Vejledning og eksempler på bedømmelse

Denne side bruges til at uddybe reglerne og give eksempler på bedømmelse, samt mulighed for at vise billeder, videoer og illustrationer, som ikke kan vises i det skrevne "Konkurrenceregler for Kaninhop". Siden vil løbende blive udvidet.
Siden er opdateret til regelsættet gældende pr. 1. januar 2024.

§ 3A - Deltagelse i mini uden medlemskab
En ny hopper kan kun starte 3 stævner i mini uden medlemskab, og det er arrangørens ansvar, at dette overholdes. Spørg derfor som arrangør deltageren,  hvor mange gange de har stillet op før, hvis der er tvivl.

§ 23 - Skråt over spring

"Hvis kaninen går igennem eller hopper over sidestykket på et spring gives 1 fejl."

Sidestykket er stolperne/pladerne som springet udgøres af.

Det er en fejl når kaniner hopper skråt ud over sidestykket eller ud imellem stolperne på et spring. Dette gælder uanset, om der er pinde eller ej på det aktuelle sted på springet.

Eksempel 1: Kaninen hopper ud over sidestykket på et spring. Dette er en fejl.

Eksempel 2: Kaninen hopper ud imellem stolperne på et spring. Dette er en fejl.

Eksempel 3: Kaninen hopper skråt ud over sidestykket efter den har passeret pindene. Dette er en fejl.

Eksempel 4: Kaninen hopper skråt ud over et spring, før den er passeret pindene. Dette er en fejl.

§ 23 og 114 - Sidestykker på vandgrav
Sidestykkerne på vandgraven skal være placeret, så kaninerne ikke kan hoppe skrå på vandgraven uden at gå på den forkerte side af sidestykkerne:

   

   

§ 28 - Fejl
Det er IKKE en fejl på bane, når kaninerne træder på springene, men ikke river ned:

Det er en fejl, når kaninen hopper ud over sidestykkerne på et spring:

§39 - Undtagelse for reglen om minimumshøjde

Reglerne siger "Spring, hvor vandgrav indgår, kan være undtaget fra reglen om min. højde, såfremt den måler maks. længde eller ned til 17 cm under." - dvs. At hvis vandgraven står alene, eller vandgraven har et spring bagved, der er lavere end minimumshøjden for klasserne, skal længden på springet på de enkelte klasser minimum være følgende:

- Let:                 45 cm - 17 cm = 28 cm

- Middelsvær:   60 cm - 17 cm = 43 cm

- Svær:              70 cm - 17 cm = 53 cm

- Elite:               80 cm - 17 cm = 63 cm

Og derudover siger reglerne "Udover vandgraven må 2 spring undtages fra reglen for min. højde, såfremt de måler maks. længde eller 0-10 cm under." - dvs. at længden på de lave spring minimum skal være følgende:

- Let:                 45 cm - 10 cm = 35 cm

- Middelsvær:   60 cm - 10 cm = 50 cm

- Svær:              70 cm - 10 cm = 60 cm

- Elite:               80 cm - 10 cm = 70 cm

Hvis reglerne for antal spring, minimumslængde eller minimumshøjde ikke overholdes for den pågældende klasse, kan der ikke uddeles pinde eller point. Det samme gælder, hvis § 39 ikke er overholdt.

Vi vil opfordre dommere til altid at måle grundigt op før start, og evt. en få en anden dommer til også at kigge på banen. Deltagerne må selvfølgelig også gerne snakke med dommeren, hvis de er i tvivl, om den overholder reglerne.

Det er vigtigt, at vi alle hjælper med til, at banerne er efter reglerne.

§ 92A - Uden for konkurrence
Der har været forskellige måder at tolke på, hvornår en kanin kan stille op uden for konkurrence efter reglerne. Det er fremover op til arrangøren, hvordan §92A tolkes.

§ 110 - Fastsættelse af mål på forhindringer
Denne video beskriver i detaljer, hvordan man fastsætter korrekt mål på springene, når man bygger baner:

§ 117A - Banebygning
Først og fremmest gælder det, at alle byggede spring skal være overskuelige for kaninerne og at kaninerne ikke skal kunne slå sig på dem. Dette er formålet med § 117A. Paragraffen er opdelt og præciseret i forbindelse med regelændringer gældende pr. 1. januar 2024. Det tages op igen til dommerseminar 2025, og de nye formuleringer har virket efter hensigten.
§ 117A beskriver, at der ikke må bruges høje pinde, som dækker for udsyn til bagvedliggende pinde, og at der ikke må bruges høje pinde ud over de 40 cm i længden, da det giver større risiko for, at kaninerne kan slå sig på dem, jo længere ude de sidder.
Nedenfor en masse eksempler på lovlige og ulovlige springopsætninger.

