Referat fra dommerseminar i Slagelse
den 21. marts 2015

Velkomst og navnerunde

Indsendelse til kalenderen

Stævner skal annonceres 14 dage i forvejen, for at være helt sikker på, at arrangementerne kan komme rettidigt i kalenderne, skal de sendes ind senest 14 dage og 48 timer i forvejen.

 

Køb af startnumre

Mange overfører først en uge eller 14 dage efter, hvorfor?

Det blev foreslået at punktet om overførsel rykkes ud fra de andre betingelser, så der skal krydses af, at der overføres samme dag

Et andet forslag lød på, at bestillingen skal falde bort, hvis pengene ikke overføres.

Der var også at forslag om, at der sendes en reminder på, at der skal betales – evt. med mulighed for at klikke, at man har overført, er pengene ikke kommet ind dagen efter reminderen, bortfalder bestillingen.

Ind til videre ser vi, om en snak om dette på dommerseminar og blandt medlemmerne i de enkelte foreninger kan afhjælper problemet med den sene betaling af startnumre.  

Husk startnumre kan købes og have til at ligge til videresalg til nye medlemmer

Pengene, der kommer ind for startnumre, kan bruges til hjælp til opstart af hop i lokalforeninger, dette kan være

·         Lån til spring

·         Udgifter til dommere

Ikke mange kender til dette, og der var ønske om et punkt på hopudvalgets hjemmeside om dette.

 

Resultater

Husk at læse korrektur inden resultaterne sendes ind. Kun 30-40 % af de indsendte resultater er korrekte.  

Lad være med at forsøge at stave navne rigtigt, hvis der er skrevet nogle ekstra kaniner på startlisten, men kopier navnet fra Hopregisteret.

Skriv ikke dommerinitialer, men dommernes navne.

Finder du fejl i resultaterne, skal du informere arrangøren samt Susanna og Rasmus, evt. også den hopansvarlige i foreningen, hvis denne ikke også er arrangøren.

Ligesom for indsendelse af resultater, gives der 3 dage til at rette fejlene, men de bør selvfølgelig rettes så hurtigt som muligt.

Fejl i resultater: 3 dage til at sende rettelser ind, informer arrangør samt Susanna og Rasmus, samt evt. hopansvarlig

Konsekvens af for sen indsendelse: karantæne for arrangørerne? Sæt hopansvarlig på cc, så de kan se, hvis der er fejl. Lokalforening kan ikke holde stævner, hvis der er problemer  

Da hopansvarlige også skal kontaktes, var der et ønske om, at der kommer en liste over hopansvarlig på hjemmesiden

 

Der var også ønske om, at der kommer flere kontaktoplysninger på dommerne. Der skal laves en liste i Hopregisteret, som kun kan ses, når man er logget ind, hvor der står e-mail og/eller telefonnumre samt regioner på dommerne. Det er op til de enkelte dommere om det skal være deres e-mail og/eller telefonnummer.

 

Forlæng minimumsafstanden på let og middelsvær

Forslag: Minimumsafstanden på let og middelsvær øges med 20 cm, fra 180 cm på let til 200 cm og fra 200 cm på middelsvær til 220 cm.

Ja: 11

Nej: 12

Minimumsafstanden øges ikke.

Hvis man vil være sikker på at undgå eventuelt brok over afstanden, kan det skrives i annonceringen, at klasserne bliver holdt på minimumsafstand. Det er dog ikke et krav, at det skal annonceres, hvis klasserne afholdes på minimumsafstand.

Afholdes klasserne på minimumsafstand så lad evt. være med at lave springene så svære så muligt

 

Mindste tilladte maksimumtid

Forslag: den mindst tilladte maksimumtid ændres fra 1 min. til 1:30

Der var enighed om at ændre den mindst tilladte maksimumtid.

 

Korrektioner

Døm ikke korrektioner, før der ikke er tvivl om, at det er en korrektion

Vender kaninen mere end 90 grader væk, er det en korrektion, når den vendes/vender sig tilbage mod springet.  

Der var også en del snak om, om hvad der skal dømmes, hvis en kanin løber forbi et spring og sættes ned efter springet. De forskellige meninger blev hørt, og Hopudvalget tager en beslutning om dette. I forbindelse med dette, blev det også diskuteret, om kaninen skal løftes over eller hen langs springet, eller om den godt må gå uden om springet, hvis føreren først meddeler dette. Hopudvalget tager også en beslutning om dette.

 

Kaninlege

I konkurrencer, der kommer op på en højde over 45 cm eller længde over 60 cm, må kaniner under 9 måneder ikke deltage.

Kaninlege skal dømmes af uddannede dommere, men disse må gerne skiftes ud undervejs og selv deltage i klassen.

 

Aspiranter

Hvordan hjælper vi aspiranterne bedre i gang?

Der blev forslået en prøve med regelsæt ved start på aspirantuddannelsen. Et andet forslag lød på, at der i stedet for en prøve var en lektion.

Afstemning om aspirantprøve før start på aspirantuddannelsen

Ja: 17

Nej:  -

Det blev vedtaget, at der skal være en prøve inden start på aspirantuddannelsen. Denne prøve skal gå ud på at kunne slå op i reglerne

Der blev foreslået, at aspiranter får en kontaktperson, som de kan ringe til og stille spørgsmål.

