Vejledning og eksempler på bedømmelse

Denne side vil blive brugt til vejledning i bedømmelse og eksempler på bedømmelse. Siden vil løbende blive udviddet.


§ 28 - Fejl

Det er IKKE en fejl på bane, når kaninerne træder på springene, men ikke river ned:Det er en fejl, når kaninen hopper ud over sidestykkerne på et spring:§ 163 - Korrektioner

Det er en korrektion, når en kanin tager en volte foran et spring (både store og små):§ 76-77 - Uddeling af pinde ved bedømmelsesmetode C3

Der uddeles pinde til de kaniner, der ligger indenfor pinderækken og for begge gennemløb kun har det maks. antal fejl, der skal til, for at få pind. Dvs. har nr. 1 tre fejl sammenlagt, men nr. 2 og 3 0-2 fejl sammenlagt, får når 1 ikke pind, men nr. 2 og 3 gør. For svær er det alle kaniner med sammenlagt 0 eller 1 fejl, der får pind.

Middelsvær lige - Eksempel
Bedømmelsesmetode: C3 - 0-4 fejl i finaleMaks. tid: 2:00 min.
Plac.KaninFejlTidFejlTidPind
1Nuser30:25,3000:13,17
2Bob10:41,5600:15,001
3Silver40:21,4400:22,27
4Ninus40:28,9900:34,24
5Bølle31:30,2300:41,16
6Stampe21:46,9600:56,23
7Laban11:57,2501:28,74
8Simba01:31,6501:54,011
9Karla41:39,3210:55,16
10Perle51:17,91
Forklaring: I ovenstående eksempel for uddeling af pinde på en middelsvær lige efter bedømmelsesmetode C3 (ren finale), uddeles der pinde til alle i den bedste femtedel (se tabellen i § 76) med maks. 1 fejl i alt og derudover til alle med 0 fejl i alt.

Svær lige - Eksempel
Bedømmelsesmetode: C3 - 0-4 fejl i finaleMaks. tid: 2:00 min.
Plac.KaninFejlTidFejlTidPind
1Nuser30:25,3000:13,17
2Bob10:41,5600:15,001
3Silver40:21,4400:22,27
4Ninus40:28,9900:34,24
5Bølle31:30,2300:41,16
6Stampe21:46,9600:56,23
7Laban11:57,2501:28,741
8Simba01:31,6501:54,011
9Karla41:39,3210:55,16
10Perle51:17,91
Forklaring: I ovenstående eksempel for uddeling af pinde på en svær lige efter bedømmelsesmetode C3 (ren finale), uddeles der pinde til alle med maks. 1 fejl i alt på de 2 gennemløb.

§ 92 A - Uden for konkurrence

Der har været forskellige måder at tolke på, hvornår en kanin kan stille op uden for konkurrence efter reglerne. Det er fremover op til arrangøren, hvordan §92A tolkes.

Diskvalificeret - hvordan skal de placeres?

Hvis kaninen diskvalificeres efter §30G (Uagtsom behandling af kaninen) eller §30J (2. gang kaninen løftes i snoren over et spring i samme konkurrence), placeres kaninen som “Uplac.” sidst i konkurrencen. På samme måde som alle andre kaniner, der diskvalificeres i “indledende runder”.
Hvis kaninen diskvalificeres i en finale, placeres den sidst i finalen med mindre diskvalifikationen skyldes §30G og §30J.

Mellemlanding under passage på spring

På bane må kaninerne gerne mellemlande mellem pindene, uden at det giver fejl, hvis ikke pindene rives ned, og springet passeres i sin fulde længde.
På højde- og længdehop, må kaninerne ikke mellemlande mellem pindene, sætte af på pindene eller sætte af på springet. Kaninerne må dog gerne snitte springet.

Banebygning

Jf. § 117, må der ikke bruges høje pinde, som dækker for udsyn til bagvedliggende pinde.

