Referat fra dommerseminar i Horsens
den 4. marts 2017

Velkomst og navnerunde

I modsætning til tidligere år, skal der være 2/3 flertal for et forslag bliver sendt til videre behandling i Hopudvalget med henblik på udarbejdelse af en formulering til reglerne. Dette for at undgå for mange regler bliver ændret frem og tilbage, med et snævert flertal. Der skal derfor i år være 19 stemmer for, for et forslag bliver sendt til videre behandling.

 

Stopur på højde- og længdehop

Forslag: Der kun kræves ét stopur til højde- og længdehop

13 for – ikke vedtaget

 

Afstand fra start til slut

Forslag: Forskellig minimumsafstand til start- og slutspring i forhold til resten af banen

Flere argumenterede for, at der skal stadig være plads til tilløb, og kaninen skal ikke lande tæt på en væg, og følgende ændringsforslag blev opstillet:  

Ændringsforslag: Afstand til start- og slutspring må gerne afvige fra afstanden mellem de øvrige forhindringer, men denne skal stadig overholde minimumsafstanden.

25 for – vedtaget

 

Erfarne hoppere på mini

Debat med et oplæg om, om der skal begrænses, hvor meget erfarne hoppere må deltage i mini.

Her var stor enighed om, at deltagelse i mini skal gå på kaninen, og erfarne hoppere kan også have kaniner, som har behov for at blive i mini efter de er fyldt 6 måneder.

Der var forslag om, at man i stedet for at begrænse de erfarne hopperes deltagelse i mini, kan vælge at have ekstra præmier til de lidt yngre deltagere eller en lille præmie til alle, der hopper med 0 fejl. Det er dog helt op til lokalforeningerne, hvordan de ønsker at præmiere med ekstrapræmier ved deres konkurrencer.

 

Spring højder og opmåling

Information om, at EM reglerne er rettet ind efter de danske højder.

Forslag til forbedring af springene, så de passer bedre med højderne i de enkelte klasser. Dette kan gøres ved f.eks. at klodse springet op – her skal man være opmærksom på, at der kan være brug for en træpind nederst, så afstanden op til den nederste pind ikke overstiger 8 cm. En anden mulighed er at sætte ekstra kramper i, som passer præcist til de enkelte klasser.

 

Hele nederste pind skal højest være 8 cm over jorden.

 

Køb af startnumre

Husk at betale samme dag som bestilling.

Fortrydes bestillingen, så skriv det til Kirsten frem for bare at undlade at betale.

Bestil i god tid, da der kun tjekkes for betaling 2 gange om ugen

Husk det er muligt i lokalforeningen at købe nogle numre, som kan sælges videre til nye hoppere, evt. med hjælp til at registrere i Hopregisteret.

 

Betingelse for nedsættelse af spring på elite

Der blev informeret om seneste regelændring.

 

Nye hoppere

Debat om, hvordan vi kan blive bedre til at tage imod nye hoppere.

Dommer og arrangør bør se startlister efter, om der er navne man ikke kender. Spørg de nye om der er brug for hjælp, og kom med forklaring på de basale ting i regelsættet.

Husk at hilse pænt på de nye.

I Viborg har de gode erfaringer med deres Facebookgruppe for hoppere i Viborg, hvor de nye også er med.

 

Forpligtigelse som dommer

Hvis dommeren undervejs i banen kan se, at der er basale ting omkring reglerne, som hopperen ikke er bekendt med, så bør man hjælpe i form af gode råd. F.eks. ved at fortælle, at man gerne må løfte over spring.

Der er forskel på, hvordan man siger en advarsel, det skal forklares mere pædagogisk for nye hoppere, så de forstår hvad der er blevet dømt.

Hjælp dem under træning – ikke alle kommer til træning, disse har brug for hjælp til stævner.

 

Hjælp på banen

Er der brug for hjælp skal man også have den.

Synes dommeren, at kaninen bliver forstyrret af hjælperen, kan dommeren efter gennemløbet sige dette til hjælperen.

Der er ingen retningslinjer/begrænsninger for hvad man som hjælper må hjælpe med på banen – det kan både være gode råd undervejs, men også hjælp til at styre/håndtere kaninen undervejs.

Det er aldrig en fordel at have en hjælper med på banen, med mindre man reelt har brug for hjælpen.

 

Indsendelse af resultater

Husk:

·         En fil pr. stævne - ark skal ligge i rækkefølge efter starttidspunkt på konkurrencen.

·         Husk at udgåede i finaler skal placeres sidst i finalen.

·         Tjek reglerne, hvis I er i tvivl i stedet for at gætte .

·         Kig resultaterne grundigt igennem inden I indsender og se, om der er noget der ser mærkeligt ud.

·         Der er en vejledning på Hopudvalgets hjemmeside til, hvordan det skal laves.

 

Generelt er folk blevet bedre til at skrive resultater ind.

