Årets Hopkanin 2020 - Winds GCh. Ilviro

Foto: Anna Katrine HustedOpdateret information vedr. COVID-19, kaninhopstævner og kaninhoptræning

  Tilføjet 24. april 2021
Læs mere her...

Vedr. forsamlingsloftet ifm. kaninhopstævner og -træning

  Tilføjet 3. april 2021
Vi er i Hopudvalget blevet opmærksomme på de præciseringer, som er kommet fra Kulturministeriet omkring Covid-19-tiltag. Vedr. forsamlingsloftet vil vi specielt henlede opmærksomheden på, at det generelle udendørs forsamlingsloft er på 10 personer – og for foreningsaktiviteter er det på 50 personer udendørs, men for at vi kan bruge forsamlingsloftet på 50 personer, så forudsætter det, at der kun er udøvere, dommere, hjælpere og trænere til stede. Derfor betyder det også, at tilskuere, forældre o.l. desværre ikke pt. kan være en del af kaninhopaktiviteterne, medmindre de falder ind under de førnævnte kategorier. Vi vil derfor opfordre alle arrangører til at gøre deres deltagere opmærksomme på dette og være opmærksomme på dette under arrangementerne, så der ikke er risiko for bøder. Befinder man sig på en offentlig plads, hvor der kan ske at opholde sig andre mennesker, anbefaler vi, at man opsætter tydeligt afgrænsning af stævnepladsen.
Det er også fra Kulturministeriets side præciseret, at hvis man ønsker at gøre brug af telte og pavilloner, som en del af en aktivitet/arrangement, så vil det ”betragtes som udendørs, hvis 3 af 4 sider i et telt f.eks. er taget af”.
Læs mere på https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19