Referat fra dommerseminar i Horsens
den 4. september 2011


Dagens dagsorden


1. Digitale startbøger

I overgangsperioden kan hopperne evt. fortsætte med selv at skrive i deres startbøger, men det vil være de digitale resultater, der er tællende. Det blev slået fast, at det stadig er muligt at købe en startbog uden at være medlem af DK, men man skal være medlem for at kunne starte stævner.

Arbejdsgruppen arbejder videre med oplægget og kontakter Hopudvalget, hvis der er tvivl eller lignende, og sørger for at informere hoppere, dommere og stævnearrangører. Arbejdsgruppen består af: Rasmus Bjerner, Susanna Kristensen, Maria Banke, Lotte Svendsen, Lisa Hein og Mette Wind.

Hvornår skal resultaterne ligge på nettet efter afsluttet stævne?

Klasse- og mærkeprøver – hvordan skal de indskrives, når det hele er digitalt?

Gamle resultater – hvad skal der ske med dem?

Se information fra arbejdsgruppen under ”Digital startbog”.


2. Annoncering af stævner

Vi har fået lov til at annoncere stævner på Hopudvalgets hjemmeside. Tidsskriftet kan selvfølgelig stadig fungere som stævneannonceringssted, men pr. 1. oktober 2011 det er ikke et krav, at konkurrencer også er annonceret her. Dvs. fremtidige stævner skal annonceres på Hopudvalgets hjemmeside.

Hvad skal tidsrammen for hvornår, man senest kan annoncere et stævne være?

Kan man indføre i tilmeldingssystemet, at man kan se, hvor mange og hvilke starter der er, inden man tilmelder? Dette ville gøre, at man som deltager har en ide om, hvor stort stævnet er inden man tilmelder. Rasmus ville gå videre med det.

Mange af annonceringerne, der bliver sendt af sted for tiden, er ofte for sjuskede. Det opfordres til, at man lige gennemtjekker, det man har skrevet inden det bliver sendt. Det blev diskuteret, om det kunne være en fordel at have en annonceringsskabelon, som man kunne bruge, når man skriver annonceringer.

Der var enighed om, at stævnerne så vidt muligt også skal i TfK. Det blev aftalt, at Rasmus snakker med Ela om at finde en løsning, så informationerne til TfK. bliver hentet direkte fra Hopudvalgets hjemmeside inden deadline. Det er efterfølgende aftalt og Ela henter fra kalenderen hver måned omkring den første.


3. Hopudvalgets hjemmeside + indsendelse af resultater + tilmeldingssystem

Fremvisning ved Rasmus Bjerner.

Hopudvalgets hjemmeside

Indsendelse af resultater

Tilmeldingssystemet


4. Videoer

Rasmus havde samlet mange videoer til debat en god debat om forskellige bedømmelser. Det var mest korrektioner, vi fokuserede på, da det ofte der det der giver anledning til protester til konkurrencerne. Der var afsat alt for lidt tid til dette, men der var så mange andre emner vi skulle nå.

Der arbejdes på, at få lagt nogle eksempler herfra med bedømmelser på hjemmesiden.


5. DM-afholdelse

Skal vi gøre noget sådan, at vi kan have et årligt DM eller er det lige meget, om det holdes regelmæssigt?


6. Klasseinddeling

Sværklassen er blevet rigtig pæn siden reglerne for pinde blev ændret. Til gengæld er der mange, især nyoprykkede, elitekaniner der har det svært, fordi der er et meget stort spring i mellem svær og elite. Skal vi hæve klassehøjder? Og hvis de skal ændres, skal de så ændres til noget, der minder om de svenske klasseinddelinger?


7. Dommeruddanelsen

Nogle dommere bliver ikke brugt så meget, andre har bare været ude længe. Hvor meget skal man ud at dømme for at holde sin dommer-licens ved lige? Hopudvalget har sat en grænse, der siger, at man skal have dømt aktivt indenfor en periode på maks. 2 år. Man skal også afslutte sin aspiranttid indenfor samme tidsrum. Hvis man ikke gør det annulleres ens aspirant-klasser, og man starter forfra. Hvis man er dommer bliver ens licens inaktiveret indtil man har været føl i de 4 discipliner samt bestået en dommerprøve.


8. Integrationsudvalget

Der findes mange forskellige grupper af kaninfolk. Derfor kan DK fungere som en slags paraplyorganisation for alle. I formandsberetningerne har hop fyldt et par linjer – det holder ikke. Der er meget forskel på medlemsskaren i DK og hopdelen af det regi bliver tit undermineret ift. en stor del af medlemmerne i DK er hoppere. Integrationsudvalget er et nyt initiativ, der skal prøve at gøre DK til en mere sammenhængende forening, med plads til alle.

Forslaget er som sådan udmærket, men en del hoppere føler, at det kan være en svær kamp at kæmpe. Det er ikke altid HB eller lokalforeningerne er særlig positivt stemt overfor kaninhop. Dette er dog også meget egnsbestemt (b.la. er Bornholm det gode eksempel). Flere er interesseret i at vide om HB virkelig er villige til at samarbejde, eller hvad vi kan få ud af det. Dog er det også vigtigt at huske at et samarbejde går begge veje. Desuden skal der også gerne tages mere højde det ikke kun skal være for hop, men også kælekaniner, for som det er nu fylder de meget lidt i vores forening.

Signe og Helena blev valgt ind og skal sammen med Henning fungere som Integrationsudvalget.


9. Årets Hopkanin

Der er ulighed i det system vi har, f.eks. er der ingen forskel på hvor mange startende der er i klasserne. Som udgangspunkt er det jo lettere at vinde en klasse med 10 end 100 deltagere.


10. Eventuelt og fri debat


Vi havde en god og konstruktiv dag, vi fik en fornemmelse af hvad der sker ude i de forskellige foreninger og et fingerpeg om hvad vi skal arbejde videre med i udvalget.

Hopudvalget

Skriv til
Hopudvalget© Copyright - Hopudvalget.dk
Design og layout: Maria Banke og Rasmus Bjerner
Der tages forbehold for fejl og mangler.