Årets Hopkanin 2020 - Winds GCh. Ilviro

Foto: Anna Katrine HustedYderligere forsøg med nye regler for højde- og længdehop

  Tilføjet 1. oktober 2021
På det nyligt afholdte dommerseminar blev det besluttet, at ændre reglerne for højde- og længdehop, primært omkring at afskaffe 1-meter-stregen og indføre korrektioner. En revideret procedureguide kan findes på nedenstående link. Vi forventer, at der bliver afholdt flere konkurrencer for at teste det af inden reglerne træder endeligt i kraft. Se nærmere i kalenderen for, hvilke konkurrencer det gælder.
Detaljer om de nye procedurer kan læses i denne PDF.
Hopudvalget

Forsøg med nye regler for højde- og længdehop

  Tilføjet 15. september 2021
Der har ved forskellige lejligheder været snakket om ønske om nye regler for højde- og længdehop, og dette skal derfor drøftes til det kommende dommerseminar. I den forbindelse bliver der afholdt et par konkurrencer på Sjælland og i Jylland med afprøvning af oplægget til de nye procedurer, som det kan afprøves, om det fungerer i praksis. Se nærmere i kalenderen for, hvilke konkurrencer det gælder.
Detaljer om de nye procedurer kan læses i denne PDF.
Hopudvalget