Der blev også foreslået, at aspiranter skal have dokumentation på, at de har fået forklaret, hvordan man udregner resultater, og har fået undervisning i at skrive dem ind. Undervisningen i at sende resultater ind kan evt. ligge lige efter den første aspirantprøve, så aspiranten har fået undervisning i dette, inden aspiranten skal ud og være aspirant i sin første klasse.  

Flere har problemer med udregninger af resultaterne til dommerprøven. Dette adskiller sig også fra indsendelse af resultater, derfor kunne der f.eks. ved dommerprøven være et excelark med resultater.

Der opfordres til at lave øvelserne i udregning af resultater på hopudvalget hjemmeside.

 

Klasseprøver i åbne konkurrencer

Klasseprøver i åbne klasser meldes til på dagen.

Det gøres obligatorisk at indsende klasseprøver i åbne klasser sammen med de øvrige resultater for klassen.

 

Dommere/arrangører

Kan arrangørerne sikres mulighed for at lægge en fælles linje til arrangementet?

Det kan ikke forventes, at en dommer skal stille op og dømme en klasse uden at have mulighed for at få indflydelse på banen. Arrangører skal dog også have mulighed for at lægge en fælles linje. Derfor må dommere og arrangører snakke sammen om banens udformning.  

 

Point til årets hopkanin og certifikater

Forslag: Mindst 5 kaniner skal gennemføre klassen, for der gives point.

Der var enighed om at omskrive reglerne fra "5 kaniner skal have deltaget" til "5 kaniner skal have gennemført klassen" for der uddeles point.

Dette førte til en snak om uddeling at certifikater, og her var også  enighed om, at reglerne skal omskrives fra, at "10 kaniner skal have deltaget i klassen", til "10 kaniner skal have gennemført klassen", for at der gives certifikat. Det samme er gældende ved mere end et certifikat, hvor det er ved mere end 25 kaniner, der har gennemført klassen, at der "uddeles 1 certifikat pr. påbegyndt 25 gennemførte kaniner."

 

Uprofessionelle bedømmelser

Til stævner opleves desværre ofte oplever "useriøse bedømmelser", hvor dommeren ikke gør sit bedste for at få en ens og fair bedømmelse i følge reglerne. Vi kan alle blive bedre, specielt hvis vi hjælper med at huske hinanden på, hvor vi skal være ekstra opmærksomme.

Eksempler på dette kan være

·         Dommere der til lige og kroget står/sidder samme sted under gennemløbene i stedet for at bevæge sig og være "aktiv og engageret", som § 153 beskriver.

·         Dommere der har travlt med at snakke m.m. undervejs, så de ikke følger ordentligt med i gennemløbet - det er specielt generende for deltageren, hvis det er til deltageren der snakkes (ikke relateret til bedømmelsen) eller på tværs af banen.

·         Dommere der ikke placerer sig, så de ordentligt kan se vandgraven, hvilket giver forkerte bedømmelser.

·         Dommere der inden konkurrencestart ikke sørger for at huske at notere eller fotografere spring/bane, så der senere opstår tvivl om, hvordan pindene skal sidde.

·         Dommere der ikke inden konkurrencestart sørger for at informere om bedømmelsesmetode, maks. tid og andre vigtige forhold.

·         Dommere der ikke tjekker inden hvert gennemløb, at banen er sat korrekt op.

·         Dommere der ikke tjekker inden konkurrencen går i gang, om der er spring der står i spænd.

 

EM 2018

Snak om, om der stadig er interesse for, at vi afholder EM i forbindelse med europaudstillingen i 2018, og hvordan dette skal afholdes, hvor mange klasser, eventuel begrænsning m.m. Arbejdsgruppen arbejder videre med dette.

Arbejdsgruppe: Lene Gadkjær, Aase Bjerner, Rasmus Bjerner, Poul Erik Kristensen, Helena Äikäs

 

Eventuelt

Ved omhop på højde og længde sættes springet op på højden/længden før kaninerne gik ud. Herefter sættes springet op som i en konkurrence, til den ene kanin udgår.

 

Vandgrave må ikke stables, da der er en risiko for, at kaninerne kan komme til skade på dem.

 

Hopper kaninen ud over siden af springet og hopper derefter springet igen bliver den diskvalificeret. Hopper kaninen ud over siden at springet, skal dommeren, ligesom ved vandgrav, sige at det er en fejl, så føreren ved at kaninen har passeret springet.

 

Ved fejl på vandgrav sig fejl.

 

Kaninen skal passere mellem hjørnerne på springet, hopper den ud over siden på springet efter den sidste pind, er dette stadig en fejl.

 

Ved mærkeprøver skal kaninen hoppe 110, 130 og 150 cm i længde for at få hhv. bronze-, sølv- og guldmærket. På de fleste længdespring er det dog ikke muligt at sætte længden til 110 og 130 cm. Enten kan man sætte ekstra kramper i springene, så de passer med den længde, der står i reglerne, eller også skal man lade kaninerne hoppe 120, 140 og 150 cm.

 

Flere tror de skal være "linjedommere", lad dommeren om at dømme.

 

 

Når en kanin hopper tilbage over et spring, er det kun fejl bane, hvis den er landet helt på den anden side af pindende.

Skriv til
HopudvalgetCopyright - Hopudvalget.dk
Design og layout: Maria Banke og Rasmus Bjerner
Der tages forbehold for fejl og mangler.