 

Debat: Hvordan skal kaniner, der er trukket på højde- og længdehop stå på resultatlisten? Der skrives fremover ikke trukket på resultatlisterne. Der sættes kryds for de antal forsøg, som kaninen har fået værsgo til, som den ikke har klaret. Bliver kaninen trukket i et forsøg, giver dette et kryds. Stopper en kanin efter en klaret højde/længde, skrives der ganske enkelt ikke noget under næste højde/længde.

 

Transportkasser

Ved tilmelding til stævne skrives der under på, at kasserne er rengjorte eller nye.

Det er dog svært at definere, hvornår en kasse er ren.

Kommer en deltager gentagende gange med beskidte kasser, er det okay at sige, at dem vil man ikke have ind, de skal blive ude i bilen. Alternativt, kan man give deltageren en klud til at rengøre dem med.  

 

Glatte tæpper – flade spring

Det ses ofte, at kaniner glider ved flade spring, hvis tæpperne er glatte. Det kan derfor anbefales med tykke tæpper eller gummiunderlag ved vandgrav og flade spring.

Tæppet skal helst være så stort, at de kan nå at vende sig til underlaget.

Ved JM i år, havde de et tæppe, som lå fra 2½ m før vandgrav, så kaninen landede på det, og hen efter næste spring, så kaninerne ikke bemærkede et det var et andet tæppe.

Vær opmærksom på hvilke tæpper man køber.

 

Grim tale

Forslag: Grim tale på banen skal give advarsel.

Der blev stillet spørgsmål til, hvad der er grim tale, og om en del af det måske mere ligger i tonefaldet. Der blev her også nævnt, at så skal man måske også se på, hvad dommeren kalder kaninen.  

 

Der var generelt enighed om, at dette er hører under § 31A om usportslig optræden og provokerende opførsel – dette gælder også selvom det er til kaninen.

Ændringsforslag: Underpunkt til §31 advarsel for grim tale (dommervurdering)

18 for - ikke vedtaget

 

Indsendelse til kalenderen

Husk som minimum indeholde følgende:

·         Navnet på den arrangerende forening.

·         Hvilke klasser der afholdes.

·         Starthøjde eller -længde, hvis højde- eller længdehop afholdes.

·         Dato for stævnet og starttidspunkt.

·         Dato for sidste tilmelding og hvordan der skal tilmeldes.

·         Når Kaninhop.dk's Tilmeldingssystem bruges, skal adressen på tilmeldingssiden også være en del af teksten.

·         Pris for deltagelse.

·         Stedets navn, adresse, postnummer og by.

·         Kontaktperson og telefonnummer.

·         Hvis der annonceres konkurrencer som j.f. § 118 ikke giver point og certifikater, skal dette oplyses i teksten.

 

Husk korrektur i lokalforeningen inden indsendelse – desværre bærer det indsendte nogle gange præg af, at det er sat sammen og indsendt på få minutter.

·         Husk at klasser staves med småt – ”middelsvær lige, svær lige og elite lige”.

·         Husk punktummer i datoer og månedsnavne med småt – ”den 1. februar” og punktummer til forkortelser – ”10 kr. pr. start”.

·         Husk foreningens navn med store begyndelsesbogstaver og sammensatte navneord. Det hedder ikke ”vanløse kanin forening”, men ”Vanløse Kaninforening”, hvis den ellers eksisterede.

·         Husk at sende det til korrektur til andre i bestyrelsen inden det indsendes.

 

Tilmeldingssystemet

 Planlagte forbedringer:

·         Bedre genereringer af startlister

·         Eksport i XLSX i stedet for XML

·         Lettere at slette/sammenkæde flere tilmeldinger fra samme fører

·         Mulighed for at afsende e-mails fra systemet inkl. Betalingsdetaljer

 

Der var ønske om mulighed for selv at slette sin tilmelding inden tilmeldingsfristen. Den mulighed der er nu, er at slette kaninerne, og skrive i kommentarfeltet, at man melder fra.

 

Besvarelse af tilmeldinger

Der er en tendens til, at flere undlader at svare på tilmeldingerne. Der skal ikke sættet krav om hvornår efter tilmelding, denne skal besvares, men arrangøren bør gøre det når e-mailen med tilmelding ses, og senest dagen før tilmeldingsfristen.  

I forhold til at tage imod nye, er det vigtigt at svare dem, også selvom de laver deres tilmelding om 7 gange.

Hvis man ikke besvare disse tilmeldingsmails, ser man heller ikke, hvad der står i feltet til bemærkninger.

Ved bemærkninger i tilmeldingen til arrangøren, som dommeren skal vide, skal arrangøren huske at sige det videre til dommeren.

 

Dommer ved tilmelding

Debat: Kan arrangøren forlange, at man ved tilmelding siger ja til at være dommer?

