i det snarligt forestående DM
  Hopudvalget står for uddeling af vandrepokalerne til DM.

  Vi har fået skænket en overskydende pokal fra LU. Denne påtænker vi at lave til en vandrepokal for den samlede vinder af DM. Altså den bedst placerede kanin i alle 4 DM-discipliner.

 16. Revidering af DM regler
  Vi gennemgik reglerne og ændrede ordlyden enkelte steder.
  De reviderede DM-regler vil blive lagt på vores hjemmeside.

 17. En registrering af de hopansvarlige i alle lokalforeninger
  I alle lokalforeninger, hvor der er hop, findes en hopansvarlig.
  Vi kunne godt tænke os at have en liste med alle dem.
  Den vil vi få udarbejdet, så vi hurtigere kan komme i kontakt med de rette personer.

 18. Orientering om medlemskab af DK - start af stævner. RB og KM samarbejder
  Udgår.

 19. PR til nye medlemmer/folk på udstillingerne
  Vi vil forsøge at udarbejde en ny folder. Hvad er kaninhop? Hvad skal der til for at komme i gang? Hvor kan jeg træne? Gode links til internetsider.
  Den skal så lægges ved velkomstbrevet til nye medlemmer, som KM sender ud.

 20. Kan hjemmesiden forbedres?
  Staldstafetten må gerne være mere aktiv.
  De reviderede DM-regler.
  Filmklip med forskellige bedømmelser, for at hjælpe gamle og nye dommere.

 21. Hopkalenderen
  Den kører rigtig fint.

 22. Eventuelt
  Vi snakkede om at oprette en facebook-side for Hopudvalget.

  Begrænsning af klasser skal forstås som, at der kan begrænses på antal kaniner og ikke på antal personer. Man må ikke bruge først til mølle princippet, da det kan misbruges, så må man vælge en anden begrænsnings form.

  Spring der er blæst ned/ikke korrekt opsatte spring.

  Hvis der ikke er tid til at sætte springet op, springes det "om" efter at gennemløbet er slut. Man kan vælge at tage springet lige før med, men dette vil ikke tælle fejl ved evt. nedrivning. Der kan ved " omspring" af de spring, der ikke var opsatte korrekt, tages korrektioner, men de tæller med i samlede antal korrektioner og kan derfor udløse korrektionsfejl, hvis man har 2 korrektioner i forvejen.

  Dette vil ikke være gældende til DM 2012.

  Forslag: Pinde på højde/længde for at blive elite. Sådan at man skal indsamle 3 pinde på højde og længde før de bliver elite.

  Konklusion: Om en kanin er elite på højde/længde har reelt ikke så meget betydning, så derfor er det ikke noget, vi vil arbejde videre med.

Skriv til
Hopudvalget© Copyright - Hopudvalget.dk
Design og layout: Maria Banke og Rasmus Bjerner
Der tages forbehold for fejl og mangler.