   

Et spring som ovenfor bør i stedet sættes op som her:


Et spring som fyrtårnet er helt tydeligt fra kaninens synsvinkel, selvom den har høje pinde:Vandgrav

Sidestykkerne på vandgraven skal være placeret, så kaninerne ikke kan hoppe skrå på vandgraven uden at gå på den forkerte side af sidestykkerne:

   

   


§39 - Undtagelse for reglen om minimumshøjde

Hvis vandgraven står alene, eller vangraven har et spring bagved, der er lavere end minimumshøjden for klasserne, skal længden på de enkelte klasser minimum være følgende:
- Middelsvær: 28 cm
- Svær: 43 cm
- Elite: 53 cm
For de yderligere 2 lave spring gælder for hver klasse, at længden på de lave spring minimum skal være følgende:
- Let: 25 cm
- Middelsvær: 40 cm
- Svær: 55 cm
- Elite: 65 cm
Hvis reglerne for antal spring, minimumslængde eller minimumshøjde ikke overholdes for den pågældende klasse, kan der ikke uddeles pinde eller point. Det samme gælder, hvis § 39 ikke er overholdt.
Vi vil opfordre dommere til altid at måle grundigt op før start, og evt. en få en anden dommer til også at kigge på banen. Deltagerne må selvfølgelig også gerne snakke med dommeren, hvis de er i tvivl, om den overholder reglerne.
Det er vigtigt, at vi alle hjælper med til, at banerne er efter reglerne.

Minimumskrav for baner

Der har været et par tilfælde af konkurrencer, hvor konkurrencereglernes krav til banen ikke har været overholdt (antal spring, minimumslængde eller minimumshøjde), og i disse tilfælde er der ikke blevet uddelt pinde eller point.
Vi vil opfordre dommere til altid at måle grundigt op før start, og evt. en få en anden dommer til også at kigge på banen. Deltagerne må selvfølgelig også gerne spørge dommeren, hvis de er i tvivl, om den overholder reglerne. Det er vigtigt, at vi alle hjælper med til, at banerne er efter reglerne.
Hvis reglerne for antal spring, minimumslængde eller minimumshøjde ikke overholdes for den pågældende klasse, kan der ikke uddeles pinde eller point.

Rekordforsøg

På det seneste har der været mange rigtigt dygtige højdehopkaniner i Danmark, og der er derfor mulighed for, at der vil blive lavet rekordforsøg inden for kortere eller længere tid.
Som dommer ved rekordforsøg står man med et stort ansvar, og det er vigtigt at være helt sikker i sin sag omkring, hvordan sådan et udføres og bedømmes. Vi vil derfor her lige gennemgå de vigtigste ting omkring et rekordforsøg.
Generelt gælder det, at det er vigtigt, jf. § 95, at springet står på et plant underlag. Hvis der hoppes på græs, grus, flis eller lignende, er det vigtigt at finde et vandret plant underlag. Og når det kommer til rekordforsøget, er det vigtigt inden rekordforsøget, at måle højden helt præcist på højdespringet og foto- eller videodokumentere opmålingen. Husk at opmålingen jf. § 107 skal laves som var det på det plant underlag. Vi anbefaler kraftigt, at højden sættes mindst 1 cm og gerne 2 cm over allerede eksisterende rekorder, der ønskes slået, da det ikke giver nogen mening at slå en rekord med f.eks. 5 mm på en græsplæne, som altid vil være lidt ujævn. Ønskes springet lidt højre end kramperne tillader, kan der f.eks. lægges nogle træpinde under fødderne på springet (men det er vigtigt, at springet står helt lige).
Når selve rekordforsøget påbegyndes, er det vigtigt at videodokumentere det og gerne i flere vinkler, så der ikke efterfølgende kan stilles tvivl om rekorden.
Husk også følgende fra reglerne omkring rekordforsøg:
Skriv til
Hopudvalget© Copyright - Hopudvalget.dk
Design og layout: Maria Banke og Rasmus Bjerner
Der tages forbehold for fejl og mangler.