Sådan bliver man kaninhopdommer


Det er rigtig godt, at have et par års stævneerfaring med kaninhop og derudover at være godt inde i "Konkurrenceregler for Kaninhop" inden man går i gang med at blive kaninhopdommer.

Man skal være over 16 år for at blive juniordommer og 18 år for at blive seniordommer. Bestyrelsen i den forening, man tilhører, skal indstille til den kaninhopdommeruddannelsesansvarlige (Aase Bjerner), at man må gå i gang med kaninhopdommeruddannelsen under Danmarks Kaninavlerforening. Foreningen eller aspiranten skal indsende følgende oplysninger:
Såfremt Hopudvalget godkender indstillingen, aftaler man med et medlem i Hopudvalget om at tage en skriftlig forprøve, som består af øvelser i at slå op i reglerne. Det er derfor nødvendigt at have reglerne printet ud inden denne prøve. Man har 1½ time til forprøven. Når denne prøve er bestået, vil man få tilsendt de relevante aspirantpapirer, hvorpå dommerne skal skrive under, når man har været aspirant.

Som aspirant skal man igennem følgende:
For at være aspirant i en konkurrence, skal følgende opfyldes:
Når man ønsker af være aspirant, aftaler man med arrangør og dommer, om man kan være aspirant. Husk at aspirantpapirer altid skal medbringes, da de skal underskrives umiddelbart efter bedømmelsen.
Hvis man som dommer synes, at det ikke er forløbet tilfredsstilling med en aspirant ved en konkurrence, er man i sin gode ret til ikke at skrive under.

Når man har været aspirant i de 10 konkurrencer, skal man tage kontakt til Aase Bjerner, for at aftale sted og tidspunkt for den skriftlige prøve.

Under menupunktet "Dommere" > "Øvelser" ligger den nogle forskellige beregningsøvelser, som kan være gode at prøve allerede inden man går i gang som aspirant og også inden man skal op til den skriftlige prøve.

Fra man går i gang som kaninhopdommeraspirant til man er færdig som kaninhopdommer, må der maksimum gå 2 år.

Når man er blevet dommer, skal man deltage i mindst 1 dommerseminar hvert 5. år (afholdes typisk hvert 2. år) og dømme mindst 3 konkurrencer pr. løbende 2 år, for at opretholde sin dommerlicens, men det anbefales kraftigt, at komme ud og dømme oftere, for at opretholde rutinen.

Dommere skal have mindst 1 års erfaring som dommer, og have dømt mindst 300 starter, for at kunne have aspiranter. At være dommer med aspirant indebærer nødvendig under-visning af aspiranten under konkurrencen. Ved DM må der ikke være aspirant i elite klasserne.

For yderligere detaljer henvises til §§ 139-145 i "Konkurrenceregler for Kaninhop".

Har du spørgsmål vedr. kaninhopdommeruddannelsen bedes du kontakte Aase Bjerner på e-mail, på tlf. 75 61 77 94 eller mobil 22 11 77 94 (begge efter kl. 16).

* En mentor er en rutineret dommer, som kan hjælpe og guide dig undervejs i din dommeruddannelse, f.eks. ved tvivlsspørgsmål om reglerne, banebygning, indsendelse af resultater m.m. Din mentor skal så vidt muligt være en, som du af og til møder til træning eller stævner, så I har mulighed for at kigge på praktiske ting sammen. Du aftaler selv med en rutineret dommer, om vedkommende vil være din mentor. Som mentor skal man forsøge, hjælpe og vejlede aspiranten gennem sin aspiranttid.
Skriv til
Hopudvalget© Copyright - Hopudvalget.dk
Design og layout: Maria Banke og Rasmus Bjerner
Der tages forbehold for fejl og mangler.