Kære dommere, hopansvarlige og kaninhoppere

Pr. 1. juli træder de rettelser til ”Konkurrenceregler for Kaninhop” i kraft, som vi er blevet enige om på dommerseminaret og efterfølgende Hopudvalgsmøde.
På www.hopudvalget.dk kan de nye regler nu læses under punktet ”Regler” og de kan downloades til udskrift under punktet ”Download”.
Det er vigtigt at læse reglerne grundigt igennem, så der ikke opstår tvivl og overraskelse under de kommende konkurrencer.
Se også referatet fra dommerseminaret under ”Dommere” > ”Referat fra dommerseminar” og fra Hopudvalgsmødet under ”Hopudvalget” > ”Mødereferater”.
Der er efterhånden ikke så mange der har regelsættet med til stævner, men så kan det med fordel gemmes på telefonen, så de hurtigt kan findes frem og søges i.

Regelændringerne er fremkommet på baggrund af snak på dommerseminaret og henvendelser til Hopudvalget, og vi har i Hopudvalget gennemgået reglerne for, hvor der har været behov for præcisering o.l.
Vi har forsøgt at forklare hvorfor der er ændringer i reglerne i nedenstående tekst:

§ 20: Der blev på dommerseminaret snakket om, at for helt nye kaniner/førere kan 1 min være for lidt til at nå igennem banen uden at blive stresset, og både fører og kanin kan derved få en dårlig oplevelse. Derfor er mindste maksimumtid ændret til 1:30 min.

§ 21: Der har været tilfælde, hvor ikke alle førere til kaniner, der kan blive impliceret i omløb, er blevet spurgt, om de ønsker omløb. Derfor er det nu skrevet ind, at alle implicerede skal spørges. Ønsker en fører ikke omløb bliver denne dårligst placeret i omløbet, da en fører ikke skal kunne sikre sig en bedre placering ved ikke at deltage i omløb.

§ 22A: Det har været praktiseret forskelligt rundt om, hvordan man løftede sin kanin over et spring, hvis man ikke ville lade den springe. Det er nu indskrevet i reglerne, at den skal løftes over eller langs med springet. Den må ikke gå selv.

§ 30C: Uddybet at hvis kaninen hopper det rigtige spring, men fra den forkerte side, diskvalificeres kaninen for dette.

§ 66A: Der er tidligere blevet holdt kaninlege (f.eks. Eliminator), hvor kaniner under 9 måneder har kunnet komme til at hoppe elitehøjde. For at skåne kaninen er dette ikke længere tilladt.

§ 66B: Det har tidligere været praktiseret, at ikke-uddannede dommere har dømt kaninlege. Dommere er uddannet til at kunne sige stop, hvis kaninen bliver presset for meget, dette kan i høj grad også forekomme i kaninlege, derfor skal det fremover være en uddannet dommer, som dømmer kaninlege. Flere dommere kan dog godt skiftes til at dømme i kaninlege, samt selv deltage i klassen.

§ 117: Vandgrave må ikke stables, da der er risiko for, at kaninerne kan komme til skade på så store faste forhindringer.

§ 129: Til dommerseminar blev det vedtaget, at der skal være 10 gennemførte kaniner, ikke 10 startende kaniner i klassen, for der uddeles certifikat. Det samme gælder for uddeling af flere certifikater i en konkurrence, at det er gennemførende kaniner der tæller i forhold til, hvor mange certifikater der skal uddeles. Dette for at undgå at kaniner, der ikke kan gennemføre klassen kommer med som fyld, for der kan uddeles certifikat.

§ 133: Ved uddeling af point til Årets Hopkanin er det også ændret til, at mindst 5 kaniner fordelt på 3 førere skal have gennemført klassen med samme begrundelse som ovenfor.

§ 140: Dommeruddannelsen er ændret, så aspiranter skal starte med en skriftlig prøve, der går ud på opslag i regelsættet. Dette er for at sikre, at aspiranterne har sat sig ind i reglerne og er godt forberedte inden de starter på aspirantuddannelsen.

Er der tvivl om fortolkningen af reglerne, så kontakt gerne Hopudvalget, så skal vi forsøge at forklare meningen.


Mvh
Hopudvalget

Skriv til
Hopudvalget© Copyright - Hopudvalget.dk
Design og layout: Maria Banke og Rasmus Bjerner
Der tages forbehold for fejl og mangler.