Flere bruger formuleringen, men der var enighed om, at en dommer skal have ret til at sige nej til at dømme, da det er mere forpligtende at dømme end andre medhjælperopgaver. Man bør derfor ikke bruge denne formulering i annonceringen af sine stævner.

 

Gennemgang af Hopudvalgets hjemmeside

Hjemmesiden blev gennemgået

 

Ultra champion

Forslag: ”Great champion” ændres til ”Ultra champion”

Argumentet for dette var, at det kan være svært at kende forskel på great og grand champion.

2 for - ikke vedtaget

 

Ændring af certifikatregler

Forslag: Ændring af certifikatregler, så den bliver som tidligere, at kaniner der bliver trukket, stadig gælder med i antallet af starter.

9 for – ikke vedtaget

 

Forslag: Ændring af antallet starter der udløser certifikat, så det bliver som følger:

-          1 certifikat ved 8-19 starter

-          2 certifikater ved 20-29 starter

-          3 certifikater ved 30-39 starter

-          4 certifikater ved 40-49 starter osv.

 

Flere argumenterede for, at det så ville blive for let at få en champion, derfor blev følgende ændringsforslag opstillet:

Ændringsforslag: Der uddeles certifikat for hver 20 gennemførerne kaniner i stedet for hver 25., og ved højest 1 fejl pr. gennemløb, dog stadig således at 1. certifikat uddeles fra 10 gennemførende kaniner.

24 for - vedtaget

 

Hurtige kaniner

Hurtige kaniner, der smider sig efter flere spring udviser uvilje mod at hoppe, og skal dømmes efter det. Forklar føreren, hvorfor der dømmes, som der gør, det kan ellers for nogle førere være svært at forstå, da kaninen jo hopper. Ved de kaniner, som skræmt løber en hel bane igennem inden de smider sig, bør man tage en snak med føreren efter gennemløbet, om det er forsvarligt at lade den starte i næste gennemløb. Det kan dog være svært at sige til en med 0 fejl.

 

Dommer og sekretær

Som hovedpart skal man være aktiv som dommer, når man dømmer

Nogle dommere snakker, når de skal dømme – for at undgå dette problem, der skal være et ”rum” omkring dommeren. Deltagere, skal ikke henvende sig ikke til dommeren under gennemløb og dommeren skal ikke henvende sig til andre.

Deltagere bør gøre opmærksom på en uopmærksom dommer.

 

Snak omkring sekretærbordet kan også være et problem, dette kan man planlægge sig ud af ved at ”spærre sekretæren inde”, f.eks. på modsatte side af banen af hvor deltagerne er.  Det samme kan gøres for dommere.

Ved larm fra siddelinjen har dommeren ret til at bede om ro.

 

Kaniner, der ikke kan hoppe en klasse, de er i

Her var ønske om, at der kom mere åbenhed om start udenfor konkurrencen.

Man skal som arrangør kunne sige nej til deltagelse udenfor konkurrencen, også først efter tilmeldingsfristen.

Ønske om, at kaniner, der starter uden for konkurrencen kommer med på resultatlisten, evt. sidst på listen.

Det blev aftalt, at Hopudvalget skal arbejde på en formulering til reglerne med det, så der er lidt ensrettede retningslinjer for deltagelse uden for konkurrence.

 

Egnsmesterskaber

Debat om præmier og priser for de, der ikke bor i egnen. Der var stor enighed om, at lokalforeningerne har selvbestemmelsesret til prisfastsættelse og fordeling af præmier. Hvis ikke man bor indenfor den egn, der afholdes mesterskab for, kan man evt. vælge at blive væk, hvis ikke man vil betale til præmier, som man ikke kan vinde.

 

EM

Ønske om, at der også skal være let

Let: For: 9, imod: 3.

 

Smitterisiko, bør undersøges, nogle bruger levende vaccine, overholdes karantæne?

 

Eventuelt

Bliv bedre til at støtte op, når nogle foreninger tager de større opgaver. Kom med det konstruktive i stedet for at brokke sig i krogende.

 

I mange år har vi betalt 10 kr. pr. start, bør vi betale mere? F.eks. hos nye foreninger.

Flere mente, at 15 kr. ikke er et problem, men 20 kr. bliver for meget.

 

DM

DM bliver for stor en opgave for flere, hvis der også skal være mad og overnatning. Dette er ikke et krav, for at arrangere DM. Husk at en ridehal også kan være en mulighed.

Som deltager, så gå i dialog med arrangørerne frem for at skabe fnidder. Fnidder giver ikke lyst til at tage sådan et arrangement. Flere foreninger kan også gå sammen om arrangementet.

Flere steder er reglen om, at der ikke må være knæk på banen et problem.

Forslag, der må være knæk på banen ved mesterskaber:

23 for - vedtaget

Skriv til
Hopudvalget© Copyright - Hopudvalget.dk
Design og layout: Maria Banke og Rasmus Bjerner
Der tages forbehold for fejl og mangler.