En springopsætning som denne, vist i to forskellige vinkler, er ikke lovlig, da bagerste lodrette pinderække ikke er mindst 7 cm højere end den foranliggende:

   

Et spring som ovenfor bør i stedet sættes op som herunder, da kaninen nu let kan se den bagerste træpind, fordi der ikke er en høj træpind foran - og samtidig overholdes det, at bagvedliggende pind er mindst 7 cm højere end foranliggende træpind:

Nedenstående spring er heller ikke lovligt, da de forreste høje træpinde dækker for de bagvedliggende pinde, som ikke er placeret mindst 7 cm højere:

Ikke lovligt, da der ikke må bruges høje pinde ud over 40 cm i længden og fordi pinde bag høje pinde skal ligge mindst 7 cm højere:

Ikke lovlig, da der ikke må bruges høje pinde ud over 40 cm i længden:

Ikke lovlig, da der ikke må bruges høje pinde ud over 40 cm i længden:

Ikke lovlig, da pinde bag høje pinde skal ligge mindst 7 cm højere:

Ikke lovlig, da der ikke må bruges høje pinde ud over 40 cm i længden:

Lovlig, da bagvedliggende pinderækker er mindst 7 cm højere end de høje pinde foran:

Ikke lovlig, da pinde bag høje pinde skal ligge mindst 7 cm højere:§ 125 - Rekordforsøg

Som dommer ved rekordforsøg står man med et stort ansvar, og det er vigtigt at være helt sikker i sin sag omkring, hvordan sådan et udføres og bedømmes. Vi vil derfor her lige gennemgå de vigtigste ting omkring et rekordforsøg.

Generelt gælder det, at det er vigtigt, jf. § 95, at springet står på et plant underlag. Hvis der hoppes på græs, grus, flis eller lignende, er det vigtigt at finde et vandret plant underlag. Og når det kommer til rekordforsøget, er det vigtigt inden rekordforsøget, at måle højden helt præcist på højdespringet og foto- eller videodokumentere opmålingen. Husk at opmålingen jf. § 107 skal laves, som var det på det plant underlag. Vi anbefaler kraftigt, at højden sættes mindst 1 cm og gerne 2 cm over allerede eksisterende rekorder, der ønskes slået, da det ikke giver nogen mening at slå en rekord med f.eks. 5 mm på en græsplæne, som altid vil være lidt ujævn. Ønskes springet lidt højere end kramperne tillader, kan der f.eks. lægges nogle træpinde under fødderne på springet (men det er vigtigt, at springet står helt lige).

Når selve rekordforsøget påbegyndes, er det vigtigt at videodokumentere det og gerne i flere vinkler, så der ikke efterfølgende kan stilles tvivl om rekorden.

Husk også følgende fra reglerne omkring rekordforsøg:

Eksempel på videooptagelser i forbindelse med rekordforsøg kan ses i videoen her:

§ 163 - Korrektioner
Det er en korrektion, når en kanin tager en volte foran et spring (både store og små):

Diskvalificeret - hvordan skal de placeres?

Hvis kaninen diskvalificeres efter §30G (Uagtsom behandling af kaninen) eller §30J (2. gang kaninen løftes i snoren over et spring i samme konkurrence), placeres kaninen som "Uplac." sidst i konkurrencen. På samme måde som alle andre kaniner, der diskvalificeres i "indledende runder".

Hvis kaninen diskvalificeres i en finale, placeres den sidst i finalen med mindre diskvalifikationen skyldes §30G og §30J.

Mellemlanding under passage på spring

På bane må kaninerne gerne mellemlande mellem pindene, uden at det giver fejl, hvis ikke pindene rives ned, og springet passeres i sin fulde længde.

På højde- og længdehop, må kaninerne ikke mellemlande mellem pindene, sætte af på pindene eller sætte af på springet. Kaninerne må dog gerne snitte springet.

Minimumskrav for baner

Der har været et par tilfælde af konkurrencer, hvor konkurrencereglernes krav til banen ikke har været overholdt (antal spring, minimumslængde eller minimumshøjde), og i disse tilfælde er der ikke blevet uddelt pinde eller point.

Vi vil opfordre dommere til altid at måle grundigt op før start, og evt. en få en anden dommer til også at kigge på banen. Deltagerne må selvfølgelig også gerne spørge dommeren, hvis de er i tvivl, om den overholder reglerne. Det er vigtigt, at vi alle hjælper med til, at banerne er efter reglerne.

Hvis reglerne for antal spring, minimumslængde eller minimumshøjde ikke overholdes for den pågældende klasse, kan der ikke uddeles pinde eller point.

Skriv til
Hopudvalget© Copyright - Hopudvalget.dk
Design og layout: Maria Banke og Rasmus Bjerner
Der tages forbehold for fejl og mangler.